(senior) beleidsadviseur Informatievoorziening Omgevingswet (coördinerend bestuurlijk instrumentarium) (M/V/X)
OBVS
Den Haag, NL
16 dagen geleden

Functie

Uren per week : max 32 uur

Optie op verlenging : Ja, 3 maanden per keer met een maximaal van 36 maanden.

Over VNG en team Informatiesamenleving De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle gemeenten.

De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dit doet de VNG door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

Het Team Informatiesamenleving (TIS) binnen de VNG is de autoriteit op het gebied van kennis. Het team heeft overzicht over het benutten van digitalisering en informatie voor het effectief en doelmatig functioneren van de gemeente.

Het team richt zich op belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling en agendasetting en werkt samen in projecten en programma’s binnen de VNG.

Over de Omgevingswet Met de Omgevingswet wil het kabinet verbeteringen in de fysieke leefomgeving bereiken. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking.

De vier verbeterdoelen zijn : een flexibele aanpak met meer lokale afwegingsruimte, een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, meer gebruiksgemak van het omgevingsrecht en een snellere, betere besluitvorming.

Om dit te bereiken worden in de Omgevingswet bestaande sectorale regels en instrumenten samengevoegd en wordt de besluitvorming anders ingericht.

Het instrumentarium wordt teruggebracht tot zes kerninstrumenten voor het hele fysieke domein. De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de hele gemeentelijke organisatie.

Meer lokale bestuurlijke afwegingsruimte en meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk in deze wet betekent een decentralisatie in het fysieke domein.

De Omgevingswet is daardoor veel meer dan een juridische stroomlijning van wetgeving. De Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken.

Dit komt door de integrale benadering van de leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en de benadering vanuit de maatschappelijke gebiedsopgaven en de initiatiefnemer.

Digitalisering is een onlosmakelijk onderdeel van de (invoering van de) Omgevingswet en noodzakelijk voor het kunnen behalen van de verbeterdoelen van de wet.

In verband hiermee wordt onder verantwoordelijkheid van de Minister een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) opgezet, dat o.

a. tot doel heeft de bevoegd gezagen (w.o. de gemeenten) te ondersteunen bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen in het Omgevingsdomein ( visie-

en planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Doel van de opdracht Wij zoeken een (senior) adviseur informatievoorziening die aan de slag gaat met de coördinatie van de ontwikkeling en het gebruik van (financiële) instrumenten voor de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten.

Dit zijn o.a. het Financieel Dialoogmodel en het Dialoogmodel structurele effecten van de Omgevingswet (kortweg Effectenmodel) t.

b.v. invoering Omgevingswet. Daarnaast ga je aan de slag met de nog uit te voeren artikel 2 onderzoeken Wet Financiële verhoudingen.

Je bent gesprekspartner voor gemeenten en BZK over financiën en Omgevingswet. Je bent verantwoordelijk voor de kennisdeling over de Omgevingswet richting netwerken met financiële experts, zoals FAMO etc.

Je hebt een coördinerende rol bij de financiële aspecten van de invoeringsstrategie. Dit pak je op in overleg met collega’s bij VNG en VNG Realisatie.

Je levert een bijdrage aan de advisering binnen de VNG over de financiële aspecten van het beheerarrangement DSO-Landelijke Voorziening en de wijze waarop de verantwoording wordt ingericht.

In algemene zin borg je de financiële kennis rondom de (invoering) Omgevingswet binnen de VNG. Naar buiten toe vertegenwoordig je binnen de interbestuurlijke context van het Programma Invoering Omgevingswet het gemeentelijk belang vanuit financieel oogpunt.

Inhoudelijk moet je hierbij denken aan onderwerpen als : Financieel dialoog model Effectenmodel Onderzoek financiën 2020 Lobby aanvullingswetten Monitor invoering Omgevingswet Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden Het leveren van een bijdrage aan de implementatiescenario’s, met name ten aanzien van financiële en bestuurlijk-

organisatorische onderwerpen. Coördineren adviezen en lobby richting interbestuurlijke partners wat betreft financiële impact van de Omgevingswet voor gemeenten.

Ad hoc overleg met het gemeentelijk Netwerk Managers Omgevingswet (NMO), de DSObeheerorganisatie en gemeentelijke bestuurders.

Organiseren lobby en impact informatievoorziening aanvullingswetten op het DSO. Opdrachtgeverschap ontwikkeling van financiële instrumenten door externe partijen.

Organiseren van het gebruik van financiële instrumenten door gemeenten en het houden van presentaties hierover. Monitoren van en communicatie over financiële ontwikkelingen rondom de Omgevingswet ten behoeve van het gemeentelijk veld en de VNG-

Commissie Gemeentefinanciën, in samenwerking met het team Gemeentefinanciën.

Functie eisen

Kennis- en ervaringsvereisten WO werk- en denkniveau 5-10 jaar werkervaring waarvan >

5 jaar op het gebied van gemeentefinanciën en advisering op strategisch niveau bij de overheid. Kennis van de ontwikkeling van het DSO, zowel de landelijke voorziening als het gehele stelsel.

Kennis van de basis en achtergronden van de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten. Een gemeentelijk netwerk (met name op het gebied van financiën, planning en control), maar bij voorkeur ook bij de betrokken departementen, uitvoeringsorganisaties en marktpartijen.

Aantoonbare werkervaring in de politiek-bestuurlijke context van gemeenten als adviseur, projectleider of manager. Aantoonbare ervaring in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld.

Aanbod

Je komt bij ons in dienst voor de duur van de opdracht. Naast een prima, marktconform, salaris bestaat de beloning uit een pensioenregeling, een mobiliteitsvergoeding etc.

Mocht je een zzp’er zijn, dan huren we je op uurbasis in.

Solliciteren
Bij de favorieten invoegen
Verwijder van favorieten
Solliciteren
Mijn E-mail
Door op "Doorgaan" te klikken, geef ik neuvoo toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij e-mailwaarschuwingen te sturen, zoals beschreven in neuvoo's Privacybeleid . Ik kan mijn toestemming intrekken of me op elk moment afmelden.
voortzetten
Aanvraagformulier