Docenten plustraject
The School Factory
Zoetermeer, NL
6 dagen geleden

Locatie : Den Haag

Wij zijn een een school en onze studenten willen goed en vakkundig onderwijs. En terecht. Ook het bedrijfsleven en de overheid stellen hoge eisen aan ons werk.

Aan al die wensen proberen we gezamenlijk elke dag weer tegemoet te komen met vakkundige, innovatieve en betrokken medewerkers.

De plustraject-docent coacht en doceert studenten met (multi)problematiek, die afkomstig zijn van diverse scholen van leert hen leren en motiveren teneinde alsnog een passende opleiding te kunnen volgen.

De docent ontwikkelt een specifieke pedagogische aanpak gericht op de (multi)problematiek van studenten. Is een netwerker, die het programma op diverse kwalificatiedossiers van diverse scholen afstemt.

Is een organisatorisch talent, die in een gezamenlijke les elke student laat heroriënteren op een passende opleiding.

Voor dit plustraject zoeken wij Docenten, 0,6-1 fte.

Uw taken

 • ontwikkelt specifieke didactische methoden en maatwerkproducten afgestemd op de kwalificatiedossiers en individuele problematiek van de studenten;
 • stemt het programma af met de betrokken scholen; begeleiden, coachen en motiveren van en het lesgeven aan studenten met diversiteit aan problematiek en opleidingsachtergrond;
 • ontwikkelen van de competenties van de studenten teneinde hen in staat te stellen een mbo-opleiding af te ronden; monitoren van de studievoortgang en het in overleg met de studentbegeleider van de oorspronkelijke opleiding bijstellen van het programma indien de monitoring daartoe aanleiding geeft.

  draagt verantwoording voor :

 • bruikbaarheid van het programma;
 • afstemming van het specifieke programma op de kwalificatiedossiers en problematiek van de studenten; afstemming van het programma en de studievoortgang met de betrokken scholen;
 • kwaliteit van het onderwijs aan een complexe doelgroep.

  neemt beslissingen over :

 • inhoud en tussentijdse bijstelling van het programma en de ontwikkeling van de daarbij benodigde specifieke didactische methoden en maatwerkproducten;
 • wijze waarop het programma op de diversiteit aan kwalificatiedossiers en problematiek wordt afgestemd; wijze waarop afstemming met de betrokken scholen plaatsvindt;
 • wijze waarop studenten begeleid, gecoacht en gemotiveerd worden.

  Uitvoeren van de studieloopbaanbegeleiding :

 • zorgdragen voor de begeleiding van studenten; coachen en begeleiden van deelnemers bij de uitvoering van het plustraject (inclusief stage);
 • zo nodig verwijzen van studenten naar de tweedelijns hulpverlening; onderhouden van contacten met ouders / verzorgers / werkveld.

 • Leveren van een bijdrage aan de kwalificering :
 • beoordelen en waarderen van het portfolio / examendossier; bewaken van het

  opleidingenportfolio communiceren van de resultaten aan de student.

  Professionalisering :

 • bewaken van de eigen professionele ontwikkeling (wet BIO); bijdragen aan de professionalisering van instructeurs en assistenten.
 • Overige activiteiten :

 • deel uitmaken van een resultaatverantwoordelijk team; verrichten van organisatorische activiteiten; zorgdragen voor de administratieve verwerking van uiteenlopende onderwijs gerelateerde zaken.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier