Gezinsbehandelaar IAG of CGW
Accare
Groningen, NL
5 dagen geleden

Waar ga jewerken en wat houdt de functie in?

Op de poliklinieken van Accare in Groningen enHaren wordt zorg geleverd aan kinderen met kinder- enjeugdpsychiatrische problemen o.

a. ontwikkelingsstoornissen zoalsADHD, autisme spectrumstoornissen (ASS) en kinderen met eenverstandelijke beperking. Ook angst- en stemmingsstoornissen,trauma gerelateerde problematiek, eetstoornissen en psychosomatiekzijn speerpunten.

Tevens richten wij ons op infantpsychiatrie enforensische jeugdpsychiatrie. De diagnostiek en behandeling binnendeze zorglijnen zijn geprotocolleerd, waarbij gebruik gemaakt wordtvan evidence based methodieken.

Binnen de zorglijnASS zoeken we een gedreven (gezins)behandelaar (IAG / CGW). Dezorglijn richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen enjongeren met ASS, vaak in combinatie met verschillende andereproblemen zoals schoolverzuim, angst- / en stemmingsproblemen,traumaklachten, eetproblemen enpersoonlijkheidsproblemen.

Als(ambulant) gezinsbehandelaar kom je thuis, daar waar de kinderenopgroeien. De behandeling is voor gezinnen met kinderen van elkeleeftijd die meerdere, complexe problemen hebben en veelal moeilijktoegankelijk zijn voor hulpverleners.

De behandeling is oplossings-en systeemgericht. Met ieder gezinslid worden wensen en doelenbesproken waar aan wordt gewerkt, samen met het gezin zoek je naarde beste aanpak.

Je werkt vanuit een passie voor kinderen enjeugdigen en gelooft in de kracht van de samenwerking tussen kind,ouders en professionals.

Je weet verbinding te maken met de ouders,de kinderen en het netwerk om het gezin heen en je gaat voorinzicht voor ouders en toekomstkansen voor kinderen.

Complexesituaties ga je niet uit de weg. Jij bent de begeleider van hetveranderingsproces binnen het gezin.

Ook al ben je veelop pad en bij gezinnen thuis en werk je vanwege het ambulantekarakter solistisch, je maakt duidelijk deel uit van een hecht enmultidisciplinair team waarmee je casu stiek kunt bespreken enintervisie hebt.

Binnen de zorglijn ASS werken we veel met het helesysteem van een kind of jongere. Met de steun die je hebt van hetteam bied je behandeling / begeleiding bij kinderen / jongeren en hunouders thuis.

In je werk sluit je aan bij wat er in een gezin nodigis en heb je een belangrijke rol in het signaleren van problemen endeze op te pakken.

Je voert intensieve hulpverlening uit, geeftzelfstandig uitvoering aan de deelbehandeling binnen hetbehandelplan, co rdineert behandelingen en werkt samen met overigebehandelaren.

Voorbeelden van dagelijkse bezigheden zijn dan ook : psycho-educatie, systemische interventies en / of behandelingenuitvoeren, signaleringsplannen maken, evaluaties bijwonen enbehandelco rdinatie verzorgen.

Je neemt een voortrekkersrol in deuitvoer van behandelingen en voert indien nodig ruggespraak met deregiebehandelaar. Naast de pati ntenzorg willen we graag dat jemeedenkt in de doorontwikkeling van de zorg en een bijdrage levertaan team overstijgende taken.

Werken voor Accarebetekent dat je via een positieve benadering de jongeren en oudersin hun kracht zet.

Wie ben jij?

Je past goed in ons team als je net zo gedreven enenthousiast bent als je toekomstige collega's. Je hebt eenrelevante afgeronde HBO opleiding met een geldige SKJ- of BIGregistratie.

Tevens heb je de post-hbo opleiding IntensieveAmbulante Gezinsbehandeling (IAG) gevolgd en / of ben je CGWopgeleid. Je hebt brede ervaring in de hulpverlening, liefst in eensoortgelijke functie.

Je bent flexibel inzetbaar en weet metonverwachte situaties om te gaan. Verder ben je in bezit vanRijbewijs B.

Heb je brede werkervaring in de hulpverlening en(kinder- en jeugd)psychiatrie en de ambitie om de gevraagdepost-hbo aanvullende opleiding(en) te volgen?

En wil je ons,ondanks het (nog) ontbreken van de aanvullende opleiding, ervanovertuigen dat jij beschikt over de juiste skills?

Ook dan zijn wenieuwsgierig naar je. Neem contact op met onderstaandecontactpersonen om mogelijkheden te bespreken.

Wie zijnwij?

Accare is eenacademische en ambitieuze organisatie voor jeugd ggz, die haarmedewerkers veel ruimte biedt voor eigen initiatief en vernieuwing.

We werken vanuit 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland.Elk kind kan bij ons terecht ook in complexe situaties of bij eenzeldzame aandoening.

We behandelen een kind bij voorkeur in zijnvertrouwde omgeving, zodat het gewoon naar zijn eigen school kangaan, kan sporten of afspreken met vrienden.

Dat doen we in nauwesamenwerking met huisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpaksluit altijd aan bij de vraag van het kind en zijn ouders.

Weluisteren en nemen niet over. Het kind kijkt dus ook mee in zijneigen dossier. We nemen zelden een kind op, alleen als het nietanders kan, maar dan is opname een ge ntegreerd onderdeel van eentotaaltraject.

We kunnen zo werken, omdat we een academisch centrumzijn, buiten de kaders durven denken en continu onderzoek doen naaronze behandelingen.

Op die wijze innoveren we voortdurend naar debest bewezen werkzame zorg.

Accare is eenorganisatie waar de kwaliteit en zorg centraal staat. Het is eenorganisatie met lef die het durft om een hele eigen visie te hebbenen daar ook voor gaat.

Wij willen goede zorg leveren voor dejeugdigen en hun gezinnen zodat zij zo goed mogelijk kunnendeelnemen aan het gewone leven.

Wat bieden wij?

Accare biedt een uitdagende en professioneelontwikkelrijke werkomgeving. Je krijgt als medewerker de ruimtevoor ondernemerschap.

Daarnaast is het de plek waar je je op jeeigen vakgebied gedegen kunt ontwikkelen en waar je de kans krijgtom nieuwe idee n in de praktijk te brengen.

We bieden eenaantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals hetfietsenplan, laptop, mobiele telefoon, pensioenfonds,eindejaarsuitkering, korting bij (zorg)verzekeringen en eenreiskostenregeling.

Wat krijg je daarnaast nogmeer?

 • Vrijheid en verantwoordelijkheidom bij te dragen aan je eigen ontwikkeling, die van Accare en dezorg die wij leveren
 • Persoonlijke ontwikkelingon the job, maar ook betaaldeopleidingsmogelijkheid
 • Collega's vol passie diehandelen naar onze kernwaarden : Lef, Volhardend en elke dagbeter
 • Een jaarcontract, die wanneer we beidentevreden zijn met elkaar wordt omgezet in een vastcontract
 • Evidence based zorg die wij insamenwerking met ketenpartnersontwikkelen
 • Afhankelijk vanopleiding en ervaring wordt de functie ingedeeld volgens CAO GGZ in FWG-functiegroep 55 (?2.553,- t / m ? 4.

  131,- op basis van 36 uur per week).

  Medewerkers krijgenveel ruimte voor eigen initiatief en vernieuwing, jouw visie wordtgewaardeerd. Jouw ontwikkeling is een gedeeldeverantwoordelijkheid, jij hebt een idee over het te volgen pad,Accare faciliteert en investeert.

  Vragen? Neem contact met ons op en wij vertellen jeer graag meer over!Je kunt solliciteren tot en met 24 mei 2021. Reageren kan uitsluitend via de website vanAccare .

  Gebruik hiervoor onderaan de vacaturetekst debutton solliciteren. Na verzending van gegevens ontvang je directeen ontvangstbevestiging per mail.

  De gesprekken staaningepland donderdag 3 juni 2021 tussen 12.00 en 17.00 uur op onzepoli in Groningen.

  Wil je meer inhoudelijke informatie over dezevacature neem dan graag contact op met Patricia Rijpstra via p.rijpstra accare.

  nl of met Marianne van derHorn via m.van.der.horn accare.nl .

  Bij aanstellingwordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en er wordenreferenties ingewonnen.

  Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.Delen vandeze vacature in je netwerk wel!

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier