Verpleegkundig specialist of GZ-psycholoog
Accare
Smilde, NL
3 dagen geleden

Wat houdt de functie in enwaar ga je werken?

Wij zijn op zoeknaar een enthousiaste en ondernemende verpleegkundigspecialist of GZ-psycholoog, die hetteam Intermezzo, onze crisisafdeling in Smilde, komt versterken.

Jekrijgt de rol van regiebehandelaar. Samen met het multidisciplinairteam ondersteun je de pati nt en diens systeem in het ombuigen vande machteloosheid van de crisis naar regie.

Herstel van regievereist intensief samenwerken met pati nt, ouders en hulpverleners,zodat zij weer met elkaar verder kunnen.

Je levert maatwerk dooraan te sluiten bij de specifieke vraag van het kind / jongere enouders / verzorgers. De diversiteit en complexiteit van de doelgroepvraagt daarnaast om denken buiten de kaders van de behandeling.

Jewerkt vaak samen met de ketenpartners in de regio om de zorg zogoed mogelijk met elkaar vorm tegeven.

Wie zijnwij?

Intermezzo is de crisisafdelingbinnen Accare en kent een open en een gesloten setting voorjongeren met psychiatrische problematiek die een korte crisisopnamenodig hebben.

Als gedragswetenschapper ben je onderdeel van hetmultidisciplinaire team Intermezzo. Opnames vinden doorgaans plaatsop vrijwillige basis, daarnaast heeft de afdeling de functie vooropnames in het kader van de Wet verplichte GGZ.

Dit zoveel mogelijkin samenwerking met de jongere, het systeem en de ?lopende'behandeling, waarbij Intermezzo vooral probeert aan te sluiten bijalle partijen en de vraag van de jongere, het systeem en deverwijzende behandelaar centraal staat.

Tijdens je werk op depolikliniek heb je mogelijk al eens te maken gehad met decrisisafdeling. Dit kan een positieve ervaring zijn geweest(waardoor het je juist leuk lijkt om bij ons te komen werken) maarhet zou ook kunnen dat je ervaring met Intermezzo juist maakt datje graag het team wilt komen helpen om de samenwerking nog beter temaken.

In beide gevallen verwelkomen wij je erg graag in ons team!Je krijgt de kans om ook aan de ?andere kant' het proces mee vormte geven, waardoor we de samenwerking tussen de poliklinieken enkliniek nog verder zullenvergroten.

Wieben jij?

Jij bent eenBIG-geregistreerd Verpleegkundig Specialist of GZ-psycholoog, inbezit van AGB code, en met tenminste affiniteit met zorg voorkinderen en jeugd.

Je bent door je inhoudelijke kwaliteit n jepersoonlijkheid een inspirator voor collega's. Je wilt je ervaringen kennis van de behandeling van complexe casu stiek graagaanvullen met het opdoen van ervaring met het werken op decrisisafdeling.

Je bent een verbinder en streeft er net als wijnaar om de lijnen tussen kliniek en het ambulante veld zo kortmogelijk te maken, zodat we samen de best mogelijke zorg voor depati nt en diens systeem kunnen bieden.

Je bent op de hoogte van debest bewezen behandelmethoden en vindt het een uitdaging ommaatwerk te leveren door aan te sluiten bij de specifieke vraag vankind en ouders / verzorgers.

Ook lever je een actieve bijdrage aan deontwikkeling van hetbehandelbeleid.

Wie zijnwij?

Accare is een academische enambitieuze organisatie voor jeugd ggz, die haar medewerkers veelruimte biedt voor eigen initiatief en vernieuwing.

We werken vanuit30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland. Elk kind kan bijons terecht ook in complexe situaties of bij een zeldzameaandoening.

We behandelen een kind bij voorkeur in zijn vertrouwdeomgeving, zodat het gewoon naar zijn eigen school kan gaan, kansporten of afspreken met vrienden.

Dat doen we in nauwesamenwerking met huisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpaksluit altijd aan bij de vraag van het kind en zijn ouders.

Weluisteren en nemen niet over. Het kind kijkt dus ook mee in zijneigen dossier. We nemen zelden een kind op, alleen als het nietanders kan, maar dan is opname een ge ntegreerd onderdeel van eentotaaltraject.

We kunnen zo werken, omdat we een academisch centrumzijn, buiten de kaders durven denken en continu onderzoek doen naaronze behandelingen.

Op die wijze innoveren we voortdurend naar debest bewezen werkzamezorg.

Watbieden wij?

Accare biedt eenuitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. Je krijgtals medewerker de ruimte voor ondernemerschap.

Daarnaast is het deplek waar je je op je eigen vakgebied gedegen kunt ontwikkelen enwaar je de kans krijgt om nieuwe idee n in de praktijk tebrengen.

Daarnaast biedenwe :

 • Een aantrekkelijk pakketsecundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsplan, laptop, mobieletelefoon, pensioenfonds, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg)verzekeringen en een reiskosten regeling.
 • Ook zoeken we samen metjou naar een optimale werk / priv balans

 • Ineerste instantie een jaarcontract; deze wordt wanneer we beiden hetjuiste gevoel hebben en tevreden zijn, omgezet in een vastdienstverband
 • Collega's vol passie die handelennaar onze kernwaarden : lef; volhardend en elke dagbeter
 • Afhankelijk van opleiding enervaring wordt de functie ingedeeld conform CAOGGZ .

  Bij aanstelling wordt eenVerklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en er worden referentiesingewonnen.

  Vragen? Neem contact metons op en wij vertellen je er graag meerover :

  Neem dan contact op met JoostWaas, Zorg Innovatie Manager Accare, bereikbaar via 06-55697461 ofj.waas accare.nl.

  Ben je ge nteresseerd in dezefunctie, stuur dan z.s.m. jouw motivatiebrief en cv naar ons toe.Reageren kan uitsluitend via de website van Accare.

  Gebruikhiervoor onderaan de vacaturetekst de button ?solliciteren'. Naverzending van gegevens ontvang je direct een ontvangstbevestigingper mail.

  Acquisitie naar aanleiding van dezevacature wordt niet op prijs gesteld.?Delen van deze vacature in jenetwerk wel!

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier