Interim manager Jongerenacademie
Matchd
Delft, NL
12 dagen geleden

De functie

De Gemeente Delft zoekt een Interim manager Jongerenacademie voor gemiddeld 28 uur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing van het team van ongeveer 8 Jongerenconsulenten en het realiseren van de taakopdracht van het team.

De manager bewaakt, toetst en borgt de voortgang, de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden van de medewerkers.

De Interim manager Jongerenacademie fungeert zowel intern voor de medewerkers als extern als vraagbaak en klankbord, biedt de ondersteuning en begeleiding van de medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden, zowel individueel als op teamniveau, neemt deel aan interne en externe overleggen met samenwerkingspartners, of initieert deze overleggen daar waar nodig en heeft contact met de opdrachtgever over de uitvoering en het verloop van projecten.

Naast de dagelijkse aansturing vragen wij ook een advies :

Je onderzoekt de inbedding van De Jongerenacademie binnen Delft Support in relatie tot de taakopdracht van De Jongerenacademie en komt tot een advies hierover.

Daaruit voortvloeiend geef je een advies over plaatsing en aansturing van het team binnen Delft Support en sluit aan bij het managers overleg en sluit op agenda onderdelen aan bij het directieoverleg van Delft Support .

Resultaatafspraken :

  • Aansturen van team Jongerenacademie
  • Realiseren van de taakopdracht van De Jongerenacademie
  • Doorontwikkeling van integrale aanpak en samenwerking in het team en binnen Delft Support
  • Doen van verbetervoorstellen om verdere professionalisering van het team te realiseren
  • Advies over inbedding van De Jongerenacademie binnen Delft Support
  • Advies over plaatsing en aansturing van team binnen Delft Support
  • Delftse Jongerenacademie (DJA);
  • De ondersteuning voor kwetsbare jongeren (met een uitkering) is georganiseerd binnen de Jongerenacademie, als onderdeel van de Delft Support.

    Jongeren tussen de 16-27 jaar zonder startkwalificatie- die op zoek zijn naar passende opleiding, een leerwerkplek voor een BBL-

    opleiding, een stageplek of werk kunnen worden begeleid door De Jongerenacademie. Ook jongeren vanaf 18 die zich melden voor een uitkering worden begeleid door de DJA.

    De Jongerenacademie biedt een begeleidingstraject bestaande uit : trainingen, workshops, assessments, voorlichtingen en coaching gesprekken.

    Hierna blijgt de jongeren in begeleiding bij een consulent totdat hij / zij naar school is of aan het werk kan.

    Binnen De Jongerenacademie wordt gecombineerd uitvoering gegeven aan de Participatiewet (PW), de Leerplichtwet (LPW) en de Wet Regionale Meld-

    en coördinatiefunctie (RMC-wet).

    Functie eisen

  • Minimaal een afgeronde HBO+ of WO opleiding in de richting van management;
  • Minimaal vier jaar ervaring met het aansturen in een veranderende omgeving, in de afgelopen zeven jaar;
  • Minimaal vier jaar werkervaring in advisering zoals beschreven in de funktieomschrijving, in de afgelopen zeven jaar;
  • Minimaal vier jaar werkervaring met het in gang zetten en implementeren van veranderings- en transformatie processen, in de afgelopen zeven jaar;
  • Werkervaring met het borgen van processen en het komen tot een eenduidige werkwijze, beschreven in de motivatiebrief;
  • Werkervaring met het vinden van een goede balans tussen het aansturen en aanspreken op eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers, beschreven in de motivatiebrief;
  • Werkervaring als manager in de uitvoering van het sociaal domein;
  • Kennis van het Sociaal Domein breed, jeugd en Wmo.
  • Wensen :

  • Ervaring met en kennis van de uitvoeringsprocessen van de participatiewet.
  • Gewerkt als manager in de uitvoering van het sociaal domein op integrale projecten.
  • Werkervaring in advisering binnen een organisatie in opbouw.
  • Step 2
    Solliciteren
    Bij de favorieten invoegen
    Verwijder van favorieten
    Solliciteren
    Mijn E-mail
    Door op "Doorgaan" te klikken, geef ik neuvoo toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij e-mailwaarschuwingen te sturen, zoals beschreven in neuvoo's Privacybeleid . Ik kan mijn toestemming intrekken of me op elk moment afmelden.
    voortzetten
    Aanvraagformulier