Contractmanager SAFE Senior
Matchd
Tiel, NL
4 uur geleden

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures,voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers,ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan vooreen tijdelijk loondienstverband met flexibele uren.

Je krijgt vanons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wijelke sollicitatie en geven een terugkoppeling.

Heb je geenterugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er échtiets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit teherstellen.

Functieomschrijving

Startdatum : 17-06-2022

Einddatum : 31-12-2028

Optie op verlenging : Ja

Aantaluur per week : 24

Sluitingsdatum : 27-05-2022 om 10 : 00uur

Aanleiding van deopdracht

WSRL is op zoek naar een seniorcontractmanager voor het HWBP-dijkversterkingsproject SAFE. Binnenwaterschap Rivierenland (WSRL) worden dijkversterkingsprojectenbinnen het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)uitgevoerd door een kernteam vanuit de aanpak IntegraalProjectManagement (IPM-rollen).

Hiervoor is met het reedsaangetrokken ingenieursbureau (Sweco / Arcadis) een projectteamgevormd. Dat wordt na selectie van de aannemer omgezet tot eenbouwteam.

Het project Streefkerk Ameide fortEverdingen (SAFE) start in 2022 met de Planuitwerkingsfase vanuiteen vastgesteld inkoopplan o.

b.v. een goedgekeurdemarktbenaderingsstrategie. De aanbesteding voor selectie van deaannemer start binnenkort middels de uitvraag van een tweefasencontract.

Het project SAFE heeft een eigen dynamiek invergelijking met andere reguliere landelijke versterkingsprojecten.Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt partieel versterken,gebaseerd op het behalen van veiligheidsrendement.

De senior contractmanager geeft leiding aan een groepmedewerkers die in kader van het contractmanagement ook bijdragenleveren binnen het project SAFE (bestaand uit o.

a. eenondersteuners contractmanagement en inkoopadviseurs) en geeft(mede) vorm aan de Lerende Organisatie (ISO 15288) en draagthiermee zorg voor de inrichting van de processen (PDCA) in kadervan contractmanagement.

De senior contractmanager is de linking-pintussen het projectteam en het opdrachtgeversteam : het ProgrammateamHWBP van WSRL op het gebied contractmanagement.

De seniorcontractmanager draagt zorgt voor transparante en continueinformatie- en verantwoordingsinformatie betreffendecontractmanagement binnen het project richting de andereIPM-rolhouders en het Programmateam HWBP van WSRL.

De senior contractmanager legt verantwoording af aan deprojectmanager van het dijkversterkingsproject SAFE. Van de seniorcontractmanager wordt verwacht dat de nadere invulling van het tweefasen contract voor selectie en nadien uitvoering door de aannemervolledig omarmd en uitgedragen wordt.

Het bespreken en toelichten,bediscussiëren van voor-nadelen en voorleggen van nadere keuzesvoor toepassen van twee fasen contractmodellen is een belangrijketaak binnen deze functie.

Decontractmanager voert de volgende werkzaamhedenuit :

 • Voordijkversterkingsproject SAFE invulling geven aancontractvoorbereiding, de aanbesteding en de contractbeheersingrichting verschillende marktpartijen.
 • Er voorzorgen dat de eisen van Techniek, Omgeving, Projectbeheersing enProjectmanagement goed vertaald worden in het contract.
 • Het samen met de inkoopadviseur doorlopen van deaanbestedingsprocedure.
 • Het begeleiden van deuitvoering en afhandeling van wijzigingen in contracten metingenieursdiensten en overige derde partijen.
 • Het ondersteunen en adviseren op basis van risico’s enkansen van de andere IPM-rolhouders overcontractbeheersing.
 • Pro- actief ondersteunenen adviseren aan projectteam over werking van twee fasen structuuren contract.
 • Voorbereiden van opzet vanSysteemgerichte Contractbeheersing (SCB) op basis van samenwerkenen vertrouwen met de opdrachtnemer / aannemer
 • Actief deelnemen aan de ontwikkeling van het kennisdomeinbinnen WSRL
 • Functie-eisen

 • Afgeronde HBO opleiding op gebied van watermanagementen / of civiele techniek en / of Nederlands recht.
 • Verdiepende opleidingen op het gebied vanprojectmanagement en contractmanagement;
 • Perprojectfase (planuitwerking en realisatiefase) minimaal 2 jaarervaring als contractmanager;
 • Minimaal 5 jaarervaring als senior contractmanager werkervaring bij eenwaterschap, ingenieursbureau of aannemer in de GWWsector;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met dezelfstandige aansturing van ingenieursdiensten en / of opdrachtenvoor aannemers(combinaties) bij het uitvoeren van decontracten;
 • Ervaring met het voorbereiden,aanbesteden en vanuit de rol van Contractmanager
 • Ervaring met het begeleiden van innovatievecontractvormen anders dan de traditionele UAV(-GC).
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een leidende rol met het opde markt zetten van UAV-GC contracten ten behoeve van derealisatiefase.
 • Minimaal 1 jaar ervaring alssenior contractmanager bij een HWBP dijkversterkingsproject bij eenoverheidsinstantie voor meer dan 20 u / w;
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het aansturen van hetcontractmanagementteam.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier