Seniorencoach
Facilicom
Venlo, NL
5 dagen geleden
source : InGoedeBanen.nl

Bedrijfsomschrijving

Wiljij ook mensen blij maken?

Facilicom Groupis een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met eenomvang waar je u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wijdat ook.

In Nederland zijn we bekend van merken als Albron,Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerendeleefomgeving voor iedereen.

Dat is onze missie, dáár doen we hetvoor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

De bedrijvendie samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuk toonaangevendespelers in hun branche. Vanuit vijf divisies Albron, Gom,Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio werken we aanfacilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customerexcellence centraal staat.

Oplossingen voor de vraagstukken waaropdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En rekenmaar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gastbent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet;je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraalstellen.

Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd demensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijken altijd mensgericht.

Logisch dus dat we daar een streep onderzetten met de kernbelofte van ons merk : happy people make happypeople.

Onzemarkten

Sectoren waarin we ondernemen zijnschoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging,food&catering en zorg en welzijn.

Als moederbedrijf vormen wede verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving inalle facetten waar te maken.

Facilicom Group is behalve inNederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Onshoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan eeninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie vanFacilicom Group. Het doel is wat telt : in een veilige, gezonde eninspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Incluzio is 1 van de 4 divisies van hetfamiliebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands van oorsprong enmet een omvang waar je u’ tegen zegt.

Maar zeg vooral jij, dandoen wij dat ook. Naast dat Incluzio bij ons familiebedrijf hoort,is Facilicom Group in Nederland ook bekend van merken als Trigion,Facilicom Solutions en Gom.

Met meer dan 26.000 medewerkers is eenuitdaging ons niet snel te groot.

De sleutel voor het realiseren van onze ambitie ligt in hetintegraal organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein endienstverlening op wijkniveau.

Met een resultaatgerichte aanpak,door samen te werken en grensoverschrijdend te denken, willen we opal deze terreinen goed presteren.

Zo bouwen we aan een aangename eninspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáárdoen we het voor. En we zijn nog lang niet klaar.

We gaan op eengelijkwaardige manier met elkaar om en denken altijd met jou mee.Onze slogan? Happy people make happy people.

Functieomschrijving

Samenmaken we van iedere wijk een vitale wijk, dat is waar Incluzio voorstaat. In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid vanprofessionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerkencentraal.

Door een grotere rol voor en door bewoners in desociale basis neemt de veerkracht van straten, netwerken en wijkentoe. Duurzaam samenwerken met bewoners is daartoe de sleutel.

Wij zijn present, we gaan erop af’, luisteren’ en zetten deeerste stap’. Wij geloven in de kracht van bewoners enstimuleren hen om talenten te ontwikkelen.

Onze ervaring is datbewoners meer kunnen dan ze denken. Onze professionals wetende sterkere schouders in de wijken aan kwetsbare schouders tekoppelen.

Met 6 teams sociale basis geven wij samen met debewoners en ketenpartners vorm aan de sociale basis in Venlo.

Voor de regio Venlo zijn wij op zoek naareen :

Seniorencoach

Preventieve ondersteuning bieden aan ouderen bijleeftijdsgebonden vraagstukken, dat ga jij doen!

Wat ga je doen?

Jevoorziet ouderen en hun netwerk van informatie en advies rondomrelevante voorzieningen die gericht zijn op het verbeteren van hunsituatie en het langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Je zetactief jouw netwerk in en verbindt ouderen en / of vrijwilligers aanelkaar. Door veel in de buurt en bij ouderen thuis te zijn, metouderen in gesprek te gaan en regelmatig af te stemmen met hetmedische netwerk, pik jij signalen over o.

a. eenzaamheid endementie snel op. Je vertaalt signalen naar collectievevraagstukken en ontwikkelt samen met ouderen en vrijwilligersprogramma’s hiervoor.

Ook draag je bij aan het organiseren vannieuwe vormen van dagbesteding en denk je mee over de oplossingvoor individuele vraagstukken, zoals het versterken van het eigennetwerk en het vergroten van de vitaliteit.

Daarnaast ben je alsexpert ook een sparringpartner en adviseur voor collega’s enketenpartners en begeleid je stagiair(e)s.

Onze aanpakis gebaseerd op de WIE focus, gericht op Wederkerigheid, hetInformele netwerk van de bewoner / klant, en het versterken van deEigen kracht, ook van de sociaal kwetsbare burger.

Wieben jij?

Jij bent een professional diegelooft dat je door continu leren en verbeteren van elke buurt eenbetere buurt maakt. Je bent een doorpakker en denkt out of the box.

Netwerken, kansen zien en benutten en verbinding maken met anderengaat je gemakkelijk af. Je gaat altijd uit van de eigen kracht vaninwoners en laat de regie daar waar het hoort.

Je weet daarnaastgoed om te gaan met veel vrijheid, kunt goed plannen en voelt jeverantwoordelijk voor het behalen van jouw resultaten en die vanhet team.

Wat breng jemee?

 • Een afgeronde HBOopleiding Social work, HBO Toegepaste Gerontologie ofvergelijkbaar;
 • Minimaal 1 jaarwerkervaring als coach of begeleider van ouderen;
 • Kennis en ervaring op het gebied vandementie en rouwverwerking;
 • Bereidheid om incidenteel buiten kantoortijden te werken alsde situatie daar om vraagt;
 • Kennisvan en ervaring met de sociale kaart van Venlo is een pre.
 • Ben jij de medewerker die we zoeken?

  Stuur dan je cv én een korte motivatievoor 26 oktober 2020 via de sollicitatiebutton.

  Deeerste gesprekken worden gehouden op maandagochtend 2 en dinsdagmiddag 3 november.

  Voor vragen over devacature kun je contact opnemen met Tom van der Wielen per mail(alleen voor vragen, sollicitaties graag via de website) oftelefonisch.

  Dit krijg jij :

 • Beloning conform CAO Sociaal Werk, schaal 8;
 • Individueel Keuzebudget van bijna19%;
 • Een telefoon enlaptop;
 • Eenarbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie om daarna teverlengen voor onbepaalde tijd;
 • Devrijheid om je dag zelf in te delen;
 • De kans om van betekenis te zijn voor de bewoners vanVenlo;
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier