Juridisch bestuurlijk adviseur
Ministerie van Defensie
Den Haag, NL
1 dag geleden

Wat ga je doen?

Ga jij als ervaren jurist vraagstukken ontleden die onze nationale veiligheid raken? Koppel je juridische en bestuurlijke expertise aan analytisch vermogen en adviesvaardigheden?

Dan ben je de aangewezen persoon voor deze vacature in Den Haag. Maak het verschil als juridisch bestuurlijk adviseur bij het ministerie van Defensie.

Als juridisch en bestuurlijk adviseur inlichtingen- en veiligheidsdiensten en rechtshandhaving ga je werken voor de directie Juridische Zaken van het ministerie van Defensie.

Je maakt deel uit van het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving. Binnen twee aandachtsgebieden ben je actief op meerdere complexe, multidisciplinaire adviesterreinen die sterk verweven zijn met het strategisch beleid.

Je eerste aandachtsgebied zijn de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hierin adviseer je de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over kwesties met gevolgen voor de nationale veiligheid en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Je adviezen richten zich in het bijzonder op besluiten over de toepassing door de Militaire Inlichtingendienst van bijzondere bevoegdheden op grond van de genoemde wet.

In deze senior adviesfunctie leg je de juiste verbanden tussen verschillende dossiers rond inlichtingen en veiligheid. Je vertegenwoordigt het ministerie van Defensie in interdepartementale, multidisciplinaire werkgroepen en projecten en bent het centrale aanspreekpunt voor politieke, bestuurlijke en juridische aspecten.

Als juridisch bestuurlijk adviseur zorg je op hoog ambtelijk niveau voor interdepartementale afstemming rond de besluitvorming door de ministerraad of de minister van Defensie.

Hiervoor onderhoud je rechtstreekse contacten met de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Justitie en Veiligheid.

In het tweede aandachtsgebied, nationale taken, is je adviesfunctie gericht op nationale crisisbeheersing, bestrijding van terrorisme en cybercriminaliteit, ondersteuning van de civiele autoriteiten door militaire bijstand en militaire steunverlening, en overige nationale aangelegenheden.

Hierin werk je samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Wie zoeken we

 • Je hebt een wo-opleiding Nederlands recht afgerond.
 • Je hebt aanvullende opleidingen gevolgd om je te specialiseren in rechtsgebieden die voor de functie relevant zijn.
 • Je hebt een brede kennis van nationale veiligheid en rechtshandhaving en van de
 • Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.
 • Je bent vaardig in het analyseren van complexe problemen en met het in kaart brengen van de bijbehorende juridische aspecten.
 • Je weet wet- en regelgeving accuraat te interpreteren.
 • Je gaat goed om met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en
 • andere aspecten. Je voelt politieke en bestuurlijke culturen goed aan.
 • Je hebt zeer goede adviesvaardigheden en veel advieservaring. Je weet andere ervaren adviseurs te inspireren.
 • Je werkt goed samen, kent het belang van netwerken, en weet je omgeving te beïnvloeden.
 • Je kunt uitstekend plannen en organiseren, werkt nauwkeurig, en koppelt kennis aan creativiteit.
 • Arbeidsvoorwaarden

  Salarisniveau schaal 13

  Minimum salaris : €5.200 bruto per maand

  Maximum salaris : €6.500 bruto per maand

  Aantal uren per week 38

  Plaats Den Haag, Zuid-Holland

  Overige arbeidsvoorwaarden

  Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

  Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

  De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

  Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland.

  Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

  Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

  Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

  Bestuursstaf

  De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

  Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

  De afdeling Directie Juridische Zaken, cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving

  Als directie Juridische Zaken vervullen we de centrale juridische en bestuurlijke functie en wetgevingsfunctie van het departement.

  Onze hoofddoelstellingen zijn :

 • juridische ondersteuning en advisering van de minister en de defensieonderdelen, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht;
 • bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid;
 • optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij het verlenen van militaire bijstand volgens de Politiewet.
 • Het cluster nationale taken en rechtshandhaving is belast met de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering rond nationale crisisbeheersing, de Politiewet, de Vreemdelingenwetgeving, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wet veiligheidsregio’s en rond Koninkrijksaangelegenheden.

  Bijzonderheden

 • Voldoe je nog niet aan het juiste niveau van veiligheidsscreening? Houd dan rekening met een veiligheidsonderzoek als onderdeel van de selectieprocedure.
 • Ook een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • We publiceren deze vacature in Den Haag zowel intern, bij het ministerie van Defensie, als extern. Eventuele interne kandidaten krijgen voorrang.
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier