Consultant/ Blackbelt
ING
Noord Holland
13 dagen geleden

Junior / Senior) Consultant Performance Management & Innovation

Verantwoordelijke rol in het continu verbeteren van de service aan klanten

Als Consultant Performance Management & Innovation (PM&I) heb je een actieve rol in migraties, proces- en productverbeteringen voor de afdeling Client Services.

Je biedt structuur aan verbeteringen en je helpt de Customer Loyalty Teams (CLT) en de Client Services Accountmanagement (CSAM) teams continu verbeteringen te signaleren.

De verbeteringen worden verzameld en gestructureerd middels Kaizen methodiek en Black Belt ritmiek.

Je bent het Single Point Of Contact binnen Client Services Nederland voor alle stakeholders en je neemt deel aan complexe, strategische en vaak land-

overstijgende projecten. Je brengt in deze projecten je kennis van de operatie in en je toetst zaken met de teams en het management van Client Services Nederland.

Daarbij houd je rekening met de mogelijke impact op Client Services teams binnen andere landen.

Ook heb je een belangrijke rol in het testen, initiëren en bieden van ondersteuning bij de implementatie van veranderingen.

Dit baseer je op je actuele kennis van processen, je haalt actief best practices’ op bij andere onderdelen, je zorgt voor doorvertaling naar processen, je checkt de borging vanuit managementmails en je informeert de afdeling over de ontwikkelingen op het gebied van productontwikkeling, inclusief de impact voor de klant.

Als Consultant PM&I faciliteer je de kruisbestuiving over de verschillende Customer Loyalty Teams heen. Hiermee voorkom je dat ieder Customer Loyalty Team het wiel opnieuw uitvindt.

Tevens breng je inzicht en overzicht in experimenten, deel je deze met het MT Client Services Nederland en implementeer je verbeteringen die breed toepasbaar zijn in alle Customer Loyalty Teams en CSAM teams.

Tot slot pak je Client Services overstijgende verbeterinitiatieven op en neem je de verantwoordelijkheid voor quick wins’ uit de Performance Dialoog.

Jouw werkomgeving

Als Consultant PM&I werk je binnen de afdeling Client Services Nederland in Amsterdam. De afdeling bestaat uit circa 150 medewerkers, met zowel Corporate Clients / Financial Institutions als Grootzakelijk bediening.

Client Services fungeert als een expertisecentrum voor Grootzakelijk, Corporate Clients en Financial Institutions die gebruik maken van onze complexe bancaire producten en services.

Werken bij Client Services Nederland betekent werken in een dynamische en jonge omgeving die continu in verbetering en verandering is.

We zijn zeer ambitieus, maar we vinden het ook erg belangrijk dat we op een prettige, open en gezellige manier met elkaar samenwerken en dat iedereen alle ruimte krijgt om het beste uit zichzelf te halen.

Wie ben jij?

Je bent een analytische en gedreven consultant die in staat is om een afdeling structuur te bieden bij het continu doorvoeren van verbeteringen.

Je bent daarin stimulerend en vanuit je stevige persoonlijkheid, je inhoudelijke kennis en je overtuigingskracht ben je in staat om anderen mee te nemen in veranderingen.

Je bent daarbij een echte teamspeler, maar je kunt ook uitstekend zelfstandig opereren en verantwoordelijkheid nemen. Je bent buitengewoon resultaatgericht, besluitvaardig, je weet overstijgende verbanden te leggen en je houdt in je werk altijd de (operationele) kaders en doelstellingen in het oog.

Bovendien ben je iemand die de behoefte van veeleisende klanten als geen ander begrijpt, die zich realiseert dat het klantbelang in alles voorop dient te staan en die er als van nature op gericht is om de dienstverlening aan klanten continu te verbeteren.

Jouw persoonlijkheid laat zich omschrijven als extravert, creatief, energiek, cooperatief, overtuigend en zeer resultaatgericht.

Qua competenties beschik je over gedegen analytisch vermogen, werk je graag gestructureerd en zijn jouw 'time management-skills' van deze tijd.

En verder :

 • beschik je over minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 • ben je Black Belt gecertificeerd
 • heb je kennis van MIBI (Microsoft Business Intelligence)
 • werk je (aantoonbaar) op HBO / WO niveau
 • Ben je bekend met Wholesale Banking producten en organisaties (voor interne kandidaten)
 • Ontwikkeling en doorgroei

  Binnen ING realiseren we ons dat we ten behoeve van kwalitatieve groei steeds moeten zorgen dat we de beste mensen op de juiste plek hebben.

