GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist
Accare
Leeuwarden, NL
22 uur geleden

Wat ga je doenen waar ga je werken?

Dedag start met multidisciplinair overleg, waarin een holistischetheorie wordt besproken van een cli nt. Vervolgens heb je eendiagnostiekafspraak met een cli nt.

Daarna lunchpauze; even tijd ombij te praten en uiteraard even te lachen met je collega's.Vervolgens heb je tijd om de volgende behandeling voor te bereidenen de client te spreken.

Tussendoor komt er een crisis binnen. Jijvoert spoedoverleg met collega's over de casus. Tot slot schrijf jeeen afsluitbrief na een geslaagde behandeling en de afwisselendedag zit er weer op.

Geen dag is hetzelfde, soms is het ook echteven highlevel multitasken.

Werkenbinnen het FJP-team in Leeuwarden, dat vraagt om een nieuwsgierigeen oordeelvrije blik naar de jongere en het systeem.

Je ziet gebrekaan motivatie als een uitdaging, kijkt naar de functie van gedragen het lukt je om zicht te krijgen op onderliggende problematiek enhier een behandelplan voor op te stellen in samenwerking met jeteam.

Je kijkt verder dan het delict-gedrag. Je bent nietveroordelend maar verwelkomend naar de jongere en zijn / haarsysteem.

Je kunt risico's en kracht (protectieve factoren) in kaartbrengen.

Wij bieden jou eenwerkkring in een multidisciplinair team dat intensief met elkaarsamenwerkt. Wij houden van humor, verantwoordelijkheidsgevoel endaadkracht.

Wat breng jijmee?

Je bent eenBIG-geregistreerd GZ-psycholoog / orthopedagoog generalist en jebeschikt over een AGB-code. De master forensische psychiatrie iseen duidelijke pre.

Het is van belang dat je niet alleen affiniteithebt met deze doelgroep, maar ook ervaring hebt in het doen vanonderzoek.

Je weet de doelgroep makkelijk te benaderen en denkt meebuiten de kaders van de behandeling. Tot slot vind je het fijn omin een multidisciplinair team te werken en ben je beschikbaar voor32-36 uur per week.

Wie zijn wij?

Accare is een academische en ambitieuzeorganisatie voor jeugd ggz, die haar medewerkers veel ruimte biedtvoor eigen initiatief en vernieuwing.

We werken vanuit 30 locatiesin Noord-, Midden- en Oost-Nederland. Elk kind kan bij ons terechtook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening.

Webehandelen een kind bij voorkeur in zijn vertrouwde omgeving, zodathet gewoon naar zijn eigen school kan gaan, kan sporten ofafspreken met vrienden.

Dat doen we in nauwe samenwerking methuisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpak sluit altijd aan bijde vraag van het kind en zijn ouders.

We luisteren en nemen nietover. Het kind kijkt dus ook mee in zijn eigen dossier. We nemenzelden een kind op, alleen als het niet anders kan, maar dan isopname een ge ntegreerd onderdeel van een totaaltraject.

We kunnenzo werken, omdat we een academisch centrum zijn, buiten de kadersdurven denken en continu onderzoek doen naar onze behandelingen.

Opdie wijze innoveren we voortdurend naar de best bewezen werkzamezorg.

Accare is een organisatie waar de kwaliteit en zorgcentraal staat. Het is een organisatie met lef die het durft om eenhele eigen visie te hebben en daar ook voor gaat.

Wij willen goedezorg leveren voor de jeugdigen en hun gezinnen zodat zij zo goedmogelijk kunnen deelnemen aan het ?gewone' leven.

Wat bieden wij?

Accare biedt een uitdagende en professioneelontwikkelrijke werkomgeving. Je krijgt als medewerker de ruimtevoor ondernemerschap.

Daarnaast is het de plek waar je je op jeeigen vakgebied gedegen kunt ontwikkelen en waar je de kans krijgtom nieuwe idee n in de praktijk te brengen.

We bieden eenaantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals hetfietsenplan, laptop, mobiele telefoon, pensioenfonds,eindejaarsuitkering, korting bij (zorg)verzekeringen en eenreiskostenregeling.

Wat krijg jedaarnaast nog meer?

 • Vrijheid enverantwoordelijkheid om bij te dragen aan je eigen ontwikkeling,die van Accare en de zorg die wijleveren
 • Persoonlijke ontwikkeling on the job,maar ook betaaldeopleidingsmogelijkheid
 • Collega's vol passie diehandelen naar onze kernwaarden : Lef, Volhardend en Iedere dagbeter
 • Een jaarcontract, die wanneer we beidentevreden zijn met elkaar wordt omgezet in een vastcontract
 • Evidence based zorg die wij insamenwerking met ketenpartnersontwikkelen
 • Afhankelijkvan opleiding en ervaring wordt de functie voorGZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist ingedeeld FWG-functiegroep65 CAO GGZ en de functiepsycholoog / orthopedagoog wordt ingedeeld in FWG functiegroep60. CAO GGZ .

  Medewerkers krijgen veel ruimte voor eigeninitiatief en vernieuwing, jouw visie wordt gewaardeerd. Jouwontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid, jij hebt eenidee over het te volgen pad, Accare faciliteert eninvesteert.

  Vragen? Neem contact metons op en wij vertellen je er graag meer over! Je kunt solliciterentot en met 8 augustus 2021.

  Reagerenkan uitsluitend via de website van Accare .

  Gebruik hiervoor onderaan devacaturetekst de button ?solliciteren'. Na verzending van gegevensontvang je direct een ontvangstbevestiging per mail.

  De gesprekken staaningepland op 24 augustus 2021. Deze gesprekken vinden plaats viabeeldbellen.

  We zullen je hierovergaan informeren in de uitnodigingsmail.

  Wil je meer informatie neem dan graag contact opmet Silvia Andela (PIOG), bereikbaar vias.andela accare.nl.

  Vragen over desollicitatieprocedure kan je stellen aan Simone Wiersma,directiesecretaresse, regiodirectie.friesland.flevoland accare.nl .

  Bij aanstelling wordt een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG) gevraagd en er worden referenties ingewonnen.

  Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.?Delen vandeze vacature in je netwerk wel.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier