Algemeen directeur NIFP
ZorgvisieBanen
Den Haag, NL
2 dagen geleden

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel :

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen.

Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het .

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan.

Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.

000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk.

In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder.

Want recht raakt mensen.

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Het NIFP bestaat uit het Pieter Baan Centrum (ongeveer 130 medewerkers) en vijf regionale kantoren (Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Zwolle en Utrecht).

De directie en de leiding van die vijf kantoren en het Pieter Baan Centrum (PBC) vormen samen met drie (staf)hoofden op het hoofdkantoor van het NIFP het managementteam.

Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor zo’n vierhonderd medewerkers. Maar hier sta je niet alleen voor : samen met de inhoudelijk directeur die ook jouw plaatsvervanger is vorm je de directie.

Bij directie-overleggen sluiten ook de directeur van het PBC en de stafhoofden aan.

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een expertisecentrum voor forensische psychiatrie en psychologie, en somatische zorg in justitiële inrichtingen.

Hier adviseren forensisch gedragsdeskundigen (psychiaters en psychologen) de rechtspraak door pro justitia-rapportages te leveren.

Pro justitia-rapporteurs onderzoeken onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken. In het Pieter Baan Centrum onderzoekt het NIFP jaarlijks zo’n tweehonderd observandi en freelancerapporteurs maken jaarlijks enkele duizenden pro justitia-rapportages.

Daarnaast behandelen de psychiaters van het NIFP mensen in justitiële inrichtingen, is het instituut verantwoordelijk voor het stellen van indicaties voor de forensische zorg en adviseren we als NIFP onder meer over detentiegeschiktheid en strafonderbrekingen.

Ook zijn we verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kaders en richtlijnen op het terrein van psychiatrische, psychologische en somatische zorg.

Als kennisinstituut werken we via wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering, permanent aan het ontwikkelen en verzamelen van kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie.

Ook hebben we de Europese norm bepaald als het gaat om assessment van de gevaarlijkheid van terroristen.

Profiel algemeen directeur NIFP

De opgave

Als algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) in Utrecht wacht jou een grote uitdaging.

Je bent niet alleen het boegbeeld van het instituut, maar speelt ook een belangrijke rol in dossiers die de gehele Dienst Justitiële Inrichtingen aangaan.

Door zorgprofessionals aan te trekken, blijft het NIFP de juiste indicaties voor forensische zorg opstellen.

De afgelopen jaren is het aantal gedragsdeskundigen die de rol van pro justitia-rapporteur op zich willen nemen behoorlijk geslonken.

Aan jou de taak om te zorgen dat Nederland voldoende gekwalificeerd personeel heeft om de behoefte aan rapportages volledig en tijdig te vervullen.

Daarnaast geef je vorm en inhoud aan het brede palet van het NIFP. Zo zorg je dat je de afgesproken resultaten van het NIFP realiseert en waarborg je de verbinding tussen professionals en het lijnmanagement.

Het actief aangaan van de verbinding met het primair proces van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) , het veld, ketenpartners én het departement is een belangrijk onderdeel van jouw functie.

Dit doet een groot beroep op jou als bruggenbouwer. Jij vertaalt namelijk de ambities en uitdagingen van de business naar passende bedrijfsvoering en je moet meerdere leveranciers kunnen contracteren en sturen op adequate levering.

Dit vraagt niet alleen om ontwikkelkracht en innovatie, maar ook om modern dynamisch leiderschap. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de DJI-brede portefeuilles zorg, radicalisering en terrorismebestrijding.

Medewerkers geef je ruimte en vertrouwen en je stimuleert hen, om zo de expertise binnen het NIFP zo te vergroten. Je creëert draagvlak voor jouw visie, bevordert de groepscohesie binnen het managementteam en stuurt vanuit vertrouwen.

Zo zorg je voor aantrekkelijk werkgeverschap. Daarnaast ben je het boegbeeld van het NIFP, zowel binnen als buiten de organisatie.

Door een actief PR-beleid te voeren, bepalen jij en je team het beeld van het NIFP. Je draagt uit waarvoor je staat en bent een goede strategische gesprekspartner.

Op alle niveaus weet jij te schakelen en je kunt ook verder kijken dan je eigen directie. Intern zorg je voor een goed overlegklimaat en als lid van het DJI-beraad ben je nauw betrokken bij overkoepelende ontwikkelings- en organisatievraagstukken.

Zo’n dertig tot veertig procent van je tijd werk je dan ook aan DJI-brede of overstijgende dossiers. Zo adviseer je de hoofddirectie DJI op het terrein van NIFP en onderhoud je de strategische relatie met opdrachtgevers, zoals het OM, de rechterlijke macht, de reclassering en het gevangeniswezen, en met het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere stakeholders.

JenV gelooft dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

Zij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. Het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden wordt bevorderd.

Hiermee wordt rekening gehouden tijdens de selectieprocedure.

Functie-eisen

Een moderne leider. Zo mag je jou wel noemen. Je stelt de mens voorop. Mensen zijn namelijk het belangrijkste kapitaal van de organisatie.

Dankzij jouw ruime ervaring in leidinggeven weet je wat het is om een grote verantwoordelijkheid te dragen, koers te bepalen en die te blijven volgen.

Je stapt met hetzelfde gemak een overleg in met een minister als met je directe collega, de plaatsvervangend directeur. Jouw inzicht in nationale (complexe) politiek-bestuurlijke, economische, sociaal-maatschappelijke en / of organisatorische aangelegenheden is uiterst belangrijk in deze functie.

Bij voorkeur heb je ook kennis van de gezondheidszorg en de juridische kaders waarbinnen forensische professionals opereren.

Wat we verder vragen :

 • Je hebt een bovengemiddeld academisch niveau.
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring met eindverantwoordelijkheid binnen een complexe uitvoeringsorganisatie.
 • Je weet dankzij ruime ervaring hoe je zorgprofessionals zoals artsen en psychiaters verbindt, motiveert én inspireert.
 • Je hebt een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en hebt ervaring met het managen van ingewikkelde processen in een complex krachtenveld.
 • Je straalt autoriteit uit en staat voor wie je bent en wat je doet.
 • Je stuurt als leidinggevende op prestaties, resultaten, vernieuwing en verbetering.
 • Je bent goed in het bouwen en onderhouden van een netwerk waarin je de organisatie vertegenwoordigt en je bent ook sterk in het onderhandelen namens de organisatie in het (inter)departementale speelveld.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Bezoldiging : salarisniveau schaal 17.

  Daarnaast wordt een vast Individueel Keuzebudget over je salaris geboden. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

  De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de .

  Publiek leiderschap

  Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider.

  Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

  Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap :

 • het .
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier