Lid Raad van Toezicht, profiel maatschappelijk domein | Moveoo via Corsten & Corsten
ZorgvisieBanen
Roermond, NL
10 dagen geleden

Moveoo is een maatschappelijke organisatie waar circa 170 gedreven medewerkers zich dagelijks inzetten voor het bieden van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en individuele begeleiding aan mensen die zich om uiteenlopende redenen niet zelfstandig staande kunnen houden in de samenleving of tijdelijk niet kunnen beschikken over eigen woonruimte.

Het werkgebied van Moveoo omvat de regio’s Noord- en Midden Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Moveoo helpt mensen op weg om snel en duurzaam naar een zo zelfstandig mogelijke leef-

en woonsituatie toe te groeien. Daarbij werkt Moveoo volgens de principes van de methodiek krachtwerk. Krachtwerk is een bewezen effectieve methodiek die mensen door middel van het

her-)winnen van (zelf-)vertrouwen in staat stelt om te werken aan concrete doelen ter versterking van hun eigenwaarde en zelfredzaamheid in de samenleving.

Moveoo biedt een inspirerende omgeving waar ruimte is voor initiatief, waarin zelfstandig wordt gewerkt, waar verantwoordelijkheid wordt genomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en professionele ontwikkeling mogelijk is.

Moveoo is een financieel gezonde organisatie.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op .

De besturing van Moveoo vindt plaats volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten.

De dagelijkse besturing van de organisatie ligt in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. De principes van de Governancecode Zorg zijn leidend voor de organisatie.

De Raad van Toezicht van Moveoo bestaat op dit moment uit zes leden en zal in de toekomst uit vijf leden bestaan. De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit als een eenheid.

Hoewel elk lid zijn eigen deskundigheid heeft, is de Raad van Toezicht als geheel en elk afzonderlijk lid individueel, verantwoordelijk voor het uitgeoefende toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar met eventueel een verlenging van nog eens vier jaar.

De taken en vereisten van leden van de Raad van Toezicht vloeien voort uit de statuten van Moveoo en de Governancecode Zorg.

De raad houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de (besturing van de) organisatie en is klankbord en werkgever van de bestuurder.

In de Raad van Toezicht van Moveoo ontstaat een vacature voor de functie van lid met de portefeuille maatschappelijk domein.

De raad komt graag in contact met kandidaten die een actieve rol vervullen in het maatschappelijk domein. Gezocht wordt naar iemand die een eindverantwoordelijke functie uitoefent in het maatschappelijk domein en daarnaast beschikt over ervaring als toezichthouder.

Van de te benoemen kandidaat wordt verlangd dat hij of zij in de toekomst bereid is aanvullende verantwoordelijkheden op zich te nemen, zoals bijvoorbeeld het vice-

voorzitterschap of het lidmaatschap van de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Profiel, functie-eisen en gevraagde competenties van het nieuw te benoemen lid van de Raad van Toezicht vindt u onderstaand.

De kandidaat :

 • heeft brede ervaring in een leidinggevende rol in het maatschappelijk domein;
 • durft positie te kiezen op basis van eigen argumentatie;
 • is integer, bezit verantwoordelijkheidsgevoel en hanteert een onafhankelijke opstelling;
 • heeft goede contactuele vaardigheden en kan uitstekend samenwerken in teamverband;
 • is een stevige persoonlijkheid, is positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • vindt toezichthouden vanuit een kader van strategisch partnerschap vanzelfsprekend;
 • beschikt over een heldere visie op het werkveld van Moveoo en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen.
 • De kandidaat :

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • is werkzaam als eindverantwoordelijke in het maatschappelijk domein;
 • heeft ervaring als toezichthouder;
 • heeft kennis van managementstructuren en rapportagesystemen;
 • heeft voldoende beschikbaarheid : de bereidheid minimaal 4 jaar (benoemingstermijn) zitting te nemen; de bereidheid om in elk geval beschikbaar te zijn voor regulier overleg;
 • de bereidheid incidenteel extra tijd vrij te maken;
 • is op het moment van benoeming actief in een reguliere functie op passend niveau;
 • heeft bij voorkeur kennis van het werkgebied van Moveoo.
 • De kandidaat :

 • hanteert een pragmatische en informele stijl en zoekt naar consensus binnen de Raad van Toezicht;
 • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen;
 • is in staat tot kritische zelfreflectie;
 • heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • weet met informatie op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Moveoo;
 • heeft inzicht in het spanningsveld tussen het leveren van kwalitatief goede zorg en de continuïteitsdoelstelling van de organisatie;
 • heeft een goede antenne voor integriteits-, compliance en governance vraagstukken.
 • Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Moveoo is een bezoldigde functie.

  Voor de nieuwe toezichthouder is, in het licht van de hierboven geschetste omstandigheden, van belang dat hij of zij bij uitstek de kennis van het maatschappelijk domein in de Raad van Toezicht borgt.

  Gevraagd wordt iemand die op basis van opgedane kennis en ervaring, in een informele setting een sterke inhoudelijke bijdrage kan leveren.

  Moveoo laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Voor vragen over deze profielschets kunt u contact opnemen met Michiel Corsten.

  U kunt hem telefonisch en via email bereiken :

  Michiel Corsten : 071 524 92 19

  Het functieprofiel is beschikbaar op . Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken.

  Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op donderdag 16 mei. De datum van de eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten en de selectiegesprekken bij Moveoo worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

  Step 2
  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, geef ik neuvoo toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij e-mailwaarschuwingen te sturen, zoals beschreven in neuvoo's Privacybeleid . Ik kan mijn toestemming intrekken of me op elk moment afmelden.
  voortzetten
  Aanvraagformulier