Master Data Management Specialist - (Apeldoorn, Netherlands)
Loparex
Apeldoorn, NLD
6 dagen geleden

De primaire verantwoordelijkheid is het creëren en implementeren van strategieën en plannen voor het beheer van bedrijfsgegevens die de acceptatie en het gebruik van werknemers maximaliseren en weerstand minimaliseren.

Deze positie zal werken aan een snellere acceptatie, een hoger uiteindelijk gebruik van en vaardigheid met de veranderingen die van invloed zijn op

FUNCTIEVAARDIGHEDEN, ERVARING EN KENNISVEREISTEN

 • Bachelor's degree in Business of gelijkwaardige werkervaring
 • Ervaring in Change Management processen, data management, proces flow ontwikkeling
 • Ervaring met het implementeren en onderseunen van Business Process Management Software voor het beheer van Master Data (WinShuttle als voorbeeld)
 • Geavanceerde vaardigheden in Microsoft Office hebben de voorkeur, met names Teams, Project en Sharepoint
 • Goede organisatie-en planningsvaardigheden met het vermogen om veelzijidgie projectplannen te ontwikkelen
 • Sterke analytische vaardigheden, het vermogen om kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verwerken en te structureren op een manier die met anderen kan worden gedeeld om geïnformeerde zakelijke besluitvorming te vergemakkelijken
 • Bedreven in actief luisteren, schriftelijke en modelinge communicatie
 • Vermogen om te gedigen in een snel veranderende, groeiende en innovatieve organisatie
 • Bewezen vermogen om in een teamomgeving te werken, samen te werken met collega's en leiderschap of begeleiding te bieden als dat nodig is
 • Zoekt en vraagt actief feedback, vooral met betrekking tot kritieke projecten
 • Moet proactief, zelfstartend en intrinsiek gemotiveerd zijn
 • PRIMAIRE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Ontwikkel geautomatiseerde scripts voor het uploaden van stamgegevens naar SAP
 • De nauwkeurigheid van stuklijsten / recepten binnen SAP te handhaven; inclusief het invoeren van de gegevens in SAP
 • Werk met alle zakelijke functionele gebieden om de nauwkeurigheid van stuklijsten / recepten te garanderen
 • Houd een kruisverwijzingslijst bij van oude onderdeelnummerinformatie naar nieuw SAP-onderdeelnummer
 • Een gestructureerde methodologie toepassen voor het documenteren van gegevensprocesstromen binnen loparex business
 • Faciliteer alle documentatie voor het beheer van stamgegevens en zorg tegelijkertijd voor cross-functionele acceptatie en goedkeuring
 • Documenteer de standaarden en werkinstructie-indeling voor transactionele goedkeuring van master data management
 • Effectief beheer van de dagelijkse activiteiten om ervoor te zorgen dat belangrijke taken en activiteiten met betrekking tothet waarborgen van nauwkeurigheid worden voltooid en dat alle stamgegevens actueel zijn
 • Voer deliverables uit op basis van tijdlijn en plan met betrekking tot de Master Data-behoeften van de organisatie
 • SECUNDAIRE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Kennis van SAP S4 / Hana en gerelateerde modules zoals Concur, OpenText, Learning Hub en Enable Now
 • Mogelijkheid om gestandaardiseerde gedocumenteerde procedures / werkinstructies te schrijven voor een wereldwijd ERP / MES-platform
 • Vermogen om Gantt chart te ontwikkelen voor project planning
 • Positie vereist reizen inclusief internationale bestemmingen
 • Kan ook vereisen dat u in een andere tijdzone werkt terwijl u in de VS bent
 • Wij zijn een werkgever met gelijke kansen. Alle gekwalificeerde sollicitanten komen in aanmerking voor een baan zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationale afkomst, handicap, veteranenstatus of enige andere categorie die wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving.

  Loparex LLC https : / / loparex.applicantpool.com $(function() A.setTempName('apply'); A.setTempDir(' / jobs / '); A.getJson('getCsrfToken', '', function(result) if(result && Reflect.

  has(result, 'token')) $('input name "csrf token" ').val(result.token); A.attachPostParam('csrf token', result.token); ); $('#job piper alerts widget').

  show(); / / Hide job piper to reduce confusion $('#contact number').on('keyup', function() $('#job piper alerts widget').

  fadeOut(200); ); $('#apply').on('submit', function () var $t $(this), formIsValid V.form('apply'), appData; if(formIsValid) appData AS.

  get('applicationInfo') ; appData.job listing id '856009'; appData.ad version id ''; appData.i '0'; appData.first name $('#first name').

  val(); appData.last name $('#last name').val(); appData.email $('#email').val(); appData.contact number $('#contact number').

  val(); appData.contact number type $('#contact number type').val(); appData.text approval $('#text approval').val(); appData.

 • applicant consent approval $('#applicant consent approval').val(); appData.info use consent $('#info use consent').val();
 • if(!$('#info use consent').prop('checked')) V.field($('#info use consent')); V.addError("Please indicate that you have read and agree to the Applicant Information Use & Privacy Policy");
 • return false; AS.set('applicationInfo', appData, 2700); $('#apply container').animate( opacity : 0 , 200); A.setTempName('apply');
 • A.setTempDir(' / jobs / '); A.skipNotify true; A.getHTMLAsPost('initialForm', 'apply', '', function(result) if(result) $('#apply container').

 • html(result).animate( opacity : 1 , 200); / / Hide job piper to reduce confusion $('#job piper alerts widget').fadeOut(200);
 • return false; ); $('#contact number type').on('change', function () if (this.value 2) $('#text approval div').show();
 • $('#text approval').attr('disabled', false); else $('#text approval div').hide(); $('#text approval').attr('disabled', true);
 • var appData AS.get('applicationInfo'); if(typeof(appData) ! 'undefined') for(var i in appData) / / make sure there's a value and that the field is a string, not an int, and skip the job id and i if(appData i && isNaN(parseInt(i)) && i ! 'job listing id' && i ! 'i') $('#' + i).

  val(appData i ); $('#applicant consent approval').on('change', function() var $t $(this), hasPhoneCallOption $('#text approval option value "2" ').

  length, isPhoneCallSelected $('#text approval option value "2" : selected').length; if($t.val() "1") $('#text approval option value "1" ').

  prop('disabled', false); else $('#text approval option value "1" ').prop('disabled', true); if(hasPhoneCallOption && isPhoneCallSelected) $('#text approval option value "2" ').

  prop('selected', true); else $('#text approval option value "0" ').prop('selected', true); ); $('#info use consent').on('change', function() if(!$('#info use consent').

 • prop('checked')) V.addError("Please indicate that you have read and agree to the Applicant Information Use & Privacy Policy");
 • else V.removeError("Please indicate that you have read and agree to the Applicant Information Use & Privacy Policy"); );
 • $('#seek button').on('click', function() authSocSeek(); ); setContactInfoFields(); / / Track form abandonment if((Reflect.

  has(window, 'ga'))) ga('send', 'event', 'apply-now-view-form', 'apply-step-1-viewed', 'Apply Step 1 - Viewed', 1); $('#apply').

 • trackEngagement( trackFilledOutFormFields : true, abandonmentCategory : 'apply-now-abandonment', abandonmentAction : 'apply-step-1-abandonedForm', abandonedLabel : 'Apply Step 1 - Left form unchanged', notAbandonedLabel : 'Apply Step 1 - Filled out form', submitCategory : 'apply-now-submit', submitAction : 'apply-now-1-submitted' );
 • $(function() $('#email').on('input blur', function() $t $(this); typeDelay(function() $t.val(Txt.clean($t.val(), stripHtml : true ).

  replace( / (mailto : ')+ / ig, '')); , 500); ); ); window.funID '2169'; function getParameterByName(name, url) if (!url) url window.

  location.href; name name.replace( / / g, " $&"); var regex new RegExp(" ?& " + name + "( ( &# *) & # $)"), results regex.

 • exec(url); if (!results) return null; if (!results 2 ) return ''; return decodeURIComponent(results 2 .replace( / + / g, " "));
 • function setContactInfoFields() var fname getParameterByName("fname"); var lname getParameterByName("lname"); var email getParameterByName("email");
 • var phone getParameterByName("phone"); if(fname) $('#first name').val(fname); if(lname) $('#last name').val(lname); if(email) $('#email').

 • val(email); if(phone) $('#contact number').val(phone);
 • Apply Now

  You have JavaScript disabled on your browser. You will not be able to apply for this position without enabling javascript.

  If you need assistance with enabling javascript, please click here for assistance.

 • Fields Are Required
 • What is your full name?

  First Name Last Name

  How can we contact you?

  Email Phone Number Number Type

  What is your preferred method of communication?

  Please indicate if you agree to ApplicantPool's Applicant Communication Policy . I agree to ApplicantPool's Applicant Information Use Policy.

 • Apply for this Position
 • Sign Up For Job Alerts!

 • $(function() var sidebar options api key : "6da13f29 apppool loparex", style : "sidebar", title : "Master Data Management Specialist - (Apeldoorn, Netherlands)", source : "10 job" ;
 • referWidget("create", sidebar options, "refer-widget"); ); Name You must type a name. Email You must type a valid email.

  Location (city, state or zip code) You must select a location. Accept Terms of Service I agree to the terms of service and privacy policy.

  You must accept the terms of service and privacy policy.

  Would you like Refer.io to send you similar jobs from other employers?

  Please type the job title you are interested in :

  Job title You must type a job title.

  We'll send some jobs to you in the next 30 minutes. If you don't see them, check your spam folder.

  Resume Input Select file Resume File You must select a file. Thank you for subscribing to receive job alerts.

  You should start receiving emails in the next week.

  Your file is uploading. Please wait a few seconds.

  Enter your phone number if you'd like to receive job alerts for in via text message.

  Phone number You must type a phone number.

  Please indicate if you agree to Refer.io's Subscriber Communication Policy .

  Please indicate if you agree to Refer.io's Subscriber Communication Policy. You must agree to our Subscriber Communication Policy in order to receive text messages from Refer.io.

  Refer.io can assist in your job search. Please answer the following questions to amplify your search results.

  Education status You must select an education status answer. Work status You must select a work status answer. Job search status You must select a job search status answer.

  Seeking for You must select a seeking status answer. Job type You must select a job type answer.

 • About Us
 • Share This Page
 • LinkedIn AddThis 0Share
 • deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier