Operator C opleiding Chemours en DuPontDordrecht
Manpower
Dordrecht, NL
3 dagen geleden
source : InGoedeBanen.nl

Bedrijfsomschrijving

DuPont en Chemours zijn allebei productiebedrijven diegevestigd zijn in Dordrecht. Met de verschillende productielijnendragen zij bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen.

Hierbij richten ze zich bijvoorbeeld op innovatie, duurzaamheid enwetenschap. Chemours en DuPont werken samen met bedrijven ophet gebied van voeding, energie en bescherming.

Gedurende het opleidingstraject werk jijvolledig in de praktijk, waarbij je alles leert om het vak zo goedmogelijk uit te voeren.

Zodra jij de opleiding goed hebt afgerond,kan het zomaar zo zijn dat de opdrachtgever jou een baan aanbiedt.Geen garantie, maar het is zeker een optie!

Selectieprocedure - Reageer vandaagnog!

Vanaf juli beginnen de eerste van de intotaal zes selectiemomenten. Wanneer jij de selectiemomenten goedhebt volbracht is er een proefperiode van twee maanden.

Hierna kanhet opleidingstraject definitief beginnen! De planning voor deselectiemomenten zien er als volgt uit :

 • Stuureenmotivatiebrief
 • Groepskennismaking
 • Intredetoetsmet betrekking tot niveau enmotivatie
 • Rondleidingen over deafdelingen
 • 1e gespreksrondebedrijf
 • 2e gespreksrondebedrijf
 • Eind meihopen wij de geselecteerde kandidaten te kunnen feliciteren met deopleiding.

  Functieomschrijving

  Werkendleren en betaald jouw papieren halen? Dat kan bij Chemours ofDuPont! Je wordt binnen drie jaar opgeleid tot operator C.

  Allerend leer jij de skills die nodig zijn om zelfstandig machines tebedienen en de processen goed te monitoren. Lijkt jou dit wat?

  Leesdan snel verder, want Manpower heeft een betaalde opleiding voorjou!

  Uitzendbureau Manpower zoektkandidaten voor een driejarig opleidingstraject tot operator bijDuPont of Chemours in Dordrecht.

  Wat ga je doen enleren?

  Jij gaat alles leren wat eenoperator hoort te weten. In jouw werk ga je met het volgende aan deslag :

 • Bedienen, bewaken en regelen vanuiteenlopende en vaak complexebedieningsinstallaties
 • Bijdragen aanverbeteringen en het doen vanverbetervoorstellen
 • Controleren van dekwaliteit van de producten engrondstoffen
 • Signaleren van storingen en plegenvan onderhoudswerkzaamheden aan deproductielijn
 • Identificeren van mogelijkhedenvoor verdere proces optimalisering en een betere productkwaliteit,bijvoorbeeld door het testen van nieuwe procescondities enoperating procedures
 • Leggen van relaties tussenproces- en productparameter; het overzien en doorzien van hetproductieproces in al zijncomplexiteit
 • Hoe zit hetopleidingstraject eruit?

  Je startmet een proefperiode van drie maanden en stroomt door in dedriejarige opleiding tot operator C vanaf oktober 2020.

  Het wordteen leerzame periode en je krijgt al vanaf dag een betaald! Jewerkt gemiddeld 34 uur per week in vijfploegen. Dit houdt in dat jeook s ’nachts zal werken.

  Ook ga je een dag per week naarschool.

  Je went snel aan de combinatie vanwerk en leren en voor je het weet mag jij je diploma in ontvangstnemen. Wij van Manpower kunnen jou verklappen dat de kans zeergroot is dat jij dan een vast contract van de opdrachtgever krijgtaangeboden.

  Onze opdrachtgevers zijn namelijk op zoek naar demedewerker van de toekomst!

  Ditkrijg je

 • Brutosalaris van €13,41 per uur
 • Ploegentoeslag van 27% overieder gewerkt uur
 • Bij goed functioneren stijgtjouw salaris elk half jaar
 • Kans op een vastcontract na het succesvol afronden van deopleiding
 • Fulltime functie voor gemiddeld 34uur per week , afhankelijk van hetploegenrooster
 • Leerwerkovereenkomst voor deduur van de opleiding (oktober 2020 t / m juni2023)
 • Reiskostenvergoeding conformcao
 • Functie-eisen

  Minimaal eenhavo diploma en je bent bijna achttien jaar of ouder (in verbandmet de werktijden)

  Minimaal een mboniveau 4 diploma, (bij voorkeur richting techniek) en wil je graagom laten scholen tot Operator

 • Goede beheersingvan de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift(in verband met de veiligheid op dewerkvloer)
 • Een VOG (Verklaring OmtrentGedrag)
 • Bereid om in vijfploegendienst tewerken
 • Eigen vervoer (auto, brommer of scooter)om op het terrein van DuPont en Chemours tekomen
 • Beschikbaarheid van 40 uur perweek
 • Tot slot zou hethandig zijn wanneer je in (de buurt van) Dordrecht, Breda, Gouda ofRotterdam woont.

  Zo solliciteer je

 • Online solliciteren via debutton
 • Maken van selectievragenlijst die directverschijnt na het inloggen en toevoegen van jouw motivatie (zonderjouw antwoorden op de selectievragenlijst kunnen we de sollicitatieniet verder in behandeling nemen)
 • Manpowerneemt contact op voor een telefonisch of live interview bijManpower
 • Mogelijk op sollicitatiegesprek bij deopdrachtgever
 • 13,41bruto per uur

  Sollicitatieprocedure

  Wilje meer informatie of heb je vragen over deze vacature, neem dancontact op met Robin van Loon via werk manpower.nl of bel (088)282-8128.

  OverManpower

  Bijna niets in het leven is voormensen zó essentieel als het vinden en behouden van zinvol werk.Wat dit betekent, is voor iedereen anders.

  Manpower biedttijdelijke, flexibele en vaste banen. Onder meer binnen definanciële en zakelijke dienstverlening, overheid, klant contactcentra, logistiek en productie.

  Het is onze passie om mensen verderte helpen. Dat doen we met een enorme gedrevenheid. We helpen je omsuccesvol te zijn bij een sollicitatie en dagen je uit om je te(blijven) ontwikkelen.

  Eerlijkheid vinden we belangrijk; we zijntransparant, staan open voor feedback en we doen wat webeloven.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  voortzetten
  Aanvraagformulier