Bestuurslid
DansBrabant
 Tilburg, NL
1 dag geleden
source : TheaterKrant

Organisatie

DansBrabant, grensverlegger voor hedendaagse dans, zoekt twee nieuwe bestuursleden :

DANSBRABANT - Wie wij zijn

DansBrabant werkt als huis voor dansontwikkeling vanuit de provincie aan een vitaal dansklimaat in het zuiden, het opent uitdagende perspectieven in de hedendaagse dans en ondersteunt talentvolle choreografen op weg naar een stevige beroepspraktijk en een autonome positie in het regionale en (inter)nationale dansveld.

DansBrabant werkt aan duurzaamheid in lange lijnen. Daarom ondersteunen we meerjarig onderzoek en zoeken we naar nieuwe presentatievormen.

We werken aan een betere positie voor choreografen met een hybride, toekomstbestendige praktijk en aan de opbouw van een pluriform en veelkleurig danspalet.

De ontwikkeling van de kunstenaar staat voorop. We plaatsen die binnen culturele ontwikkelingen en maatschappelijke tendensen.

Op basis daarvan kiezen wij onze choreografen en projecten. Wij voelen ons verwant met kunstenaars die de grenzen van de dansdiscipline oprekken en genreoverstijgend werken met film, beeldende kunst, performance- en installatiekunst, compositie en geluid, clubcultuur en urban arts.

In een voortdurende kritische dialoog met de choreografen werken we aan hun artistiek-inhoudelijke, zakelijk-strategische en maatschappelijke positionering.

Dat is arbeidsintensief, maar doeltreffend.

Fantastisch Lichaam

Als inspiratiebron hanteert DansBrabant het Fantastisch Lichaam. Hoe het gechoreografeerde lichaam zich verhoudt tot hedendaagse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen noemen we dans.

Daarmee onderstrepen we haar vitaliteit en benadrukken we de menselijke maat. Steeds weer dienen zich nieuwe invalshoeken aan : lichaam en technologie, lichaam in de publieke ruimte, lichaam tussen culturen, lichaam en gender, etc.

Club SoDa als thuis en Europa als speelterrein

Sinds enige tijd beschikt DansBrabant over een eigen werk- en presentatieplek in Tilburg : Club SoDa. Met eigen repetitiestudio's en de mogelijkheid tot presentatie kunnen we onze signatuur van onderzoek, productie, residentie en het publiek daarvan deelgenoot maken nog beter faciliteren.

Centraal in onze werking staan (inter)nationale samenwerking en uitwisseling. Dat doen we als schakel tussen het kunstvakonderwijs en de beroepspraktijk met Fontys Dance Academy en Makershuis Tilburg en als partner in netwerken als Tilburg Dansstad, PLAN Brabant en Moving Futures waaraan we de komende jaren blijven bijdragen.

 • Internationaal participeert DansBrabant de komende jaren in Europese samenwerkingsprojecten Micro Macro Dramaturgies in Dance en Performing Gender;
 • Dancing in Your Shoes. Sinds vorig jaar maakt DansBrabant deel uit van het European Dancehouse Network.

  Een Nieuwe Koers

  Het kunstenveld bevindt zich in transitie. Vanuit die overtuiging bouwt DansBrabant de komende periode aan een nieuwe organisatievorm waarin onze kunstenaars medeverantwoordelijk worden voor het artistieke beleid.

  We willen naar een circulaire organisatie waarin doorgewinterde en beginnende choreografen hun kennis, expertise en netwerken met elkaar delen.

  Hun ervaring draagt bij aan de inhoudelijke groei van DansBrabant en gezamenlijk werken we aan een omgeving waarin individuele kunstenaars elkaar versterken en bijdragen aan hun autonome positie in het (inter-)nationale danslandschap.

  Bestuur

  Het bestuur streeft naar een samenstelling waarin kennis van artistiek-inhoudelijke zaken, zakelijk en financieel management, juridische aspecten, organisatiegroei, marketing en communicatie zijn vertegenwoordigd.

  Bestuursleden zijn bekend met het regionaal en landelijk cultuurbeleid en beschikken over bestuurlijke ervaring en een politiek netwerk.

  Naast het deelnemen aan reguliere vergaderingen is elk lid bereid om het team vanuit eigen ervaring en expertise constructief te ondervragen en te adviseren.

  Het bestuur zoekt nadrukkelijk naar een samenstelling die de diversiteit en verscheidenheid in afkomst en achtergrond van onze samenleving weerspiegelt.

  We willen daarbij met name de dialoog tussen generaties, culturen en disciplines bevorderen. Vanwege het rooster van aftreden nemen 2 bestuursleden eind van dit jaar afscheid.

  Wij zoeken

  Met ingang van 2021 verwelkomt DansBrabant graag 2 nieuwe bestuursleden die zich herkennen in het volgende profiel en die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een uitdagende wegbereider in de hedendaagse dans :

 • je hebt affiniteit en ervaring met podiumkunsten en / of beeldende kunst.
 • je voelt je aangesproken door de plannen en ambities van DansBrabant.
 • je beschikt over het analytisch vermogen om de strategische en artistieke keuzes van de directie kritisch te volgen en van constructief commentaar te voorzien.
 • je bent incidenteel bereid DansBrabant op belangrijke momenten te vertegenwoordigen tijdens openingen en premières.
 • je onderschrijft van harte de culturele codes Cultural Governance, Fair Practice en Culturele Diversiteit.
 • En je beschikt over één of meerdere van de volgende kwaliteiten :

 • kennis van en ervaring met choreografie en hedendaagse dans
 • kennis van en ervaring met cross-disciplinaire werkvelden en afzetgebieden bij voorkeur in nieuwe media en digitale cultuur.
 • kennis van en ervaring met innovatieve organisatie- en samenwerkingsvormen, liefst in de not-for-profit sector.
 • Kandidaten die zich hierdoor voelen aangesproken, willen we nadrukkelijk vragen om te reageren.

  Graag reageren voor 1 december 2020 naar : wim dansbrabant.nl

  Voor meer informatie kunt u zich richten tot : Ranti Tjan (voorzitter), e : ranti ekwc.nl, m : 06 24363331

  Wij bieden

  Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, onkosten worden vergoed. In 2021 is het bestuur voornemens over te gaan tot een Raad van Toezicht-Directiemodel.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier