Maatschappelijk Wijkwerker Wielenpolle
Ace Service Group
Leeuwarden, NL
3 dagen geleden

Voor onze opdrachtgever uit Leeuwarden zijn we per 24-09-2018 op zoek naar een Maatschappelijk Wijkwerker Wielenpolle voor 32 uur per week.

Het betreft een detacheringsopdracht tot in eerste instantie 02-08-2019 met optie op verlenging. Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 07-09-2018.

Je werkt binnen de dienst sociaal domein. Je bent onderdeel van de afdeling Zelf en Netwerk en werkt daar nauw samen met 6 gedreven en inspirerende wijk-

en dorpenmanagers. Binnen het Sociaal Domein is het onze opgave om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzaam kunnen zijn en zo lang mogelijk blijven.

De veranderingen in de samenleving vragen om een overheid die in netwerken kan samenwerken. Dus niet meer voor maar samen zaken inregelen.

De opgave van de sector Zelf en Netwerk is er op gericht dat mensen fysiek en mentaal gezond en zelfredzaam zijn en dat we de mienskip versterken.

Hiervoor moeten de basisvoorzieningen (cultuur, sport, onderwijs, preventief jeugdbeleid, wijk en voorzieningen) op orde zijn en blijven.

Naast het op orde hebben van de basisvoorzieningen stimuleren en faciliteren we initiatieven van bewoners.

Achtergrond

De Wielenpolle is de kleinste wijk in de stad Leeuwarden (223 woningen en 520 inwoners). De Wielenpolle kenmerkt zich door een grote sociale binding.

Dit komt tot uiting bij activiteiten als een kerstmarkt / kerstdorp, waar de bewoners samen de schouders onder zetten.

Bepaalde problemen rond bestaanszekerheid, inkomenssituatie en opleidingsniveau kinderen blijven echter hardnekkig. De bewoners hebben en hadden wel ideeën om wat aan deze situatie te doen en wilden en willen hier ook zelf de schouders onder zetten, maar hebben hier structureel hulp bij nodig.

Hiervoor zoeken wij een geschikte wijkwerker die de wijk en de bewoners verder kan helpen, voor de tijdelijke periode tot en met 1 augustus 2019.

Wat ga je doen?

Je opereert actief in netwerken op verschillende niveaus, nl. die van de bewoners in de wijk, betrokken netwerkorganisaties, de gemeente en de politieke context.

Je bent gericht op samenwerking met bewoners en belangengroepen in de wijk, en staat met het ene been binnen en met het ander been buiten de (ambtelijke) organisatie van de gemeente.

 • Je hebt beeld, verbeelding en visie bij werken in een wijk zoals de Wielenpolle en je gaat van daaruit aan de slag. Je hebt interesse en inzicht in ongetemde buurten en ziet kansen in het ondernemerschap in de buurt.
 • Maar kan ook streng zijn en alert op zaken die niet door beugel kunnen.

 • Je zoekt actief verbinding met bewoners in de wijk en (potentiële) samenwerkingspartners in de Wielenpolle en verkrijgt inzicht in activiteiten, initiatieven, (gedeelde) belangen en doelstellingen.
 • Je analyseert informatie en gegevens die bijdragen aan een gezamenlijke verkenning van de opgaven en kansen binnen de wijk.

 • Je bent in staat om met bewoners samen een plan van aanpak te maken en het eigenaarschap voor de doelen en resultaten bij de bewoners te leggen.
 • Je hebt beeld bij de positie van kinderen in minimagezinnen en je zult de partijen moeten verbinden die de overerving van deze problematiek kunnen doorbreken.
 • Samen met het onderwijs en andere partijen maar ook de ouders moet een plan gemaakt worden gericht op de ondersteuning van de kinderen gericht op de toekomst.

 • Netwerken; als wijkwerker bouw en onderhoud je binnen je wijk netwerken met (potentiële) samenwerkingspartners. Je maakt afspraken voor samenwerking en draagt zorg voor het actueel en vitaal houden daarvan.
 • Ook stuur je waar wenselijk op samenwerking tussen de verschillende partners en organiseer je bijeenkomsten voor bewoners en partijen over onderwerpen die verband houden met de maatschappelijke opgaven en kansen.

  Je bent veel aanwezig in de wijk en bent in staat om aan te voelen wanneer het nodig is om een rol te spelen. Dit vraag sensitiviteit en pro-activiteit.

 • Aanboren van het collectief; je onderzoekt initiatieven die bij kunnen dragen aan de gemeentelijke doelstellingen, waaronder vitale wijken, de beweging van zorgen voor naar zorgen dat', (sport) verenigingen en maatschappelijke organisaties die op eigen kracht en zonder overheidsbemoeienis functioneren en een brede maatschappelijke rol vervullen.
 • In dit kader beoordeel je of initiatieven uit de wijk passen binnen de principes van de inclusieve samenleving'. Daarbij faciliteer je initiatieven uit de wijk en zoek je naar vernieuwende of ongebruikelijke oplossingen om initiatieven mogelijk te maken.

  Ook is vergroten van de aanwezige ondernemerschap en vergroten van de bestaanszekerheid een belangrijk punt.

 • Samen met bewoners uitvoeren / doen van activiteiten die de bewoners vooruit helpen en emanciperen. Hierbij sluit je aan ideeën en wensen vanuit de wijk.
 • Organisatiegraad van de wijk(bewoners) vergroten. Je onderzoekt welke wijkbewoners gesprekspartner zouden kunnen zijn voor de gemeente en brengt deze samen in een wijkpanel.
 • Je begeleidt deze groep als adviseur, zonder de uitvoering van taken over te nemen. Je stimuleert dat deze groep bewoners pro-

  actief nadenkt over zaken die de wijk(bewoners) raken.

 • Met de bewoners opstellen van een agenda voor de wijk (visie op de wijk) voor de komende jaren.
 • Functieeisen

 • Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding (bij voorkeur CMV, Social Work) of een soortgelijke opleiding;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ruime ervaring met gebiedsgericht werken / opbouwwerk / community building en sociaal werk;
 • Je hebt kennis van effectieve sociale interventies met voorkeur op het terrein van kinderen en gezinnen;
 • Je bent omgevingsbewust, sensitief, pro actief;
 • Je werkt projectmatig en outreachend;
 • Je hebt een grote mate van probleemoplossend vermogen;
 • Je beheerst netwerkstrategieën;
 • Je bent een verbinder;
 • Je wilt werken op locatie en heeft geen 9 5 mentaliteit;
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden passend bij de opgave;
 • Je kunt goed luisteren en weet bewoners te enthousiasmeren, te betrekken en eigenaar te (laten) worden van het plan voor de wijk;
 • Je werkt constructief samen en denkt vanuit het belang van inwoners;
 • Je bent praktisch en pragmatisch;
 • Je spreekt zo mogelijk de taal van de wijk(bewoners).
 • Arbeidsvoorwaarden

 • Een detacheringsopdracht voor 32 uur per week als Maatschappelijk Wijkwerker Wielenpolle tot en met minimaal 02-08-2019.
 • Verlenging van de opdracht is een optie.
 • Nette arbeidsvoorwaarden, waaronder een reiskostenvergoeding, 24 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag.
 • Een goede pensioenregeling.
 • Een uitstekende referentie op je cv.
 • Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, geef ik neuvoo toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij e-mailwaarschuwingen te sturen, zoals beschreven in neuvoo's Privacybeleid . Ik kan mijn toestemming intrekken of me op elk moment afmelden.
  voortzetten
  Aanvraagformulier