Verzorgende IG
Thuiszorg Helder
Nijmegen, NL
6 dagen geleden

Situatieschets

Werkt zelfstandig bij de cliënt thuis in licht complexe en complexe situaties. De cliënten zijn door ziekte, ouderdom, handicap of na een operatie afhankelijk van verpleging en verzorging.

De Verzorgende IG is in stabiele situaties contactverzorgende en stelt dan ook het zorgplan op.

Kern van de functie

Verrichten van verplegende en verzorgende handelingen en het geven van begeleiding bij cliënten in de thuissituatie waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd of in stand gehouden en waarbij de kwaliteit bewaakt wordt.

Taken

Verricht verpleegtechnische handelingen op verzorgende IG niveau.

 • Voert de regiefunctie uit rondom een toegewezen cliënt;
 • Beheert de zorgdossiers, brengt dossiers in en vertegenwoordigt de toegewezen cliënten

  Signaleert knelpunten rondom het zorgproces van de cliënt, stemt oplossingen af met directie of andere disciplines en neemt beslissingen hierin.

  Competenties

 • Heeft basiskennis van anatomie, fysiologie, (psycho)pathologie en van de meest voorkomende medicijnen in de werksituatie en medicatieveiligheid
 • Kent de basisprincipes van ontwikkelingspsychologie, de levensfasen van de mens en zelfmanagement
 • Heeft basiskennis van de doelgroepen in de eigen werksituatie
 • Kan gericht informatie verzamelen en observeren in relatie tot doelen en acties van het zorg(leef)plan (op het niveau van de zorgvrager) en daarover rapporteren en / of passende actie ondernemen
 • Kan werken volgens richtlijnen en protocollen en deze toepassen op specifieke situaties
 • Is staat het zelfmanagement van zorgvragers, hun naasten en hun sociale netwerk te ondersteunen en te bevorderen met als doel het behouden of verbeteren van het functioneren in relatie tot kwaliteit van leven, gezondheid en ziekte
 • Kan een zorgrelatie aangaan, gebaseerd op vertrouwen, gericht op resultaat met zorgvragers uit uiteenlopende doelgroepen
 • Houdt in handelen rekening met de wensen, behoeften en privacy van de zorgvrager en diens naasten
 • Kan de zorgvrager ondersteunen bij de persoonlijke verzorging / het verrichten van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen en deze zo nodig overnemen
 • Kan een zorgplan (mee) opstellen, evalueren en bijstellen
 • Kan zorgvragers psychosociaal begeleiden in laag complexe zorgsituaties
 • Kan palliatieve en terminale zorg verlenen
 • Kan met groepen werken
 • Plaats in de organisatie

  Ontvangt hiërarchisch leiding van de directie. Daarnaast maakt de Verzorgende IG onderdeel uit van een (wijk)team waarin tevens Helpende, Verzorgenden en (Wijk) verpleegkundigen werkzaam zijn.

  De Verzorgende IG ontvangt functionele aanwijzingen van de Wijkverpleegkundige.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier