WijkVerpleegkundige
Thuiszorg Helder
Nijmegen, NL
1 dag geleden

Situatieschets

Verpleegkundige is een persoon die opgeleid is in het uitvoeren van verpleegkundige taken. Hij of zij houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg.

Hieronder valt basiszorg, zoals de persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en verschonen, maar ook wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg.

Verpleegtechnische handelingen zijn bijvoorbeeld het inbrengen van een katheter of een sonde. Ook het begeleiden van patiënten is een taak van de verpleegkundige.

Hierbij kan het gaan om de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of aanleren van de zelfredzaamheid daarbij.

Verpleegkundigen werken dikwijls samen met verzorgenden. Basisverzorging, wondzorg, het geven van injecties en medicatie uitreiken of toedienen zijn taken die ook door een daartoe bevoegde verzorgende kunnen worden uitgevoerd.

Tal van andere taken mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een verpleegkundige.

Taken en Uitvoeren

Verpleegkundigen werken in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, de gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, privéklinieken, gevangenissen, de thuiszorg, in de openbare gezondheidszorg (OGZ) bij een GGD, bij defensie of als particulier.

Daarnaast houden verpleegkundigen zich bezig met het uitvoeren van geneeskundige of psychologische behandelingen in opdracht van of onder toezicht van een arts of een klinisch psycholoog.

Zij mogen zelf geen medische diagnoses stellen, maar kunnen vaak wel medische taken uitvoeren (volgens vastgestelde protocollen).

Wel stelt een verpleegkundige een verpleegkundige diagnose. Dat is een diagnose die betrekking heeft op de gezondheidsproblemen van de patiënt en hoe die daarmee omgaat.

Verpleegkundige interventies worden steeds meer gebaseerd op onderzoek. Naast beroepservaring zijn resultaten van onderzoek van groot belang.

Een belangrijk deel van het werk van verpleegkundigen bestaat ook uit het geven van informatie over gezondheid en leefstijl, ziekte en behandeling.

Dit heet GVO (Gezondheidsvoorlichting- en Opvoeding).

Competenties

 • Verzamelt informatie uit diverse bronnen en uit eigen observatie en interview
 • Kan deze informatie ordenen, analyseren en interpreteren
 • Voert het verpleegplan uit; kan onderdelen delegeren
 • Kan alle voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren, ook met gebruik van specialistische medische apparatuur, met inachtneming van de eigen bevoegdheid en bekwaamheid
 • Observeert en signaleert voortgang, veranderingen en complicaties bij de patiënt
 • Verzorgt en begeleidt de patiënt
 • Zet kennis en inzicht in ten behoeve van de zorg en neemt de verantwoordelijkheid voor alle fases van het verpleegkundig proces
 • Stelt te allen tijde de patiënt centraal, speelt effectief in op de beleving, behoefte en wensen
 • Houdt rekening met verschillende achtergronden en culturen en kan de gedachten en gevoelens van de patiënten inschatten
 • Ziet de behandeling of de opname van de patiënt als deel van het ziekteproces en heeft oog voor de gevolgen daarvan voor de patiënt op fysiek, emotioneel, sociaal, mentaal en spiritueel gebied (of op de activiteiten en het participatievermogen van de patiënt)
 • Draagt zorg voor het welbevinden van de patiënt en heeft daarbij aandacht voor de omgeving van de patiënt
 • Werkt veilig, werkt volgens richtlijnen en kan richtlijnen aanpassen als de wensen van de patiënt of de eigen professionele en morele afwegingen daartoe aanleiding geven
 • Opleidingseisen

  Minimaal een verpleegkundige diploma

  Wijk verpleegkundige minimaal een hbo v diploma

  Plaats in de organisatie

  Ontvangt hiërarchisch leiding van de directie. Daarnaast maakt de Verpleegkundige onderdeel uit van een (wijk)team waarin tevens Helpende, Verzorgenden en (Wijk) verpleegkundigen werkzaam zijn.

  De Verpleegkundige ontvangt functionele aanwijzingen van de Wijkverpleegkundige en de directie.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier