Jurist Grond en ontwikkeling
Matchd
Amsterdam, NL
3 dagen geleden

De functie

We zijn op zoek naar een Jurist Grond en ontwikkeling voor Gemeente Amsterdam. De senior jurist werkt als senior juridisch adviseur aan grootstedelijke projecten en complexe gronduitgifte-

en erfpachtzaken. De jurist moet direct inzetbaar zijn op complexe juridische dossiers binnen het werkveld van Grond en ontwikkeling.

De jurist levert zelfstandig advies en expertise in de gebiedsontwikkeling in samenhang met financieel economische en vastgoed aspecten en erfpacht.

De jurist adviseert o.a. bij de selectie van marktpartijen, het opstellen van contracten in alle fases van de gebiedsontwikkeling, het afhandelen van geschillen, kwesties inzake schadeloosstelling en nadeelcompensatie en heeft daarmee een pro-

actieve juridische inbreng in projecten. De jurist behandelt en bereidt gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures voor en ondersteunt de Gemeenteadvocaat en de Huisadvocaat van de gemeente Amsterdam.

De jurist is daarnaast inzetbaar in de afhandeling van (complexe) erfpachtuitgiftes en de juridische advisering over beleidsstukken van Grond en Ontwikkeling.

Werkzaamheden

 • zelfstandig leveren van privaatrechtelijk juridisch advies in (grootstedelijke) projecten en programma's;
 • opstellen van juridische documenten en contracten in het kader van de uitvoering van projecten en erfpachtaanbiedingen;
 • juridisch advies over contracten en overeenkomsten en onderhandelingen met marktpartijen;
 • juridisch advies bij geschillen over de uitvoering van contracten, overeenkomsten, zakelijke rechten en erfpachtaanbiedingen;
 • juridisch advies over de vestiging van zakelijke rechten en voorkeursrechten op basis van de Wet voorkeursrecht Gemeenten;
 • adviseren van het bestuur;
 • opstellen van juridische beleidsnotities en adviseren over beleid van Grond en Ontwikkeling;
 • voorbereiden en begeleiden van gerechtelijke procedures en afstemming met de Gemeente-advocaat en de Huisadvocaat.
 • De afdeling Regie en Advies is een afdeling binnen Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Grond en Ontwikkeling draagt bij aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen betreffende gebieds-

  en vastgoedontwikkeling. De afdeling Regie en Advies ontwikkelt beleid en adviseert daarover, ook in projecten.

  Binnen deze afdeling zijn adviseurs werkzaam vanuit verschillende disciplines, zoals commercieel vastgoed, woningbouw, transformatie en grondprijsbeleid.

  De afdeling is daarmee het beleid- en kenniscentrum van Grond en Ontwikkeling. De afdeling bestaat uit zo'n 40 medewerkers.

  Het team Juridische Zaken is een onderdeel van de afdeling Regie en Advies en bestaat uit 10 medewerkers.

  De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen).

  De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren.

  Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk.

  De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt.

  Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

  Functie eisen

 • Diploma van een academische opleiding Nederlands recht, afstudeerrichting Privaatrecht.
 • Ruime ervaring in juridische advisering en procesbegeleiding op het gebied van privaat- en contractenrecht (meer dan 7 jaar).
 • Ervaring in het publiekrecht volstaat niet

 • Minimaal 7 jaar gewerkt als jurist in de grootstedelijke gebiedsontwikkeling.
 • Minimaal 7 jaar ervaring met het werken voor een overheid of grote gemeente.
 • Ruime kennis van vastgoedrecht (goederenrecht, bouwrecht, huurrecht, verbintenissenrecht, aanbestedingsrecht, staatssteun).
 • Ervaring inzake contractering met de overheid (overheidscontracten).
 • Kennis van het erfpachtstelsel en ervaring met gronduitgifte.
 • Ervaring met zakenrechtelijke constructies.
 • Gewerkt met voorbereiden en begeleiden van gerechtelijke procedures.
 • Ruime ervaring met het adviseren over gemeentelijk beleid en het opstellen van beleidsnotities.
 • Uitstekend inzicht in bestuurlijke en gemeentelijke verhoudingen en ervaring met bestuurlijke advisering en bestuurlijke aangelegenheden en politiek gevoelige dossiers.
 • Wensen :

 • Ervaring van het Amsterdamse erfpachtstelsel.
 • Gewerkt met de gebiedsontwikkeling in Amsterdam.
 • Ervaring met bestuursrecht.
 • Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "voortzetten" te klikken, gaat u ermee akkoord dat neuvoo uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die u in dit formulier hebt verstrekt, om een ​​neuvoo-account te maken en u te abonneren op onze e-mailwaarschuwingen, in overeenstemming met ons Privacybeleid . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door te volgen deze stappen .
  voortzetten
  Aanvraagformulier