Plaatsvervangend directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij BZK
Rijksoverheid
Den Haag, Netherlands
9 uur geleden

Plaatsvervangend directeur-generaal Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij BZK

Vacaturetype vacatures bij de rijksoverheid Naam organisatie AIVD, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Salarisschaal 18 Vacaturenummer BABD 375-20 Publicatiedatum 16 oktober 2020 Sluitingsdatum 30 oktober 2020

De organisatie

Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen.

Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

Een belangrijk onderdeel van het ministerie is de AIVD.

Lees meer over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

De AIVD en haar taken

Het is de taak van de AIVD om dreigingen, risico's en internationale politieke ontwikkelingen, die anderen niet kunnen zien en die grote gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de Nederlandse staat, als eerste te onderkennen en te duiden.

Zo kunnen zij anderen waarschuwen en kunnen dreigingen en risico's worden afgewend en wordt bijgedragen aan buitenlandse veiligheidsbelangen.

De AIVD doet daartoe onderzoek in binnen- en buitenland.

De AIVD signaleert, adviseert en deelt gericht informatie met zijn samenwerkingspartners zodat deze de dreigingen en risico's kunnen reduceren.

Waar nodig reduceert de AIVD bovendien zelfstandig risico's. De dienst is een essentiële inlichtingenleverancier en vervult een belangrijke rol in het netwerk van overheidsorganisaties landelijk en lokaal bestuur - die de veiligheid nationaal en internationaal beschermen.

De dienst voert bovengenoemde taken uit vrij van politieke opvattingen en voorkeuren en medewerkers zijn in hoge mate bewust van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met dit werk.

De dienst zet de bijzondere bevoegdheden van de AIVD alleen in wanneer dat rechtmatig is en met zo min mogelijk inbreuk op de privacy van burgers.

Betrouwbaarheid, discretie, zorgvuldigheid en ruimte voor afweging, reflectie en tegenspraak vormen de basis van de taakuitvoering.

Deze ingrijpende bevoegdheden vragen om grote (politieke) verantwoordelijkheid en stevige waarborgen in de vorm van toetsing, toezicht en controle.

Zo kent de Tweede Kamer de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD). De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) houdt toezicht op en behandelt klachten over het handelen van de AIVD (en MIVD).

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) toetst vooraf of de inzet van een aantal bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD (de diensten) rechtmatig is en geeft daarover een bindend oordeel.

Ontwikkelingen

Nationale veiligheid en de rol van de AIVD

De dreigingen tegen onze democratische rechtsstaat zijn in een kort tijdsbestek blijvend en ingrijpend veranderd. Jihadistische dreiging is onverminderd groot.

Daarnaast nemen de (geo)politieke- en cyberdreigingen fors toe.

Jihadistische groeperingen en individuen zijn ook nu nog in staat om complexe aanslagen in Europa te plegen. De (geo)politieke- rol van verschillende statelijke actoren is veranderd, wat tegelijkertijd leidt tot gewijzigde verhoudingen.

Vijandige statelijke actoren spelen een steeds belangrijkere rol, waardoor duiding van heimelijke politieke intenties noodzakelijk is.

Spionage, heimelijke beïnvloeding en inmenging dringt door in onze samenleving en politiek. Digitale spionage neemt industriële vormen aan.

Tegelijkertijd is ook de context waarin het inlichtingenwerk plaatsvindt veranderd. Het onderscheid tussen binnenlandse veiligheid en (politieke) inlichtingen buitenland vervaagt.

Dreigingen zijn in hoge mate complex en veranderlijk van aard. Technologische vernieuwing, digitalisering en een verbeterd veiligheidsbewustzijn van targets stellen nieuwe eisen aan de onderzoeken van capaciteiten van de dienst.

De verschillende dreigingen zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. De positie en de belangen van Nederland op het wereldtoneel vergen diepgaand inzicht in internationale politieke ontwikkelingen en een daarmee samenhangende inlichtingenpositie.

Hierbij is voortdurende intensivering van de internationale samenwerking met collega-diensten een vereiste.

Intern blijft de organisatie ook in ontwikkeling gezien de eisen die digitalisering, internationalisering en technologisering aan het werk stelt.

De AIVD bouwt op vele domeinen verder aan de samenwerking met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De samenwerking met de overige partners op het gebied van veiligheid zoals Algemene Zaken, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, lokaal bestuur en bedrijfsleven zijn belangrijk.

