Lid Raad van Bestuur / CFO
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein, NL
2 dagen geleden

Wat ga je doen?

De afgelopen twee jaren hebben in het teken gestaan van Covid-19 en de daarbij behorende crisisorganisatie en aangepaste werkzaamheden.

Ook is er veel aandacht besteed aan de implementatie van het nieuwe EPD en het behoud van personeel op kritische (zorg)functies.

Bovendien is er, veelal met de Santeon-partners, verder vorm en inhoud gegeven aan waardegedreven zorg, waarbij het perspectief van de patiënt centraal staat.

Patiënten willen ondanks hun ziekte zoveel mogelijk hun normale leven voortzetten, waarbij zorg vanuit huis toegankelijk is.

Maatschappelijk is er overeenstemming dat de zorg niet verder kan groeien vanwege demografische ontwikkelingen in de regio, beperkte financiële groeiruimte en schaarste aan personeel.

Dankzij de stappen die de afgelopen jaren gezet zijn op o.a. VBHC, Lean, EPD, kwaliteit en werkplezier / behoud van medewerkers, is het Antonius ervan overtuigd dat de noodzakelijke transformatie samen met de (keten)partners gerealiseerd kan worden.

Waardegedreven zorg zal daarbij voor iedereen in de organisatie betekenis gaan krijgen.

Met het in 2020 vastgestelde meerjarenbeleidsplan samen zorgen voor kwaliteit van leven zette het Antonius een volgende stap in waardegedreven zorg.

Zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt én zorg die in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft.

Met de focus op de onderdelen van het zorgproces en het zorgaanbod waar het Antonius de meeste waarde voor de patiënt kan toevoegen.

 • In de komende jaren wordt de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan ter hand genomen, integraal vanuit vier thema’s : waardegedreven zorg;
 • juiste zorg, juiste plaats, juiste kosten; medewerkers en zorgaanbod.

  Als lid RvB ben je verantwoordelijk voor een aantal algemeen ondersteunende diensten :

  Finance & informatievoorziening - IT - Audit, risk & compliance - Inkoop en Sales

  Ook stuur je een aantal medische ondersteunende diensten aan :

  Beeldvormende technieken (radiologie & nucleaire geneeskunde) - Laboratoria (pathologie, medische microbiologie, klinische chemie) - Klinische farmacie - Klinische fysica & instrumentatie

  Intern werk je samen met het Medisch Staf Bestuur extern met de CFO Board Santeon, zorgverzekeraars, banken, Saltro & 1e lijn diagnostiek en Regionaal Netwerk Antibiotica Resistentie.

  Strategische onderwerpen die binnen de portefeuille van dit lid RvB vallen zijn :

 • Waardegedreven zorg (waarbij uitkomsten worden afgezet tegen kosten, meerjaren afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars)
 • Digitale transformatie i.s.m. de COO
 • Programma Juiste Zorg op de Juiste Plek
 • Post-Covid herstelperiode (medewerkers, productie(achterstand))
 • Strategische huisvesting i.s.m. de CEO
 • Jij brengt mee

  Als het nieuwe lid RvB..

  Geloof en omarm je het concept waardegedreven zorg en kan je hier vanuit jouw aandachtsgebied goed invulling aan geven. Je bent goed bekend met en hebt visie op digitale transformatieprocessen en de ontwikkeling in de richting van een meer data-gedreven organisatie.

  In de profilering iben je onmiskenbaar de bestuurder maar tegelijkertijd ben je goed benaderbaar en zichtbaar voor medewerkers.

  Als lid RvB neem je mensen op overtuigende wijze mee bij het maken van bepaalde (strategische) keuzes. Moeilijke gespreksonderwerpen worden niet uit de weg gegaan.

  Je bent een motiverende leidinggevende en hebt kennis van en affiniteit met medisch ondersteunende disciplines in het ziekenhuis.

  En verder heb / ben je :

  op enigerlei wijze) bestuurlijk ervaren

 • een zichtbare teamspeler
 • brede vakinhoudelijke expertise op het terrein van finance, informatievoorziening, inkoop, sales, audit, risk & compliance
 • kennis van- en ervaring in de zorg
 • heeft zichtbaar oog voor het perspectief van de patiënt en is intrinsiek maatschappelijk betrokken
 • ervaring met de aansturing van grote programma’s en projecten
 • ervaring met en in de keten (verzekeraars, externe toezichthouders)
 • een strategisch systeemdenker met zicht op samenhang
 • in staat de buitenwereld naar binnen te halen en ben je een stevig onderhandelaar
 • Kwaliteiten als open, reflectief, flexibel, energiek, bereid om te leren, praktisch, waar nodig hands-on, samen, doorzettingskracht, creatief en lef zijn belangrijk voor het nieuwe lid RvB.

  Aangenaam!

  Het St. Antonius is een topklinisch ziekenhuis met verschillende vestigingen in Midden-Nederland. Naast de algemene zorg zijn we gespecialiseerd in hart & vaat, long en oncologie.

  Vandaag de dag kenmerkt de zorg bij het Antonius zich door een intensieve en open samenwerking met patiënten, die zelf de regie kunnen nemen over de kwaliteit van hun leven.

  Onder de missie Samen zorgen voor kwaliteit van leven’ voelen patiënten en hun naasten zich in het Antonius gehoord en geholpen.

  Zorg wordt verleend met aandacht, liefde en respect. Als één team werken onze professionals vanuit de persoonlijke behoefte van de patiënt.

  Daarbij handelen we op basis van recente en innovatieve bevindingen. Door zelf onderzoek te doen dragen ook wij hieraan bij.

  We maken kwaliteit van zorg meetbaar en bieden patiënten inzicht in de uitkomsten hiervan. Deze uitkomsten gebruiken we de zorg continu te verbeteren.

  Om dit te bereiken investeren we in onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van onze medewerkers.

  Met vrijwel alle medisch specialismen aanwezig in het ziekenhuis, (hoog)complexe zorg op meerdere locaties, ruim 6000 betrokken medewerkers, 370 medisch specialisten, 500 arts-assistenten en ruim 1900 verpleegkundigen is het Antonius een van de grootste topklinische ziekenhuizen.

  Het ziekenhuis streeft continu naar verbetering van kwaliteit, zodat de patiënt de beste medische behandeling, verpleegkundige zorg en service krijgt die hij of zij verdient in een comfortabel en veilig ziekenhuis.

  Daarom zijn opleiding en onderzoek, naast patiëntenzorg, de belangrijkste pijlers in het ziekenhuis.

  Besturingsmodel en organisatie

  De driehoofdige raad van bestuur (RvB) heeft de algemene leiding over het Antonius en legt hierover verantwoording af aan de RvT.

  De RvB werkt intensief samen met het Bestuur Medische Staf, dat alle medisch specialisten van het Antonius vertegenwoordigt, zowel zij die vrijgevestigd zijn als zij die in loondienst zijn.

  De vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd in een Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf. Het ziekenhuis maakt afspraken met hen over de medische diensten die zij leveren aan het ziekenhuis.

  In de samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de Coöperatie zijn deze afspraken vastgelegd. De medisch specialisten in loondienst zijn verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband.

  Behalve met het Bestuur Medische Staf werkt de RvB ook met andere partijen in het ziekenhuis intensief samen, waaronder de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad.

  Ook beschikt het ziekenhuis over een Cliëntenraad die de patiënten van het ziekenhuis vertegenwoordigt. We hechten grote waarde aan goede samenwerking met al deze partijen.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier