Duurzaamheidscoach maatschappelijk vastgoed
Matchd
Groningen, NL
3 dagen geleden

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt voor tijdelijke en vaste vacatures,voornamelijk binnen de overheid. Wij werken samen met Freelancers,ZZP’ers, detacheringsbureaus en sollicitanten die open staan vooreen tijdelijk loondienstverband met flexibele uren.

Je krijgt vanons altijd een terugkoppeling. Na de sluitingsdatum beoordelen wijelke sollicitatie en geven een terugkoppeling.

Heb je geenterugkoppeling ontvangen? Laat het ons direct weten, dan is er échtiets misgegaan en zullen we er alles aan doen om dit teherstellen.

Functieomschrijving

Startdatum : 01-09-2021

Einddatum : 28-02-2022

Optie op verlenging : Ja

Aantaluur per week : 32 - 40

Sluitingsdatum : 22-06-2021 om14 : 00 uur

Achtergrond, aanleidingopdracht

Versnelling en opschaling vanhet verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is nodig met het oogop CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte(Urgenda-vonnis) termijn.

Hiervoor heeft het ministerie vanBZK het 'Ontzorgingsprogramma Verduurzamen MaatschappelijkVastgoed' opgesteld.

Het doel van het programmais versnelling en opschaling van verduurzaming van hetmaatschappelijk vastgoed. Het ontzorgingsprogramma richt zich ophet begeleiden van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij hetverduurzamen van hun vastgoed, tot aan het moment van aanbestedenvan de verduurzamingsmaatregelen.

Het minsterie heeft criteriaopgesteld om te bepalen welke maatschappelijke instellingen binnende reikwijdte van het programma vallen.

Uitvoering ontzorgingsprogramma in deprovincie Groningen

Het streven van hetontzorgingsprogramma is om in de periode 2021 t / m 2023 in perprovincie ongeveer 100 kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren teontzorgen en begeleiden bij hun verduurzamingsopgave.

Ook zijnaspecten als vraagbundeling (en daarmee kostenreductie) en hetdelen van opgedane regionale kennis en ervaring vanbelang.

De provincies mogen grotendeelszelf bepalen hoe ze invulling geven aan hetprogramma.

Wat houdt hetcoachtraject (deze opdracht) in?

Grofwegzijn er twee hoofddoelen / taken :

 • Informeren en enthousiasmeren : de instellingendie binnen de criteria van het programma vallen moeten op hetprogramma gewezen worden (actieve benadering), uitleg krijgen enenthousiast gemaakt worden voor deelname.
 • Inventariseren : om de verdere aanpak te kunnen bepalenhebben we een goed beeld nodig van het aantal en type instellingendat mee gaat doen.
 • Het gaat hierbij zowel om het aantal vastgoedeigenaren als het aantal en type pand(en) dat de vastgoedeigenaarinbrengt. Ook willen we een goed beeld krijgen van deontzorgingsbehoefte van de eigenaren;
 • mede bepalend hiervoor is desituatie / staat waar het pand zich nu in bevindt (nulmeting). Startde instelling bij het prille begin of heeft het al meerderemaatregelen getroffen?

  Wat is het huidige energiegebruik? En wat isde financiele en / of bestuurlijke situatie?

  Deze opdracht omvat de volgendedoelgroepen :

 • Cultureleanbi's (wanneer zij geen cultureel erfgoed status hebben). Hiervooris het nog niet zeker om welke organisaties het exactgaat.
 • Sportbedrijven (geensportverenigingen).
 • Eerstelijnszorg enlangdurige zorg.
 • Onderwijsinstellingen(deels).
 • Dorpshuizen (nog nietzeker).
 • Naar verwachting(grove schatting) gaat het om het benaderen van ca 100instellingen.

  Rapportage enverantwoording

  De coach houdt perinstelling een eenvoudig dossier bij en denkt met de opdrachtgevermee over het opstellen van formats hiervoor, en ook voorverslaglegging, monitoring en rapportage richting de opdrachtgever.

  Goede verslaglegging is van belang voor de overdracht naar deadviseurs voor de verantwoording richting RVO.

  Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO opleiding op hetgebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, energietransitie, klimaat enmilieukunde;
 • Ervaring in het samenwerken meteigenaren en beheerders van maatschappelijk vastgoed (besturen,facilitair medewerkers, vrijwilligers);
 • Technische kennis van verduurzamingsmaatregelen voor(maatschappelijk) vastgoed;
 • Werkervaringopgedaan in een soortgelijke functie;
 • Kennisvan financieringsmogelijkheden voor maatschappelijkeinstellingen;
 • Kennis van het opstellen van eenbusiness-cases voor verduurzaming van maatschappelijk;
 • Kennis van doen van aanbestedingen voorverduurzamingsmaatregelen.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier