Toezichthouder Wegenbouw
Matchd
Arnhem, NL
14 dagen geleden

De functie

Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zo nodig aanpassen van het provinciale wegennet.

De afdeling Uitvoeren Werken van de organisatie is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit.

De afdeling is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de organisatie op het gebied van wegeninfrastructuur.

Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De organisatie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud.

Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams : Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke-

en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd.

ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Je werkt voor de afdeling Uitvoering Werken, die gevestigd is te Arnhem. Tijdens de uitvoering van projecten zal een groot deel van de werkzaamheden op andere (project-

locaties van de organisatie worden verricht. Het is mogelijk dat werkzaamheden moeten worden verricht buiten de reguliere werktijden.

De toezichthouder :

 • Is verantwoordelijk voor dagelijks toezicht bij de realisatie van het project; draagt zorg voor de realisatie binnen de kaders van het contract / bestek;
 • Neemt, in overleg met de projectleider realisatie, binnen de kaders van het contract / bestek beslissingen;
 • Coördineert werkzaamheden van alle bij de uitvoering betrokken partijen. Initieert daartoe, in overleg met de projectleider, tijdig bouwvergaderingen en legt verslag daarvan en van de andere vergaderingen;
 • Beoordeelt planning, wijze van uitvoering en het evt. kwaliteitsplan van de aannemer;
 • Controleert de voortgang van het werk;
 • Meet de bestaande en gemaakte toestand van het werk;
 • Keurt (laat keuren) zo nodig, de te leveren en te verwerken materialen. Wint advies in van de kwaliteitsadviseur;
 • Beoordeelt en controleert door de aannemer ingediende tekeningen en andere stukken en brengt hierover advies uit aan de projectleider realisatie;
 • Neemt zelfstandig ad-hoc beslissingen over zaken welke de voortgang van het project kunnen belemmeren. Is hierbij in staat met eigen deskundigheid de technische en financiele consequenties van zijn beslissingen te overzien;
 • Draagt zorg voor een veilige uitvoering van de werken. Ziet toe op de deugdelijkheid van de afzettingen en omleidingsroutes en naleving van de ARBO-
 • veiligheids- en gezondheidseisen;
 • Draagt zorg voor een correcte communicatie en informatieuitwisseling met bedrijven, burgers, politie ambulancedienst en brandweer.
 • Een en ander in overleg met de projectleider;
 • Houdt het dagboek bij, waarin omstandigheden, afspraken, werknemers, machines, vorderingen van het werk dagelijks worden vastgelegd;
 • zodanig dat achteraf een goed beeld (technische en financiele omstandigheden) kan worden gevormd om beslissingen te nemen;
 • Stelt weekrapporten, termijnstaten en de hoeveelhedenstaat van afrekening samen;
 • Controleert mede de door de aannemer en derden ingediende rekeningen en declaraties;
 • Schrijft in voorkomende gevallen (delen van) RAW-bestekken overeenkomstig de provinciale standaarden zoals het moederbestek en de leidraad voor besteksoplossingen;
 • Voert de werkzaamheden (bestekschrijven) zelfstandig uit waarbij de projectleider realisatie aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht;
 • Is in staat op basis van zijn vakkennis bij te dragen aan het opstellen en uitvoeren van geïntegreerde contracten op basis van UAV-gc.
 • Functie eisen

 • minimaal een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw of over minimaal een vergelijkbare afgeronde opleiding.
 • minimaal vijf (5) jaar relevante werkervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) als zelfstandig toezichthouder binnen de wegenbouw.
 • relevante ervaring (opgedaan in de periode 2014-2019) met betrekking tot het schrijven van bestekken volgens de RAW systematiek
 • actuele kennis en ervaring op het gebied van : UAV; RAW; Arbo; VCA en CROW publicatie 96 A / B
 • ervaring met toezicht op de uitvoering van wegenbouwprojecten op provinciale wegen
 • Meer dan 3 jaar ervaring met het uitvoeren van wegenbouwprojecten onder complexe omstandigheden, waarbij het managen van de omgeving en de omgang met diverse partijen met tegengestelde belangen een beroep hebben gedaan op de communicatieve vaardigheden en de stressbestendigheid
 • Meer dan 3 jaar ervaring met werken in, qua werkwijze, vergelijkbare organisaties (opdrachtgever en directie UAV intern)
 • tenminste 2 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2014 - 2019) met het bijdragen aan de totstandkoming en realisatie van UAV-gc contracten
 • ervaring met het werken met VISI
 • De toezichthouder moet beschikken over / door het detachteringsbureau worden voorzien van : - veiligheidsschoenen; - lap-
 • top met mobiel internet, Windows en Office (KPD wordt door de opdrachtgever geleverd); - mobiele telefoon met camera; - auto;
 • De opdrachtgever zal voorzien in een veiligheidsjas / vest met logo.

  Over Matchd

  Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

  U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling.

  Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

  Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

  Solliciteren
  Bij de favorieten invoegen
  Verwijder van favorieten
  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, geef ik neuvoo toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij e-mailwaarschuwingen te sturen, zoals beschreven in neuvoo's Privacybeleid . Ik kan mijn toestemming intrekken of me op elk moment afmelden.
  voortzetten
  Aanvraagformulier