Medior Bedrijfsjurist
Siemens Mobility B.V.
Zoetermeer, Zuid-Holland Netherlands
2 dagen geleden

Job Description

Le gal Counsel Commercial Law / Bedrijfsjurist / Advocaat in Dienstbetrekking

Please scroll down for the English version

Datum : 4 september 2020

Locatie : Zoetermeer

Dienstverband : Voltijd

Niveau : WO

Dienstverband : jaarcontract met uitzicht op vastdienstverband met proeftijd van 1 maand

Vakgebied : Contractenrecht, Aanbestedingsrecht,Mededingingsrecht, Privacy recht, IT-recht

Word jij enthousiast van de juridischeuitdagingen van een innovatieve wereldwijd opererende organisatie? Wil jijbijdragen aan het succes van duurzame, futuristische projecten op het gebiedvan mobiliteit?

Beschik jij over de juiste juridische en sociale vaardighedenom de groei en winstgevendheid van Siemens Mobility B.V. te faciliteren?

Dan ben je van harte welkom binnen hetteam van Siemens Mobility!

Wat doen wij?

Als toonaangevendbedrijf op het gebied van transportoplossingen geven we vorm aan connectedmobility. De mobiliteitsomgeving wordt gevormd door drie megatrends : klimaatverandering, bevolkingsgroei en digitalisering.

Deze trends vragen omnaadloze, duurzame, betrouwbare en veilige mobiliteitsoplossingen om een hogelevenskwaliteit te garanderen.

Digitalisering helpt ons deze trends onder deknie te krijgen en de manier waarop we reizen continu te verbeteren. Daarominnoveren we voortdurend ons portfolio in onze kerngebieden : rollend materieel,spoorautomatisering en elektrificatie, intelligente verkeerssystemen,gerelateerde diensten en kant-en-klare projecten om de toekomst vanmobiliteit vorm te geven.

Ons motto is Moving Beyond’.Onze vizie : We are global entrepreneurs, trusted by our partners to pioneertransportation, moving people sustainably and seamlessly from the first mile tothe last.’

Waar gaje werken?

Als bedrijfsjurist / advocaatin dienstbetrekking maak je onderdeel uit van het Mobility Legal team inNederland. Siemens Mobility B.

V. valt onder de regio South-West Europe. Je hebtdaarom nauw contact met juridische collega’s uit Spanje, Frankrijk, Italië,Portugal, Griekenland en België.

Je werktonder leiding van de Senior Counsel in Nederland.

Onze cultuur valt te omschrijven als Open, Innovatief,Gedreven, Passie voor Techniek, Samen doelen bereiken.

Wie ben jij?

 • Pragmatische,proactieve, oplossingsgerichte instelling
 • Affiniteitmet techniek
 • Zelfstandig,dienstverlenend, flexibel en in staat om de juiste prioriteit te stellen
 • Verantwoordelijken team player
 • Vaardigin het opstellen van overeenkomsten en het voeren van onderhandelingen
 • Voltooidemasteropleiding Nederlands recht
 • 5 jaarrelevante werkervaring als bedrijfsjurist / advocaat in dienstbetrekking
 • Uitstekendebeheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Wat zijn jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden?

 • Hetverstrekken van bedrijfsgericht praktisch juridisch advies, waarbij deoplossing en de goede klantrelatie centraal staan
 • Debegeleiding van het advies, zodat niet-juridisch onderlegde medewerkers hetadvies kunnen begrijpen en toepassen
 • Zorgvoor effectieve juridische toetsing van overeenkomsten door het opstellen / beoordelen en onderhandelen van overeenkomsten
 • Identificatieen analyse van juridische risico's en kansen
 • Begeleidingvan gerechtelijke procedures en vorderingen door het analyseren van juridischesituatie, het verzamelen van gerelateerde juridische gegevens en het opzettenvan een strategie
 • Proactiefbeheer van claims
 • Rapportagevan materiële juridische risico's en procedures om te voldoen aan relevanteinterne en externe regelgeving
 • Zorgvoor naleving van juridische beleidsmaatregelen en processen
 • Wat bieden wij?