In corona tijd zijn nieuwe dreigingen ontstaan, nieuwe samenwerkingspartners gevonden en is ook de vraag naar inlichtingen veranderd.

De AIVD is naar 2100 medewerkers gegroeid en dit doet een stevig beroep op het aanpassings- en absorptievermogen van de organisatie.

Naast het verwerken van de personele groei komt het aan op het blijven versterken van de professionaliteit van de dienst onder het motto Als je goed wil blijven, moet je het beter doen .

De DG AIVD en de plaatsvervangend DG (pDG) AIVD vormen samen de dienstleiding van de AIVD en vullen elkaar optimaal aan.

De pDG AIVD vervangt de DG AIVD volledig bij diens afwezigheid en handelt daarbij in de geest van de DG AIVD. De pDG AIVD is ook een boegbeeld voor de AIVD.

Daarnaast vormen DG en pDG samen met de drie directeuren het managementteam van de dienst.

Van de pDG wordt verwacht dat deze de kern waarden van de dienst : verbindend, wendbaar, moedig en gewetensvol uitdraagt en in de praktijk brengt.

Wie ben je?

Genoemde opgaven vragen om een plaatsvervangend directeur-generaal die :

 • kennis van en inzicht heeft in het veiligheidsdomein en crisismanagement;
 • affiniteit en ervaring heeft met digitalisering en inlichtingenwerk en mensgericht leider is;
 • inzicht heeft in de diverse samenwerkingsverbanden die het veiligheidsdomein kenmerken en verder bouwt aan de samenwerking met de MIVD;
 • bewezen politiek-bestuurlijke ervaring en gezag heeft en daardoor probleemloos kan schakelen met bewindspersonen, politici, ambtelijke leiding en de top van het bedrijfsleven;
 • een goede balans kan houden tussen de onafhankelijke positie van de organisatie en de benodigde transparantie waar mogelijk en daartoe checks and balances’ kan benutten;
 • nationaal en internationaal boegbeeld kan zijn van de organisatie en op Europees niveau ook gezagvol kan opereren;
 • zich thuis voelt in deze internationale setting en in staat is snel het daarin noodzakelijke netwerk op te bouwen. Adequate vaardigheid in de Engelse taal is daartoe een vereiste;
 • de noodzakelijke combinatie heeft van rust en weloverwogendheid enerzijds en anderzijds besluitvaardigheid, daadkracht en de durf toont om gecalculeerde risico’s te nemen;
 • impact en veerkracht heeft;
 • een uitgesproken teamplayer is met uitstekende communicatieve en samenwerkende vaardigheden;
 • persoonlijk toonbeeld is van betrouwbaarheid, integriteit en kundigheid.
 • Als organisatie met een sterke interne cohesie en functionele geslotenheid waarin het menselijk kapitaal en data centraal staan, vraagt dit van de pDG om expliciete aandacht voor de binnenkant’ van de organisatie, voor het benutten van interne dwarsverbanden, voor het professioneel omgaan met tegenspraak en voor waardering voor medewerkers.

  Vermogen om anderen te inspireren, sensitiviteit en empathisch en verbindend vermogen met alle lagen van de organisatie zijn daarbij cruciale kwaliteiten van de pDG AIVD.

  Hij / zij begrijpt de operatie van de dienst en heeft een oprechte belangstelling voor het inlichtingenwerk en een diepgaand besef van de betekenis daarvan en draagt dit binnen de dienst uit.

  Wat bieden we?

 • De kans om op topniveau in een politiek bestuurlijke context binnen het veiligheidsdomein te werken.
 • Leidinggeven aan getalenteerde en bevlogen professionals.
 • Salariëring volgens CAO Rijk, schaal 18. Naast het salaris ontvangt u 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris.
 • Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.

 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
 • Publiek leiderschap

  Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD).

  Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

  Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap :

 • onze Visie op publiek leiderschap;
 • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
 • het profiel van een ABD'er.
 • Een selectieassessment en een uitgebreid veiligheidsonderzoek (A+-screening AIVD) maken onderdeel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

  Solliciteren

  Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

  Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 375-20 naar :

  E-mailadres : wervingenselectieBABD minbzk.nl

  Over de vacature

  drs. E.S.M. Akerboom EMPM

  directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

  Telefoonnummer : 079-320 50 50

  E-mailadres : Erik.Akerboom2 minbzk.nl

  Over de sollicitatieprocedure

  Simone Koenis

  MD-consultant Bureau ABD

  Telefoonnummer : 06-50 17 42 33

  E-mailadres : simone.koenis minbzk.nl

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier