Medewerker Transactie Monitoring
careercontrol
Amsterdam, NL
6 dagen geleden

Bedrijfsomschrijving

INGGroep N.V. is een wereldwijd opererende financiële instellingvan Nederlandse oorsprong. ING isin 1991 ontstaan uiteen fusie tussen Nationale-Nederlanden ende NMB Postbank Groep.

De nieuwe naam InternationaleNederlanden Groep werd al snel ingekort tot I-N-G, waarna deonderneming besloot om haar statutaire naam te veranderenin ING Groep N.V.

Wat is kenmerkend voor hetwerken bij de ING?

Agile werken :

Met je team bepaal je elke dag opnieuw welkewerkzaamheden aan het einde van de dag afgerond moeten zijn; wegaan niet eerder naar huis dan dat het afgesproken werk klaar is.

Bovendien spreek je met elkaar af wie die dag precies wat gaatdoen. De taakverdeling kan elke dag verschillen. Het gaat erom dathet werk goed en op tijd gedaan wordt.

Soms zal het werkaanbodgedurende de dag afwijken van wat we hadden ingeschat. Weverwachten dan dat je hier met je team goed op inspeelt.

Deze manier van werken betekent dat je binnen een dag op hetene moment vooral telefonisch contact hebt met klanten en dat jehet andere moment vooral bezig bent om klantverzoeken netjes insystemen te verwerken of een klantverzoek beoordeelt.

Dit maakt jewerk enorm afwisselend.

Functieomschrijving

Watu gaat doen, hangt af van uwanciënniteit

 • Ontwerpen ontwikkel Global TM (Transaction Monitoring) -processen,inclusief risico's en gerelateerdegegevens.
 • Vertaaltrichtlijnen voor beleid of risicobeheersing in tastbarebedrijfsprocessen en een ontwerp dat rekening houdt met de vereistegegevens.
 • Definieeren ontwikkel een wereldwijd end-2-end proces (risico)beheersingsraamwerk
 • Organiseeren faciliteer Procesworkshops in ING-entiteiten om TM-processen teimplementeren
 • Ondersteunen volg ING-entiteiten op bij het implementeren van deTM-processen
 • Definieeren implementeer een integraal TM-managementinformatiemodel omprocesprestaties temeten
 • Communiceerprocesprestaties, initiatiefvoortgang en procesprestatiekwestiesaan relevantebelanghebbenden
 • Voerbedrijfsanalyses uit voor het verbeteren van processen of omprocesproblemen en conflicten op te lossen waarbij kosten / kwaliteit of andere afwegingen op end-to-end procesniveau komenkijken (samen metprocesdeelnemers)
 • Werktproactief samen met eindgebruikers (compliance, eigenaar vanTM-risicoscenario's) om hun vereisten te begrijpen en teverfijnen.
 • Neemt eigenaar van een breed gedefinieerde richtingen werkt graag binnen een team om deze waar temaken.

  Functie-eisen

 • Jeconcentreert je op het implementeren van processen om uit te voerenin plaats van ze alleen te ontwerpen. Je bent energiek omdingen voor elkaar te krijgen en complexe problemen eenvoudig enbegrijpelijk te maken.
 • Je bent in staat complexe vraagstukkenop een begrijpelijke manier tevisualiseren.

 • Jebent een expert op je product- of servicegebied en bent in staat debusiness requirements te koppelen aan een proces / oplossing
 • Ervaringmet het onderwerp transactiemonitoring en de bijbehorendeuitdagingen
 • 5-10jaar relevante werkervaring op het gebied van bankieren, risico,compliance en / of informatietechnologie
 • Ervaringmet business(compliance / risico) en IT (Data & Applicatie) en gerelateerdeprocesbeheersing
 • Sterkeanalysevaardigheden vereist voor de IT-implicaties, maar ook voorde bedrijfsprocessen, ervaring met procesontwerp en -controles(bijv. InARIS)
 • Jebent extravert en klantgericht maar bent in staat om generieke engestandaardiseerde oplossingen te bepalen. Sterkeanalysevaardigheden vereist voor de implicaties maar ook voor debedrijfsprocessen.
 • Richt zich op detail en nauwkeurigheid maarkan ook het overzichtcreëren

 • Ervaarhet werken in complexe omgevingen met meerdere belanghebbenden enverschillende expertisegebieden. Ervaring met Agile werken ineen complexdomein.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Ontwikkeling endoorgroei

  Binnen Careercontrol realiseren we ons dat we voor kwalitatieve groei steedsmoeten zorgen dat we de beste mensen op de juiste plek hebben.

  Daarom investeren we in jouw persoonlijke doorgroei enontwikkeling. Maar we verwachten ook dat je hierin zelf initiatiefneemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actueleontwikkelingen binnen je vakgebied en jezelf blijftverbeteren.

  Wat bieden wijjou?

  Je werkt bij dé specialist op hetgebied van (tijdelijke) capaciteit binnen verschillende niches : Career Control biedt je een uitdagende positie, een uitstekendsalaris en eigentijdse arbeidsvoorwaarden.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier