Manager Kennis-
ZorgvisieBanen
Delft, NL
5 dagen geleden

Pieter van Foreest is een grote en veelzijdige zorgorganisatie voor ouderen met 25 verpleeghuizen en woonzorgcentra, Thuiszorg, hulp bij het huishouden, ontmoetingscentra met dagbehandeling en diverse gespecialiseerde voorzieningen zoals revalidatiefaciliteiten, behandelcentra en palliatieve zorgafdelingen.

Het werkgebied ligt in de regio’s Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en het Westland. Pieter van Foreest heeft 3.

400 collega’s in dienst en kan rekenen op de ondersteuning van 2400 vrijwilligers met een passie voor werk in de zorg! Pieter van Foreest is Prezo-

gecertificeerd. De kernwaarden van Pieter van Foreest zijn : Samen, Jezelf zijn en Boven verwachting.

Meer informatie en kerncijfers over Pieter van Foreest zijn te vinden op :

Pieter van Foreest kent een organisatiemodel met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het bestuurlijk overleg, bestaande uit de bestuurder, de directeur van de divisie Thuis, de directeur van de divisie Wonen, Zorg en Behandeling (WZB), de manager Finance & Control, de manager Personeel & Organisatie en de Bestuurssecretaris, is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie.

Het bestuurlijk overleg kijkt vooruit, houdt in de gaten wat er in de omgeving van de organisatie gebeurt en heeft een heldere en eenduidige visie op zorg en een strategische koers.

Manager Kennis- en Behandelcentrum

Het leveren van complexe zorg voor kwetsbare ouderen is de kernactiviteit van Pieter van Foreest. De visie hierop wordt door de organisatie als volgt verwoord :

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft.

Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt. Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen.

Dáár staan we voor. Of je nu thuis woont of bij Pieter van Foreest, wij zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder dat wij je leven overnemen.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken.

We zijn altijd met elkaar verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te bedenken, te ontwikkelen en vooral gewoon te doen. Dat kunnen we.

Samen bouwen. Steeds beter. Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. Dat zit m vaak in iets kleins. De beleving.

Hoe je contact maakt. Hoe je iets doet en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. Daar hebben wij continue aandacht voor.

We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en steeds verder te verbeteren. Ruimte voor nieuwe initiatieven.

En dat kan overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat willen wij mogelijk maken, daar doen we alles voor.

Met z’n allen. En met iedereen die meedoet.

Zo zien we ’t. Zo doen we t. Wij zijn Pieter van Foreest.

Pieter van Foreest werkt aan kleinere teams van vaste behandelaren (vertrouwde gezichten) die verantwoordelijk zijn voor de behandeling in een huis / regio.

Vanuit het behandelteam worden afspraken gemaakt. De locatiemanager en teammanagers geven aan hoe zij de ondersteuning vanuit de behandelteams willen gebruiken.

Het uitgangspunt is dat behandelaren te gast zijn op de woongroep van de cliënt. Behandelaren redeneren vanuit de cliënt en nemen het doel van een cliënt als uitgangspunt in de behandeling.

Zij sluiten zo veel mogelijk aan bij wat de cliënt belangrijk vindt als het gaat om de behandeling, doelen, afspraken en tijdstippen.

De missie van het Kennis en Behandelcentrum (hierna : KBC) is als volgt :

Het KBC is een kennis- en expertisecentrum dat met resultaatverantwoordelijke teams flexibel (en persoonsgericht) bijdraagt aan kwaliteit van leven van de cliënt.

Dit is in lijn met de visie en kernwaarden van de organisatie.

 • beroepsinhoudelijke verdieping te stimuleren in vakgroepverband, waardoor de organisatie beschikt over specialistische kennis en kwalitatief goede behandeling en expertise die op maat’ wordt ingezet.
 • Het KBC is daarin flexibel en dus volgend op de veranderende samenstelling van bewoners (persoonsgericht). Om te beschikken over specialistische kennis zoekt men externe samenwerking op (# Jezelf zijn);
 • waarde toe te voegen aan kwaliteit van leven van bewoners door aanwezige kennis over te dragen aan zorgmedewerkers / mantelzorgers waardoor zij in positie worden gebracht om de bewoner nog beter te begeleiden (coachende vaardigheden) (# Samen);
 • waarde toe te voegen aan de kwaliteit van leven van bewoners doordat met een multidisciplinaire benadering ervoor wordt gezorgd dat alle aspecten van welbevinden (mentaal, fysiek, sociaal, financieel en geestelijk) worden belicht.
 • Boven verwachting).

  In verband met een vacature is Pieter van Foreest op zoek naar een manager KBC. Het doel van de functie van manager KBC is tweeledig.

  Enerzijds het vertalen, uitwerken en operationaliseren van behandelen en wonen passend binnen de zorgvisie van Pieter van Foreest.

