MT lid directie JZ (Tactisch Manager)
De Immigratie- en Naturalisatiedienst
Den Haag (Rijnstraat 8)
4 dagen geleden

Functie omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Juridische Zaken (JZ) een vacature voor MT lid directie JZ (Tactisch Manager) (FGR : Manager S).

Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, standplaats Den Haag. In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden.

We zijn op zoek naar een lid van het directie-MT die als tactisch manager leiding geeft aan een team operationeel managers (en daarmee indirect leiding geeft aan ongeveer fte) en verantwoordelijk is voor verschillende portefeuilles.

Het MT JZ bestaat uit de directeur en drie tactisch managers. Samen met de andere MT leden van de directie ben je mede verantwoordelijk voor het vertalen van de visie van de IND naar de koers en strategie van de directie.

Je geeft mede richting aan de inhoudelijke koers van de directie en geeft mede sturing aan de centrale veranderopgave van de directie.

Hierbij houd je rekening met maatschappelijke en / of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en beschik je over een relevant netwerk van in- en externe relaties.

Als tactisch manager ben je collegiaal met de andere tactisch managers verantwoordelijk voor de resultaten van de directie JZ : je bent primair tactisch manager van JZ. Meer specifiek

geef je leiding aan een groep operationeel managers die het primair proces aansturen en neem je aantal directie- of IND-brede portefeuilles op je.

De portefeuilles binnen het MT worden verdeeld o.b.v. persoonlijke affiniteit en logische samenhang. Portefeuilles waar aan gedacht kan worden zijn optimalisering van de informatievoorziening en het opdrachtgevershap van projecten in het primair proces.

Je bent verantwoordelijk voor het voor het behalen van resultaten binnen jouw aandachtsgebied en je bent in staat om de strategie van de directie door te vertalen naar heldere doelen en kaders voor je eigen teams.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een enthousiaste manager, die - werkend vanuit de bedoeling en de gedachte van één IND klant- en samenwerkingsgericht is.

De IND zoekt naar leiders die zich onderscheiden door het creëren van stabiliteit & ruimte, waardoor een werkomgeving ontstaat waarbinnen medewerkers resultaatgericht kunnen samenwerken.

De dynamiek in de samenleving en de daarmee veranderende organisatie vraagt van IND-medewerkers nieuw gedrag. Het vergt leiderschap om deze veranderopgave te begeleiden en te faciliteren dat het nieuwe gedrag gemeengoed wordt.

Daarom heb je goede kennis van verandermanagement en organisatieontwikkeling.

Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij medewerkers inspireren, motiveren en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en medewerkers richten op samenwerking, innovatie en voortdurend verbeteren.

We zoeken daarom leidinggevenden die hieraan bijdragen vanuit hun overtuiging en drive, die kunnen reflecteren op hun eigen rol en die de gezamenlijke koers van de IND uitdragen.

Je hebt uitstekend overzicht van de verschillende belangen die spelen. Je kunt medewerkers mee nemen in de langere termijndoelstelling en bent in staat korte termijn doelstellingen bij te kunnen stellen indien nodig.

Je kunt knopen doorhakken als dat nodig is voor de voortgang. Daarnaast ben je in staat om een breed draagvlak te creëren door sturing aan de operationele managers, maar ook door de plannen zelf te toetsen bij medewerkers.

Je geeft op eigentijdse manier leiding en vraagt actief om feedback. Door je lerend op te stellen, geef je het goede voorbeeld.

Je weet het operationeel management aan je te binden en motiveert en stimuleert hen om de professionals enerzijds heldere kaders te bieden en te sturen op resultaten en anderzijds ruimte en verantwoordelijkheid te bieden voor de verdere invulling van het werk en hun eigen ontwikkeling.

Door in te spelen op wat leeft bij de professionals, kan je de vernieuwing en verbetering stimuleren, die nodig is, mede in verband met de veranderingen en groei die de directie doormaakt.

Je realiseert innovatieve ideeën en initieert experimenten.

Je bent een verbinder en netwerker binnen de IND en ook met onze ketenpartners Rechtspraak, COA en DT&V.

Je voelt je thuis in een informele werksfeer waar stevige discussies met humor en relativeringsvermogen gevoerd kunnen worden.

Je wilt leren en blijven ontwikkelen qua kennis, vaardigeden en ervaringen. Je wordt door de directie begeleidt in jouw ontwikkeling.

Je standplaats is Den Haag maar je bent bereid regelmatig te reizen.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur juridisch opgeleid.
 • Je hebt ervaring met het aansturen en ontwikkelen van leidinggevenden.
 • Je bent bekend met het uitvoeren van analyses, het oplossen van knelpunten en het doen van verbetervoorstellen.
 • Je bent een open en inspirerende persoonlijkheid, die in staat is om de communicatiestijl aan te passen aan de omstandigheden.
 • Je hebt bewezen onder druk te kunnen functioneren met behoud van een gezonde werkbalans.
 • Verbinden, samenwerken, klantgerichtheid en innovatiekracht zijn competenties die jou op het lijf geschreven zijn.
 • Arbeids voorwaarden

 • Salaris niveau schaal
 • Maand salaris Min €5. Max. €7. (bruto)
 • Dienst verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week
 • Overige arbeids voorwaarden

  Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (,% van je bruto jaarsalaris) en tijd.

  Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst.

  Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

  Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

  Bijzonderheden

  Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

  Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen.

  Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

  Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

  Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

  Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier