Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën & Vastgoed | Amaliazorg
ZorgvisieBanen
Oirschot, NL
1 dag geleden

Amaliazorg is een zorgorganisatie met locaties in Asten, Mariaheide, Oirschot en Oisterwijk en is gespecialiseerd in belevingsgericht groepswonen voor mensen met dementie.

Dit betekent dat zorg, welzijn en wonen voor elke bewoner specifiek is afgestemd op de persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften.

Amaliazorg is ontstaan uit de fusie van enkele kloosterverzorgingshuizen en biedt nog altijd zorg aan enkele vrouwelijke religieuzen.

Amaliazorg biedt verpleeghuiszorg (voornamelijk psychogeriatrie) en ondersteuning in vijf locaties. Bewoners zijn zeer tevreden en medewerkers voelen zich nauw verbonden met de organisatie.

De zorg is van hoogstaande kwaliteit waarbij de aandacht continu gericht is op het behouden van deze excellente zorg en op het verbeteren en verbreden hiervan daar waar nodig of behoefte is.

Vanuit de rol die Amaliazorg vervult binnen de keten in de regio zoekt zij de verbinding en samenwerking met ketenpartners.

 • Professioneel : Amaliazorg heeft de juiste kennis en vaardigheden om bewoners elke dag een waardevolle dag te kunnen geven.
 • Medewerkers en vrijwilligers kijken kritisch naar het eigen functioneren, staan open voor feedback en blijven leren en verbeteren.

 • In communicatie is men open, helder en zorgvuldig. Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de zorg- en dienstverlening te optimaliseren;
 • deze gedachten worden omgezet naar concrete acties.

 • Aandacht : Amaliazorg is een warme organisatie en heeft oog voor het welbevinden van de bewoner, maar ook oog voor elkaar (collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers) en voor het eigen handelen en de invloed die dat heeft op de omgeving.
 • Respect : medewerkers en vrijwilligers hebben respect voor de levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften van bewoners. Zij worden in hun waarde gelaten en er is respect voor ieders eigenheid en talenten.
 • Dit geldt ook voor collega’s. Bij collega’s wordt het effect van gedrag en handelingen eerlijk en respectvol benoemd, worden verwachtingen naar elkaar uitgesproken en complimenten gegeven.

 • Samenwerken : er wordt samengewerkt om bewoners een waardevolle dag te bezorgen. Dit gebeurt samen met de bewoners, families, met collega’s en vrijwilligers binnen het team, binnen de locatie, maar ook binnen Amaliazorg als geheel.
 • Ook wordt samengewerkt met externe partners en met de samenleving als geheel. Want samen zijn we sterker. Zo kunnen we van elkaar leren, goede ideeën delen en samen verder komen.

  Voor uitvoerige informatie over Amaliazorg zie :

  Amaliazorg hanteert het Raad van Toezicht Raad van Bestuur-model. Het betreft een eenhoofdige, integraal verantwoordelijke Raad van Bestuur, die rapporteert aan de Raad van Toezicht conform de uitgangspunten van de Governancecode Zorg en de aanwezige reglementen.

  De directeur-bestuurder geeft rechtstreeks leiding aan het managementteam.

  Raad van Toezicht

  De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van Amaliazorg kan bestaan uit vijf leden, maar heeft momenteel vier leden.

  In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van drie van de vier leden zijn er momenteel drie vacatures.

  De leden vullen elkaar aan in kennis, ervaring, persoonlijkheid en achtergrond. De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk en kritisch toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

  Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en de adviseur van de Raad van Bestuur van Amaliazorg. Tevens vervult de Raad van Toezicht de ambassadeursrol naar de maatschappij en de belangrijkste stakeholders buiten de organisatie en onderhoudt zij met hen contacten in voorkomende gevallen.

  De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om betrokken toezicht te houden. Zo zijn er naast de reguliere vergaderingen ontmoetingen met het managementteam, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

  De leden van de Raad van Toezicht dienen zich te verenigen met de navolgende uitgangspunten :

 • Amaliazorg streeft als zelfstandige organisatie naar samenwerking met derden, waarbij het behoud van de eigen identiteit en de continuïteit van de organisatie centraal staat.
 • Amaliazorg streeft naar een positie als zorgaanbieder met een compleet pakket en dienstverlener op lokaal niveau.
 • Amaliazorg respecteert de waarden die door de religieuzen vertegenwoordigd worden en houdt die levend in de organisatie.
 • In de Raad van Toezicht zijn momenteel drie vacatures. De Raad van Toezicht is op zoek naar een voorzitter, een lid met de portefeuille Financiën & Vastgoed en een lid met de portefeuille HRM & Organisatieontwikkeling.

  Profiel, functie-eisen en competenties van het gezochte lid Raad van Toezicht met de portefeuille Financiën & Vastgoed vindt u onderstaand.

  De kandidaat :

 • heeft affiniteit met ouderenzorg en met de doelstelling en zorgfunctie van Amaliazorg;
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband;
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • is op de hoogte van de Governancecode Zorg en handelt ernaar;
 • is in staat collega’s in de raad uit te dagen en aan te zetten tot discussie.
 • De kandidaat :

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft kennis van financiën en van risicomanagement in brede zin;
 • heeft ruime ervaring met de financieel-economische portefeuille van een (zorg)organisatie;
 • begrijpt het stelsel van zorgfinanciering op hoofdlijnen;
 • heeft kennis van de financiële aspecten rondom de exploitatie van (zorg)vastgoed;
 • is bekend met specifieke vraagstukken die in deze regio spelen;
 • is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau en beschikt over een relevant en actueel netwerk;
 • heeft voldoende beschikbaarheid voor een professionele uitvoering van de rol van toezichthouder.
 • De kandidaat :

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • beheerst de balans tussen betrokkenheid en afstand;
 • is gezaghebbend, wekt vertrouwen;
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen;
 • heeft overtuigingskracht;
 • is maatschappelijk betrokken.
 • De honorering voor de werkzaamheden zal in 2021 op het niveau van de richtlijnen van de NVTZ zijn.

  De Raad van Toezicht van Amaliazorg laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten.

  U kunt hem telefonisch en via email bereiken :

  Michiel Corsten : 071 524 92 19

  Het functieprofiel is beschikbaar op

  Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 22 april.

  De data voor de eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten en de data voor de selectiegesprekken bij Amaliazorg worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier