Geestelijk verzorger
WoonZorgcentra Haaglanden
The Hague, Zuid-Holland
4 dagen geleden

Functieomschrijving

Jij verleent professionele begeleiding van en hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van hun eigen geloofs- en levensovertuiging.

Voorts zorg je voor professionele advisering inzake ethische en / of levensbeschouwelijke aspecten in de zorgverlening en beleidsvorming.

Je begeleidt bewoners bij het omgaan met verlieservaringen, rouw en complexe (thuis)situaties, in het omgaan met en aanvaarden van hun ziekteproces en veranderde omgeving, en tijdens hun laatste levensfase.

Je hebt oog en oor voor mantelzorgers van de bewoners. Verder organiseer en leid je (kerk)diensten en vieringen, herdenkingen en activiteiten rond (religieuze) feestdagen.

Je levert een actieve bijdrage binnen de WZH-vakgroep van geestelijk verzorgers en doet eventueel mee aan trainingen / themadagen.

De nadruk ligt op levensbeschouwelijke en zingeving aspecten.

WZH Sammersbrug is een verpleeghuis voor mensen met dementie en mensen met een somatische zorg- en behandelvraag. Wij hebben een afdeling voor Screening & Observatie en draaien ca.

1 x per maand mee in de crisisopvang voor de regio Den Haag. De crisisopvang is bedoeld om urgente situaties in de ouderenzorg op te lossen.

Tevens begeleid je medewerkers en adviseert de organisatie ten aanzien van levensbeschouwelijke-, ethische- en zingevingsvraagstukken, alsmede ten aanzien van het woon-, zorg- en leefklimaat.

WZH gelooft dat het welzijn van mensen afhankelijk is van de sociale context waarin zij leven en de mogelijkheid om hun leven in eigen stijl te kunnen leven.

WZH ziet het daarom als haar rol de dienstverlening gericht op kwetsbare groepen in de maatschappij zodanig af te stemmen dat leven in eigen stijl in de gekozen sociale context mogelijk blijft.

Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en de organisatie spelen samen met de bewoners een fundamentele rol bij het realiseren van deze visie.

Wij geven invulling aan deze visie door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige woonfaciliteiten, zorg- en welzijnsdiensten in en vanuit woonleefgemeenschappen.

WZH erkent dat de beperking, de ziekte en het lijden grote impact hebben op de bewoner en zijn omgeving. In onze dienstverlening richten wij ons op wat de bewoner (nog) wél kan en wil.

Functie-eisen :

Wij vragen van jou een universitaire opleiding Theologie, Humanistiek of Religiewetenschappen met een master geestelijke verzorging of spiritual care.

Kennis van (ouderen)zorg, medische ethiek, stervensbegeleiding, rouwverwerking, psychologie, maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende levensbeschouwingen en godsdienstige stromingen is van belang.

Gezien de samenstelling van de vakgroep is een Rooms katholieke achtergrond een wens. Je houdt de ontwikkelingen op het vakgebied bij.

Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met genoemde bewonersgroepen, je bent lid van de VGVZ en SKGV geregistreerd of bereid dit te worden.

Je communiceert op heldere wijze zowel naar bewoners en hun familie als naar medewerkers. Je bent in staat zelfstandig te werken en beschikt in ruime mate over tact en invoelend vermogen.

Over WZH :

Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH) is een vernieuwende, toonaangevende organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de regio Haaglanden. WZH biedt dagelijks aan meer dan 2500 mensen kwaliteitszorg op maat, variërend van persoonlijke en huishoudelijke verzorging tot begeleiding, behandeling en verpleging.

Met 14 Woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere woonzorgprojecten in de regio Haaglanden is WZH op het gebied van ouderenzorg één van de grotere organisaties in de regio Haaglanden.

De missie

Mensen willen leven met anderen in een omgeving waar ze zich prettig voelen, ongeacht de lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

In elke fase van het leven staat de autonomie en het leven in eigen stijl te kunnen leven centraal. Kwetsbare ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben hierin een ondersteuningsvraag.

Vanuit de behoefte en noodzaak aan welzijn, verzorging, behandeling en geborgenheid doen zij veelal een beroep op ons.

Wij beloven onze thuiswonende cliënten en bewoners van onze locaties ons hoofd, hart en handen bij het ondersteunen van het leven in eigen stijl.

Het uitgangspunt van alles wat we doen, is uw ervaren kwaliteit van leven ondanks fysieke en / of geestelijke beperkingen.

Vanuit de kernwaarden 'open, samen en geborgen' gaan we met elkaar in gesprek.

Arbeidsvoorwaarden :

SAMEN zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van de beste zorg aan onze bewoners.

We zouden het leuk vinden als jij ons team daarbij komt versterken. Graag gaan we met je in gesprek over een functie van 20 tot 28 uur per week in een collegiale, prettige werkomgeving met een open werksfeer.

Bij WZH mag je zijn wie je bent, dus neem jezelf mee naar je werk!

De functie van Geestelijk Verzorger is ingeschaald in FWG 60 van het cao VVT.

deze vacature melden
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
Doorgaan
Aanvraagformulier