 • 27 verlofdagen en 13 ADVdagen per jaar
 • Marktconform salaris met flexibel deel
 • Interesse?

  Stuur dan jouwCV of solliciteer snel via LinkedIn.

  Heb jevragen of wil je meer weten over de functie? Neem dan direct contact met Minke van Asperen op nummer 06-12527599 of voor inhoudelijke vragen met Evert de Jongste (evert.

  jongste siemens.com,06-53202410)

  Legal Counsel Commercial Law / Bedrijfsjurist / Advocaat in Dienstbetrekking

  Englishversion

  Date : 4th of September 2020

  Location : Zoetermeer

  Employment : Fulltime

  Level : WO

  Employment : annual contract with the prospect of permanent employment, trial periodof 1 month

  Areas of expertise : Contract law, Procurement law, Competition Law, PrivacyLaw, IT law

  Do you feel enthusiastic about tackling the many legalchallenges that are faced by one of world’s most innovative worldwide operatingcompanies?

  Are you eager to contribute to sustainable, futuristic solutions inthe field of mobility, creating lasting value for future generations?

  Do youhave business skills and legal skills to support the growth, profitability andcompetitiveness of Siemens Mobility?

  Then, this is your opportunity to join SiemensMobility B.V.!

  Our business

  As aleader in transport solutions, we shape connected mobility. The mobilityenvironment is being shaped by three megatrends : climate change, populationgrowth and digitalization.

  These trends demand for seamless, sustainable,reliable, and secure mobility solutions to ensure a high quality of life.Digitalization is helping us to master these trends and continuously transformthe way we travel.

  Therefore, we are constantly innovating our portfolio in ourcore areas : rolling stock, rail automation and electrification, intelligenttraffic systems, related services, and turnkey projects to shape the futureof mobility.

  Our motto is : Moving beyond.’Our vision is : We are global entrepreneurs, trusted by our partners to pioneertransportation, moving people sustainably and seamlessly from the first mile tothe last.’

  Your working environment

  As legal counsel in Siemens Mobility B.V. you willbe part of the Mobility Legal team in the Netherlands. Siemens Mobility B.

  V. ispart of Siemens’ South West Europe Region. Therefore, you are in close contactwith legal colleagues based in Spain, France, Italy, Portugal, Greece andBelgium.

  You will work under the supervision of the Senior Counsel based in theNetherlands.

  Our culture : open and transparent, innovative,passionate about technique, driven by common goals.

  What we are looking for

 • Pragmatic,pro-active, solution-oriented attitude
 • Affinitywith technology
 • Ability to workself-supporting
 • Ability toeffectively manage multiple tasks in a fast-paced environment
 • Responsibleand team player
 • Strong draftingand negotiation skills
 • Knowledge ofDutch law, Master degree in Dutch law
 • Experience incivil law, construction law and public procurement law
 • 5 years ofrelevant experience
 • Excellentcommunication skills on all levels in the company (Dutch and English)
 • Responsibilities

 • Solution-orientedcounselling of business partners as trusted advisor in legal matters, takinginto account a good customer relationship
 • Intensiveguidance of your advice, to enable colleagues without legal background tounderstand and apply your advice
 • Effective legalcontrol of agreements by drafting / reviewing and negotiating agreements inassigned area
 • Identificationand analysis of legal risks and opportunities
 • Managing legalproceedings and claims by analyzing legal situation, gathering related legaldata and setting up a salvation strategy
 • Management ofclaims, both offensive and defensive
 • Filing ofreports on material legal risks and proceedings to meet relevant internal andexternal regulations and requirements
 • Safeguarding ofadherence to given legal policies and processes
 • Managementof outside counsel
 • Our offer

 • Innovative andprofessional working environment
 • Broadinternational network of legal professionals
 • Internationalcareer perspective
 • Goodwork / life balance
 • Comprehensivedigital library
 • You will also beentitled to 27 vacation days and 13 TCC (time credit compensation) days peryear
 • Accruing onpension on 50 / 50 basis
 • Contact

  If you are interested applynow. Please submit your application by clicking on the 'Apply button' below.Should you have any questions about this vacancy, please contact Evert deJongste, tel.

  06-53202410, evert.jongste siemens.com.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier