Vertrouwenspersoon FGw
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
11 uur geleden

De Universiteit van Amsterdam streeft naar een veilige, gezonde en prettige werk- en studieomgeving voor iedereen die hier werkzaam is of studeert.

De UvA vindt elke vorm van seksuele intimidatie, pesterij, agressie, geweld of discriminatie dan ook onaanvaardbaar. Als werknemers of studenten er in de werk-

of studiesituatie toch mee te maken krijgen, dan kunnen zij zich richten tot een vertrouwenspersoon. Dat kan een vertrouwenspersoon zijn van de eigen faculteit, maar desgewenst ook een vertrouwenspersoon van een andere faculteit.

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het zoeken naar een oplossing en kan ook helpen bij het ondersteunen van een eventuele klachtenprocedure.

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn drie vertrouwenspersonen werkzaam. Vanwege het vertrek van een van hen is de faculteit op zoek naar een nieuwe vertrouwenspersoon.

Deze vertrouwenspersoon is in dienst bij de UvA en werkzaam binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen en behoort -gezien de samenstelling van de pool vertrouwenspersonen-

bij voorkeur tot de wetenschappelijke staf. De vertrouwenspersoon zal deel uit maken van het UvA-brede team van vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersoon :

 • fungeert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag en biedt een luisterend oor;
 • verwijst, zo nodig, door naar andere interne of externe deskundigen;
 • ondersteunt bij het indienen van een formele klacht;
 • neemt deel aan de jaarlijkse UvA-brede intervisie- en scholingsbijeenkomsten met collega-vertrouwenspersonen.
 • De kandidaat :

 • heeft een door de UvA erkende, gecertificeerde opleiding tot vertrouwenspersoon met succes afgerond of is bereid een dergelijke opleiding te volgen;
 • heeft inzicht in de problematiek van ongewenst gedrag en de mogelijke reacties en emotionele gevolgen ervan;
 • heeft inzicht in eigen handelen en is gespreksvaardig;
 • heeft het vermogen om feiten, interpretaties en belevingen van elkaar te onderscheiden;
 • geniet het vertrouwen binnen de organisatie en kan omgaan met vertrouwelijke informatie en met weerstanden.
 • Benoeming

  De selectiecommissie draagt een kandidaat voor aan de decaan. Nadat de decaan een gesprek heeft gevoerd met de kandidaat gaat hij al dan niet door tot benoeming voor een periode van drie jaar.

  Herbenoeming is mogelijk. Op grond van de huidige universitaire regeling vertrouwenspersonen vervult de vertrouwenspersoon zijn of haar rol binnen de eigen functie en is er geen financiële vergoeding of werktijduitbreiding beschikbaar.

  Mogelijk wijzigt dit in de toekomst. De leidinggevende zal in alle redelijkheid tijd en ruimte faciliteren. De vertrouwenspersoon vervult bij voorkeur geen functie die conflicteert met de rol van vertrouwenspersoon, zoals een P&O-

  medewerker of lid van een medezeggenschapsraad.

  Voor meer informatie :

 • Peter Boelsma, universitaire coördinator vertrouwenspersonen van de Universiteit van Amsterdam
 • Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier