Voorzitter Centrale Cliëntenraad
Livio
Berkelland, Nederland
6 dagen geleden

Functieomschrijving

Never a dull moment bij Livio! Ouderenzorg is continu in beweging, elke cliënt is uniek. Waardevolle en persoonsgerichte zorg gericht op wat wel kan : meer leefplezier! Dat is waar Livio voor gaat.

Livio biedt voor haar cliënten thuiszorg, revalidatie, verpleegzorg en woondiensten in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland.

Zij doet dit met meer dan 2200 medewerkers en 1000 vrijwilligers. De omzet ligt rond de 125 miljoen euro. Livio behoort daarmee tot de grotere zorgorganisaties.

Door haar sociale maatschappelijke inbedding heeft Livio met veel uiteenlopende stakeholders te maken. Daarbij valt te denken aan diverse cliëntenplatforms, regionale samenwerkingsorganen, bestuurlijke vertegenwoordigingen, sociale en collegiale contacten, medewerkersplatform, financiers / zorgverzekeraars, media contacten etc.

Meer informatie over Livio is te vinden op de website www.livio.nl.

Graag komen we in contact met de nieuwe :

Onafhankelijk Voorzitter van de Centrale Cliënten Raad

met de intentie om minimaal 4 jaar de functie te vervullen)

Je taken als voorzitter

 • Geeft zonder stemrecht - leiding aan de vergadering van de Centrale Cliëntenraad (CCR);
 • Bewaakt de gemaakte afspraken en stimuleert de CCR in zijn geheel en leden afzonderlijk tot het leveren van een actieve bijdrage aan de taken waar de CCR voor staat;
 • Zorgt ervoor dat de Cliëntenraad tot standpunten en adviezen komt, die passen binnen de visie en missie van de Cliëntenraad.
 • De voorzitter bewaakt de kwaliteit van de Cliëntenraad;
 • Stelt, in overleg met de ambtelijk secretaris, de agenda op;
 • Communiceert met de lokale cliënten(raden) en initieert en stimuleert hen tot een actieve inbreng én verbinding en samenwerking met de leden CCR;
 • Voert samen met de vicevoorzitter het agenda-overleg t.b.v. alle soorten overleggen van de CCR;
 • Is verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van de leden van de Cliëntenraad en voert daarvoor gesprekken met de leden van de Cliëntenraad gericht op vraag wat de leden nodig hebben om goed te kunnen functioneren;
 • De voorzitter wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, lid van het bestuursbureau, die functioneel nauw samenwerkt met de voorzitter. ;
 • Levert desgewenst een bijdrage aan de werving en selectie van kandidaten voor de CCR. ;
 • Neemt op verzoek deel aan externe bijeenkomsten of netwerkbijeenkomsten inzake cliëntenraden en relevante (wijzigingen in) wetgeving;
 • Vertegenwoordigt de Cliëntenraad intern en extern;
 • Formuleert, in samenspraak met de ambtelijk secretaris, schriftelijke adviezen aan de RvB naar aanleiding van genomen besluiten in de vergadering;
 • Neemt op verzoek deel aan interne klankbordgroepen, commissies dan wel overlegsituaties voor zover dit in het belang van uitoefening van de functie noodzakelijk is.
 • Kan op verzoek of met toestemming van de CCR de raad vertegenwoordigen.

  Functievereisten

  Je profiel als voorzitter

 • Beschikt over bestuurlijke en beleidsmatige kennis en / of ervaring en heeft een goed ontwikkeld werk- en denkniveau op HBO, Relevante ervaring als voorzitter;
 • Heeft affiniteit met ouderen en in het bijzonder met het werk van cliëntenraden in de zorg, de dienstverlening van Livio in het bijzonder of is bereid deze te ontwikkelen;
 • Kan een onafhankelijke rol aannemen en heeft geen direct of indirect belang in Livio; hij / zij is geen lid van een lokale cliëntenraad of huurderscommissie van Livio en is zelf geen cliënt of partner, zoon / dochter, familie of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt;
 • Is in staat inzicht te krijgen in ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk niveau;
 • Kan zich een visie vormen op de toekomst van de zorg, zowel ten aanzien van kwaliteit als ten aanzien van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
 • Is in staat beleidstukken te lezen, de raad een visie te laten vormen en de raad te laten adviseren;
 • Is in staat een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers uit de Raad van Toezicht;
 • Heeft affiniteit met visie en doelstellingen van Livio en toont commitment met de geldende structuur en procedures;
 • Heeft ervaring met belangenbehartiging en is in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en de belangen van Livio en vanuit beide perspectieven te denken en handelen;
 • Kan zich verplaatsen in de positie van cliënten, medewerkers en management;
 • Is in staat tot het onderhouden van een goed contact met de vertegenwoordigende lokale cliëntenraden en de verbinding tussen centrale en lokale raden te verstevigen;
 • Staat open voor informele cliëntparticipatiemethode ’s. Is gemotiveerd om mede zorg te dragen dat de cliënt nadrukkelijk betrokken wordt bij het beleid en besluitvorming omtrent de zorg- en dienstverlening;
 • Handigheid met Microsoft Office;
 • Woont bij voorkeur in het werkgebied van Livio (Twente / Achterhoek);
 • Is flexibel en is bereid voldoende tijd beschikbaar te stellen, hierbij moet gedacht worden aan minimaal 8 uur per week.
 • Je persoonlijkheid

  De onafhankelijk voorzitter van de CCR is een persoon die tactvol, kritisch, integer, verbindend en constructief kan optreden.

  Je bentiIemand die in staat is om voldoende afstand te nemen van persoonlijke belangen, beschikt over een open houding en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

  Je kan samenwerken en netwerken met mensen van binnen en buiten de CCR / organisatie en hanteert een collegiale en verbindende stijl.

  Tevens beschik je over onderhandelingsvaardigheden en ben je vasthoudend en besluitvaardig. Je hebt het vermogen de leden van de raad te inspireren en te stimuleren tot een inhoudelijke bijdrage.

  Wat wij bieden

  Een toonaangevende rol in de maatschappelijke context waarin Livio zich beweegt, waarbij je als voorzitter van de CCR het verschil mag maken en een rol speelt in de ontwikkeling van de Zorg.

  Een functie waarin je ertoe doet. De beloning is conform de functie.

  Zittingsperiode

  De zittingsperiode betreft een eerste termijn van vier jaar. Na wederzijdse evaluatie kan besloten worden tot een nieuwe termijn van nog eenmaal vier jaar.

  Passend en interessant? Als deze boeiende en veelzijdige baan in het maatschappelijke veld bij je kwaliteiten past en aanspreekt komen we graag met je in contact.

  We ontvangen je reactie graag voor 30 september 2022.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier