GZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist
Accare
Kampen, NL
3 dagen geleden

Wat ga je doenen waar ga je dit doen?

Jebent regiebehandelaar en werkt samen in een kleinschalig,betrokken, multidisciplinair team met korte lijnen. Daarnaast geefje werkbegeleiding en supervisie waar nodig.

Je werkzaamhedenbestaan uit het doen van diagnostiek en behandeling en hetmedevormgeven van het behandeltraject. We werken stepped care envolgens de best bewezen effectieve behandelmethoden.

De diversiteiten soms complexiteit van de doelgroep vraagt daarnaast om te denkenbuiten de kaders van de behandeling. Je werkt vaak samen met deketenpartners in de regio om de zorg zo goed mogelijk met elkaarvorm te geven.

Tevens denk je als regiebehandelaar actief mee overhet algemene beleid.

Op onzepolikliniek in Kampen wordt zorg geleverd aan kinderen met kinder-en jeugdpsychiatrische problemen. We behandelen kinderen enjongeren met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek, somsgecombineerd met een verstandelijke beperking (LVB) en geregeldcomplexe problemen in het systeem.

We werken veel samen in de regiomet jeugdzorgaanbieders en scholen.

Wie zijnwij?

Accare is eenacademische en ambitieuze organisatie voor jeugd ggz, die haarmedewerkers veel ruimte biedt voor eigen initiatief en vernieuwing.

We werken vanuit 30 locaties in noord, midden en oost Nederland.Elk kind kan bij ons terecht ook in complexe situaties of bij eenzeldzame aandoening.

We behandelen een kind bij voorkeur in zijnvertrouwde omgeving, zodat het gewoon naar zijn eigen school kangaan, kan sporten of afspreken met vrienden.

Dat doen we in nauwesamenwerking met huisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpaksluit altijd aan bij de vraag van het kind en zijn ouders.

Weluisteren en nemen niet over. Het kind kijkt dus ook mee in zijneigen dossier. We nemen zelden een kind op, alleen als het nietanders kan, maar dan is opname een ge ntegreerd onderdeel van eentotaaltraject.

We kunnen zo werken, omdat we een academisch centrumzijn, buiten de kaders durven denken en continu onderzoek doen naaronze behandelingen.

Op die wijze innoveren we voortdurend naar debest bewezen werkzame zorg.

Functie-eisen

Wat verwachten we vanjou?

We zoeken eenzelfstandig werkende en enthousiaste collega met ervaring in depsychiatrie en psychiatrische diagnostiek, die mede vorm wil gevenaan deze polikliniek.

Het is een betrokken team, waar men elkaarmakkelijk weet te vinden.

Vanzelfsprekend ben je BIG-geregistreerdGZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist en je beschikt over eenAGB code.

Je bent beschikbaar voorminimaal 24 en maximaal 32 uur per week.

We zoeken een collega met een brede interesse, dieer voor open staat veel vormen van diagnostiek en behandeling uittevoeren.

Arbeidsvoorwaarden

Wat kun je van onsverwachten?

Accare biedteen uitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. Jekrijgt als medewerker de ruimte voor ondernemerschap.

Daarnaast ishet de plek waar je je op je eigen vakgebied gedegen kuntontwikkelen en waar je de kans krijgt om nieuwe idee n in depraktijk te brengen.

We bieden een aantrekkelijk pakket secundairearbeidsvoorwaarden zoals het fietsenplan, laptop, mobiele telefoon,pensioenfonds, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg)verzekeringenen een reiskostenregeling.

Wat krijgje daarnaast nogmeer?

 • Ruimte voorspecialisatie en werken in een multidisciplinair team. Ook is hetmogelijk je aan te sluiten bij verschillendeexpertisegroepen
 • Je kunt enkele uren per weekansluiten bij CJG of huisartsen
 • Samenwerkingmet scholen, wijkteams, ziekenhuizen enzorgboerderijen
 • Vrijheid enverantwoordelijkheid om bij te dragen aan je eigen ontwikkeling,die van Accare en de zorg die wijleveren
 • Persoonlijke ontwikkeling on the job,maar ook betaaldeopleidingsmogelijkheid
 • Collega's vol passie diehandelen naar onze kernwaarden : lef, volhardend en elke dagbeter
 • Een jaarcontract, die wanneer we beidentevreden zijn met elkaar wordt omgezet in een vastcontract
 • Evidence based zorg die wij insamenwerking met ketenpartnersontwikkelen
 • Afhankelijk van opleiding enervaring wordt de functie ingedeeld volgens CAO GGZ FWG 65 (minimaal ? 3.465,-maximaal ? 5.439,- obv 36u)
 • Medewerkers krijgen veel ruimte voor eigeninitiatief en vernieuwing, jouw visie wordt gewaardeerd. Jouwontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid, jij hebt eenidee over het te volgen pad, Accare faciliteert eninvesteert.

  Vragen? Neem contact met ons op en wijvertellen je er graag meer over!

  Wil je meer informatie over deze functie, neem dancontact op met Michiel van Deursen, psychomotorischtherapeut / systeemtherapeut of Chantal Schilder-Edink, orthopedagooggeneralist.

  Zij zijn bereikbaar via het secretariaat,telefoonnummer : 038 852 1600.

  Je kuntsolliciteren tot en met 31 mei 2021. De gesprekken zijn ingeplandop de ochtend van 3 juni 2021.

  Bij aanstellingwordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en er wordenreferenties ingewonnen.

  Acquisitie naaraanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen vandeze vacature in je netwerk wel!

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier