Mechanical Engineer - Client Services
Premier Tech Ltd
Brabant, Netherlands, Eersel, Noord
10 dagen geleden

For English - scroll down.

Premier Tech Chronos is een van de grootste producenten van industriële flexibele verpakkingsmachines in de branche. Wil je bijdragen aan ons succes?

Ben je klantgericht, gedreven en heb je een passie voor technologie? Dan ben jij misschien de Mechanical Engineer die wij zoeken!

De rol :

Je werkt samen met een Client Manager en een Project Manager om oplossingen te bedenken voor het wijzigen of upgraden van machines van klanten.

Dit omvat het voorbereiden van offertes en het uitwerken van klantorders met de hulp van Engineers in verschillende disciplines.

Je brengt nauwkeurigheid in balans met efficiëntie tijdens meerdere, simultaan naast elkaar projecten van verschillende complexiteit, waarbij je de uitdaging op tijd en logisch oplost.

Goede communicatie is essentieel en je dient bereid te zijn om klantlocaties te bezoeken.

Jouw verantwoordelijkheden :

Afhandeling van klantaanvragen - Projectanalyse, kostenberekening en quote formulering

 • Analyseer het klantverzoek op haalbaarheid en plan afhandeling ervan;
 • Bezoek de klantlocatie;
 • Bepaal, als je alle informatie hebt, de manier waarop aan het klantverzoek kan worden voldaan;
 • Bespreek het verzoek met alle noodzakelijke partijen en houd de vereiste input bij;
 • Ontferm je over de mechanische kant van de aanvraag;
 • Verzamel offertes van leveranciers voor de benodigde onderdelen;
 • Verzamel alle input in een calculatie document, bepaal de prijs en stel een offerte op;
 • Beschrijf de klantoplossing en bepaal de leveringseisen.
 • Uitwerken van orders - Ontwerpen, tekenen en documenteren

 • Organiseer de kick-off van het project met betrokken partijen;
 • Modelleren en tekenen van de benodigde onderdelen;
 • Bijwerken van bestaande tekeningen om nieuwe items op te nemen;
 • Stuur tekeningen naar de inkoopafdeling samen met verschillende materiaaleisen;
 • Assisteer de Project Manager bij het toevoegen van inkoopitems aan het bestelsysteem en door de levertijden bij te houden;
 • Bereid de documentatie voor Assembly en Installation van de bestelde onderdelen voor.
 • Jouw profiel :

 • Bachelor in Mechanical Engineering met affiniteit voor machinebouw en / of mechatronica;
 • Kennis van de functie en bruikbaarheid van apparatuur op een productielijn;
 • Ervaring met mechanische tekeningen en productmodellering;
 • Kennis van mechanische, pneumatische en elektrische componenten;
 • Ervaring met CAD-systemen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (schrijven en spreken) in Nederlands en Engels.
 • WIJ ZIJN HET TEAM VAN PREMIER TECH

  PAS JIJ BIJ ONS?

  Premier Tech (PT), dat is ruim 95 jaar passie, met meer dan 4 500 teamleden in 27 landen. Inderdaad : teamleden en geen werknemers.

  Dankzij het teamwork van onze drie groepen (op het gebied van land- en tuinbouw, industriële installaties en milieutechnologie) groeien we overal ter wereld we steeds verder door. We zijn intrapreneurs

 • in hart en nieren. We dagen voortdurend de status quo uit om onze grenzen verder te verleggen. We schrikken niet terug voor gecalculeerde risico’s en we zijn niet bang om onderweg fouten te maken.
 • We streven ernaar om altijd van onze activiteiten te leren, we benutten alle groeikansen, ook de lastige, en we delen met elkaar de kennis over onze successen (en die vieren we ook!) én onze mislukkingen.

  Al met al zijn we tot in onze haarvaten gemotiveerd om uit te blinken in alles wat we doen... Wij zijn het team van Premier Tech.

  4 500 teamleden 27 landen 45 vestigingen

  C$ 793.6 miljoen omzet 10,5% jaarlijkse groei (al 25 jaar)

 • Intrapreneur znw : een professional die van binnenuit een bedrijf opbouwt en bijdraagt aan een cultuur die waarde creëert.
 • MEER WETEN OVER ONZE CULTUUR?

  ONTMOET ONS OP SOCIALE MEDIA

  ENGLISH :

  Premier Tech Chronos is one of the largest industrial flexible packaging equipment manufacturers in the industry. Do you want to contribute to our success?

  Are you passionate, customer oriented and do you have a keen eye for quality with a passion for technology? Then you may be the Mechanical Engineer we are looking for!

  The role :

  You will be working alongside a Client Manager and a Project Manager to come up with solutions for changing or upgrading customer’s machines.

  This involves preparing quotations as well as working out customer’s orders with the help of engineers in different disciplines.

  You balance accuracy with efficiency during during various, simultaneously running projects of different complexity and solve the challenge in a timely and logical way.

  In addition, you need to be a good communicator and you need to be willing to visit customer sites.

  Your responsibilities :

  Handling client requests Project analysis, costs calculation and quote formulation

 • Analyze the customer request on feasibility and schedule its completion;
 • Visit customer sites;
 • When all information is in, determine the way the customer request can be satisfied;
 • Discuss the request with all necessary parties and keep track of their required input;
 • Take it upon you to handle the mechanical side of the inquiry;
 • Collect quotes from suppliers of the parts that are needed;
 • Combine all input into a calculation document, determine the request price and set up the quote;
 • Describe the solution for the customer and set the delivery boundaries.
 • Working out orders Designing, drawing and documenting

 • Organize kick-off of project with involved parties;
 • Modelling and drawing of the necessary parts;
 • Updating of existing drawings to include new items;
 • Send drawings to purchasing department along with various material requirements;
 • Assist Project Manager by adding buying items into the ordering system and by keeping track of the delivery times;
 • Prepare necessary documents for Assembly and Installation of the ordered parts.
 • Your profile :

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering with an affinity for machinebuilding and / or mechatronics;
 • Knowledge of function and usability of equipment on a production line;
 • Experience with mechanical drawings and product modeling;
 • Knowledge of mechanical-, pneumatic and electrical components;
 • Experience with CAD-systems;
 • Excellent communication skills (writing & speaking) in Dutch and English.
 • WE ARE THE PREMIER TECH TEAM

  ARE YOU LIKE US?

  Premier Tech (PT), it’s 95 years of passion, with over 4 500 team members in 27 countries. That’s right, team members, not employees.

  Through the teamwork of our three groups (Horticulture and Agriculture, Industrial Equipment, Environmental Technologies), we keep growing, all around the world. We are intrapreneurs

 • at heart. We constantly challenge the status quo in order to push our limits. We are not afraid of taking calculated risks, never shying away from our mistakes along the way.
 • Dedicated to always learn from our actions, we seize all growth opportunities, even the painful ones, sharing with each other the knowledge of our successes (which we always celebrate!) and failures.

  All together, we are deeply committed to excel at what we do We are the Premier Tech team.

  4 500 Team members 27 Countries 45 Plants

  C$793.6 M Sales 10.5% Annual growth over the past 25 years

 • Intrapreneur noun : a professional building a business from the inside out, contributing to a culture that creates value.
 • INTERESTED IN LEARNING MORE ABOUT OUR CULTURE?

  MEET US ON SOCIAL MEDIA

  Step 2
  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, geef ik neuvoo toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij e-mailwaarschuwingen te sturen, zoals beschreven in neuvoo's Privacybeleid . Ik kan mijn toestemming intrekken of me op elk moment afmelden.
  voortzetten
  Aanvraagformulier