  Anderzijds het zodanig leidinggeven aan de afdeling dat deze een optimale en transparante dienstverlening kan bewerkstelligen.

  Om de verbinding tussen zorg en behandeling optimaal vorm te geven, werkt de manager KBC nauw samen met de locatiemanagers binnen WZB.

  De manager KBC is lid van het MT van de divisie WZB en ontvangt leiding van de directeur WZB. Er zijn binnen WZB twee eerste specialisten ouderengeneeskunde (ESO’s) met een directe rapportagelijn naar de Raad van Bestuur.

  Een van hen maakt tevens deel uit van het MT van WZB.

  De manager KBC geeft leiding aan twee teammanagers en aan de professionals binnen de afdeling Behandelzaken (ongeveer 80 FTE).

  De manager KBC werkt binnen de organisatie nauw samen met de manager geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en de manager Pieters Behandel Praktijk (PBP).

  Verantwoordelijkheden en profielkenmerken van de gezochte kandidaat vindt u onderstaand.

  De manager KBC :

 • adviseert de directeur WZB over ontwikkelingen en lopende zaken op het gebied van visie, strategie en beleid en doet voorstellen en is verantwoordelijk voor de implementatie hiervan
 • vertaalt het vastgestelde beleid naar doelen en activiteiten voor de organisatie en afdeling binnen het gestelde budget (jaarplannen);
 • toetst de uitvoering van het beleid op haalbaarheid, kwaliteit en interne consistentie. Doet voorstellen voor de evaluatie van (de effectiviteit) van het gevoerde beleid;
 • rapporteert over de resultaten van de jaarplannen aan de directeur en adviseert met betrekking tot investeringen;
 • beheert en bewaakt voor de locaties de vastgestelde exploitatie- en investeringsbudgetten en neemt zo nodig corrigerende maatregelen;
 • geeft leiding aan medewerkers en stimuleert deskundigheidsbevordering;
 • stimuleert samenwerking met managers en zorgprofessionals en collega’s van GRZ en PBP;
 • geeft uitvoering aan het HR-beleid;
 • zet personele, materiële en financiële middelen efficiënt en effectief in en zorgt dat deze middelen worden aangewend om gestelde doelen en productieafspraken te realiseren;
 • geeft uitvoering aan de communicatie en informatie-uitwisseling binnen de afdeling en richting de klanten en ziet erop toe dat dit op professionele en transparante wijze gebeurt;
 • bewaakt het kwaliteitssysteem, initieert, indien nodig, bevorderende maatregelen om de kwaliteit te waarborgen binnen de organisatie van de divisie WZB.
 • De kandidaat :

 • bezit uitstekende communicatieve eigenschappen, is een sociaal zeer vaardige manager;
 • is doortastend en volhardend en in staat om een duidelijke koers te varen;
 • handelt vanuit het en perspectief van de organisatie en zorgt dat de dienstverlening bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt en de reputatie van de organisatie;
 • heeft een managementstijl waarin betrokkenheid bij en afstand tot de primaire processen samen kunnen gaan;
 • creëert eigenaarschap binnen de afdeling;
 • is helder in het stellen kaders;
 • heeft een coachende stijl van leidinggeven.
 • De kandidaat :

 • heeft een academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur aangevuld met een managementopleiding;
 • heeft ervaring met het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals;
 • heeft aantoonbare affiniteit met het vakgebied of heeft ervaring als behandelaar;
 • heeft kennis van bedrijfsvoering;
 • heeft aantoonbare ervaring in leidinggeven en in het coachen van individuele medewerkers en teams;
 • heeft ervaring met verandertrajecten en projectmanagement.
 • De kandidaat :

 • is met behoud van zijn eindverantwoordelijkheid, in staat om te delegeren;
 • weet eigenaarschap te creëren en daarmee resultaatgerichtheid te bereiken;
 • weet zich zichtbaar te bewegen tussen de aanwezige professionals;
 • is benaderbaar en betrokken.
 • Deze profielschets laat zien dat Pieter van Foreest op zoek is naar kandidaten met veel verschillende kwaliteiten. Een zeer uitdagende functie en tevens een stevige opdracht voor iemand met affiniteit met of ervaring in het vakgebied.

  Iemand die in staat is om op een ondernemende manier leiding te geven aan de afdeling KBC. Betrokkenheid, zichtbaarheid en het bieden van ruimte voor eigenaarschap spelen hierbij een zeer belangrijke rol.

  Salariëring conform CAO VVT (FWG 70), afhankelijk van opleiding en ervaring.

  Een online assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

  Pieter van Foreest laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij verzoeken u vriendelijk uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in deze profielschets.

  Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken :

  Michiel Corsten : 071 524 92 19

  Het functieprofiel is beschikbaar op

  Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag 17 juni.

  De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op dinsdag 18 juni en woensdag 19 juni. De gesprekken bij Pieter van Foreest vinden plaats op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni.

  Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier