Procesvertegenwoordiger beroepsprocedures
Belastingdienst
Utrecht, NL
10 dagen geleden

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-bachelor diploma recht of in een andere voor de functie relevante juridische richting.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar recente en relevante juridische werkervaring.
 • Je hebt aantoonbaar grondige en actuele kennis van de wet- en regelgeving, zoals die is vermeld in de Algemene wet bestuursrecht.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring met het behandelen van bezwaren en / of beroepen.
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • overtuigingskracht
 • Herken jij jezelf ook hierin?

  Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden en weet nieuw opgedane kennis en ervaringen op een plezierige manier te delen met jouw collega’s.

  Betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling, van jezelf én van je collega’s, zijn belangrijk voor jou. Je bent flexibel, denkt mee en bent oplossingsgericht.

  Ook ben je goed in staat het overzicht te behouden tussen verschillende dossiers. Je kunt goed schrijven en bent een stevige gesprekspartner, die zich bij weerstand of onverwachte omstandigheden niet van de wijs laat brengen.

  Arbeidsvoorwaarden

  Salarisniveau schaal 9, schaal 10, schaal 11

  Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal 8 (€2503 - €3384) plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden.

  Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en / of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

  Interne kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst) behouden bij benoeming hun huidige salarisschaal. Als het salaris lager is dan het startniveau (€ 2.

  631) vindt inschaling plaats op dit bedrag.

  Maandsalaris Min €2631 - €4809 (bruto)

  Contractduur -

  Minimum aantal uren per week 32

  Maximum aantal uren per week 36

  Overige arbeidsvoorwaarden

  Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

  Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer.

  Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

  Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

  Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en / of training. Gedurende dit opleidingstraject is het niet mogelijk om in deeltijd te werken.

  Nadat je dit hebt afgerond en bij goed functioneren, word je aangesteld in vaste dienst. Mocht je het opleidingstraject niet succesvol afronden dan word je aanstelling bij de Belastingdienst beëindigd.

  De interne kandidaat die de verplicht te volgen opleiding niet succesvol afrondt, wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

  De organisatie - Belastingdienst

  Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen.

  Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-

  zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven.

  Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd.

  Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent : bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn.

  De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

  De afdeling - Directie Toeslagen

  Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.

  De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers : die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan doen, maar dat wet-

  en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.

  Bijzonderheden

  We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

  Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit :

  Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

  Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

  Als dat het geval is, word je uitgenodigd om een online persoonlijkheidsvragenlijst te maken en willen we je graag uitnodigen voor een selectiedag op dinsdag 18 juni in Utrecht.

  Op die dag doorloop je met een aantal andere sollicitanten alle stappen in het selectieproces op één dag. We bieden je zelfs de mogelijkheid om aan het einde van de dag direct een arbeidsvoorwaardengesprek met (een collega van) jouw toekomstig manager te voeren.

  Uiteraard geven we je daarna bedenktijd om over het aanbod na te denken.

  De startdatum voor deze functie is 1 september.

  De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen.

  Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

  Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan twee jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

  Een (online) voorselectietest en / of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

  Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

  Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen.

  Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, geef ik neuvoo toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij e-mailwaarschuwingen te sturen, zoals beschreven in neuvoo's Privacybeleid . Ik kan mijn toestemming intrekken of me op elk moment afmelden.
  voortzetten
  Aanvraagformulier