  Daarom investeren we veel in jouw persoonlijke doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling. We verwachten wel dat je hierin zelf initiatief onderneemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.

  Wat bieden we jou?

  Een uitdagende functie met een 36-urige werkweek binnen het dynamische Client Services Nederland in Amsterdam. Het betreft een functie in functieschaal 9-11.

  Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan direct via de 'apply-knop' of neem voor meer informatie contact op met de recruiter voor deze vacature Alicja Gador op alicja.gador ing.com

  Junior / Senior) Consultant Performance Management & Innovation

  Responsible in continuously improving the customer service

  As a Consultant of Performance Management & Innovation, you have got an active role in migrations, process- and product-

  improvements within the department Client Services. You offer structure to improvements and help the Customer Loyalty Teams (CLT) and the Client Services Account Management teams to continuously identify possible improvements.

  The improvement are collected and structured by the Kaizen methodology and Black Belt practice.

  You are the Single Point of Contact within Client Services Netherlands for all stakeholders and participate in complex, strategic and often cross-

  country projects. In these projects, you will bring your operational knowledge and constantly align with the teams and management of Client Services Netherlands.

  Thereby, you take the possible impact on the Customer Loyalty teams within other countries into account.

  You also have an important role in testing, initiating and offering support regarding the execution of changes. You act on your current knowledge of processes, actively gain ’best practices’’ from other projects, ensure translation into processes, check the guarantee from management emails, and inform the department about the developments in the field of product development, including the impact for the customer.

  As an PM&I Consultant, you facilitate the knowledge exchange across the different Customer Loyalty Teams. By doing this, you prevent every Customer Loyalty Team reinventing the same idea.

  You also bring insight and structure into experiments, share this with the Management Team Client Services Netherlands and implement improvements that are widely applicable at all Customer Loyalty Teams and CSAM teams.

  Last but not least, you participate in transcending Client Services improvement initiatives and take responsibility for ’quick wins’’ from the Performance Dialogue.

  Your work environment

  As an PM&I Consultant, you work within the department of Client Services Netherlands in Amsterdam. The department consists of approximately 150 employees, for Midcorp and Corporate Clients / Financial Institutions services.

  Client Services acts as a centre of expertise for Midcorp, Corporate clients and Financial Institutions, that use our complex banking products and services.

  Working at Client Services Netherlands means working in a dynamic and young environment that is constantly improving and changing.

  We are very ambitious, but we also think it is very important that we work in a pleasant, open and enjoyable way together and that everyone gets space and opportunity to get the best out of themselves.

  Who are you?

  You are an analytic and driven consultant, who is able to offer a department structure regarding the continuous implementation of improvements.

  Within this you are stimulating and based on your resilient personality, your substantial knowledge and persuasiveness, you are able to take on others into change.

  You are a real team player, but you can also operate independently and take responsibility. You are remarkably result-oriented, decisive, you know how to make transcending connections and you always keep the (operational) frameworks and objectives in mind.

  In addition, you are someone who understands the needs of demanding customers like no other. Someone who realizes that the interest of the customer comes first in everything which, as a matter of course, is geared towards continuously improving customer service.

  Your personality can be described as extravert, creative, energetic, cooperative, convincing and highly result-driven. Your competencies consist of analytical, structured, time management and agility in styles of communication.

  And furthermore :

 • you have 3 years of relevant working experience within change management
 • you are Black Belt certified
 • you understand Microsoft Business Intelligence (MIBI)
 • you operate on an academic level
 • you are highly familiar with ING's Wholesale Banking products (ING applicants only).
 • Development and growth

  Within ING we realize that we must always ensure that we have the best people in the right place to contribute to the growth of quality.

  That is why we invest a lot in your personal career opportunities and personal development. We do expect you to take the initiative yourself and always keep yourself informed of current developments within your own discipline.

  What do we offer you?

  A challenging position with a 36-hour working week within the dynamic Client Services Netherlands in Amsterdam. It concerns a role in function scale 9-11.

  Excited? Please apply via the application button or reach out to our recruiter Alicja Gador via alicja.gador ing.com

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, geef ik neuvoo toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij e-mailwaarschuwingen te sturen, zoals beschreven in neuvoo's Privacybeleid . Ik kan mijn toestemming intrekken of me op elk moment afmelden.
  voortzetten
  Aanvraagformulier