Projectleider Data - Den Haag
ItaQ
Den Haag
2 dagen geleden

Functie omschrijving

voor onze relatie zijn we op zoek naar een :

Projectleider Data

Het betreft een project bestaande uit twee onderwerpen, die vervlochten zijn, namelijk statistische beveiliging en het verder ontwikkelingen van open data.

Gezocht wordt een projectleider voor 1 FTE (36 of 32 uur per week), start per direct en verwachte einddatum 31 december .

Twee projectplannen

Voor het onderwerp Statistische beveiliging moet er een projectplan komen met in ieder geval de volgende aandachtgebieden :

 • Inzicht in de problematiek : hoeveel bestanden met hoeveel cellen kleiner dan 5 publiceert IP op de open data site en hoe vaak levert IP aan welke partijen bestanden met aantallen kleiner dan 5?
 • Inzicht in de wet- en regelgeving omtrent dit issue, zoals de AVG, de WOO (Wet Open Overheid), WRO (Wet Register Onderwijsdeelnemers).
 • De governance in kaart brengen. Er spelen verschillende partijen een rol in dit issue, waaronder de AVG werkgroep IP, de compliance adviseurs IP, de privacy officers DUO en OCW, en de teamvoorzitters IP.
 • Het is belangrijk om ten aanzien van dit issue de partijen bij elkaar te brengen en de (onderlinge) positie helder te krijgen : wie gaat waarover.

  Hierbij aansluitend bij bestaande structuren en rekening houdend met gremia zoals de Datakamer, casuïstiek die al speelt en projecten waarin al afspraken worden gemaakt op dit gebied, zoals het project Datagedreven Onderzoek (DGO) bij team mbo, de stroombestanden van team stromen, en bij team personeel.

  Een onderzoek naar de best toepasbare en bruikbare regel voor de statistische beveiliging van een bestand, rekening houdend met de wetgeving enerzijds en de wensen van onze gebruikers anderzijds.

  Aansluiten bij partijen die hier ook mee te maken hebben, zoals het CBS. Voor Open Data moet er een projectplan komen met de volgende aandachtsgebieden :

 • Hoe efficiënte werkprocessen rondom open data kunnen worden gerealiseerd. Dit betekent de huidige productielijnen in beeld brengen, evalueren en verbeteren.
 • Daarbij in elk geval betrekken de opdrachtgevers en gebruikers, de van toepassing zijnde regelgeving, de werkprocessen rond open data, e.d.

 • Wat zijn de gevolgen van de WOO voor de open data?
 • Welke nieuwe mogelijkheden bieden RIO / ROD?
 • Wat is de betekenis van het nieuwe datawarehouse van IP voor de levering van Open Data en welke automatiseringsslag is mogelijk?
 • Extra focus leggen op kwesties rondom herleidbaarheid. Dit houdt het volgende in :

 • Het beperken van het aantal kenmerken per open data bestand, waardoor de herleidbaarheid naar een persoon verder geminimaliseerd wordt.
 • Het tot stand komen van DUO brede richtlijnen omtrent herleidbaarheid. Dit zou moeten gebeuren voor de nieuwe open data bestanden van -.
 • Het onder opdracht van het DO bepalen en vaststellen van het DUO standpunt (beleid) omtrent de risicobereidheid voor situaties waarin herleidbaarheid kan optreden.
 • Het lange termijn doel is met het veld te bepalen welke open data bestanden nodig / wenselijk zijn. In het project Datagedreven Onderzoek MBO is ervaring opgedaan met een beperkte set gebruikers uit het veld, waaruit blijkt dat dit doel veel inspanning en vooral veel doorlooptijd vergt.
 • De projectleider legt beide projectplannen ter goedkeuring aan het MT IP.

  Eindresultaten

  De projectleider draagt vervolgens zorg voor het uitvoeren van de beide projectplannen. Ten aanzien van de opdracht statistische beveiliging dient het project te leiden tot een breed gedragen beleidsregel, die voldoende verankerd is om een legitieme basis te geven voor het leverbeleid van IP : aan wie mogen we wat leveren.

  De beleidsregel moet dus praktisch en bruikbaar, helder en eenduidig zijn. Ten aanzien van de opdracht Open data dient het project te leiden tot een moderne site met open data, die goed aansluit bij de behoeften en wensen in het veld.

  Planning en uitvoering opdracht

  De business manager IP is de opdrachtgever.

  De wens is dat beide projectplannen uiterlijk 1 augustus zijn afgestemd met het MT IP, inclusief akkoord. Vervolgens gaat de projectleider aan de slag met de uitvoering van de plannen.

  Gezien de vervlechting van de beide onderwerpen verwachten we dat de projectleider met beide projecten gelijktijdig aan de slag gaat.

  Voor wat betreft de opdracht statistische beveiliging verwachten we op 31 december uiterlijk het eindresultaat te behalen (een breed gedragen beleidsregel).

  We verwachten dan tevens de eerste concrete stappen richting het veld om gesprekken te kunnen voeren over behoeften aan open data.

  Gezien de ervaringen met het DGO stellen we voor om dit klein te houden, door te beginnen met één sector en enkele gebruikers.

  In is er ruimte om deze stappen uit te breiden naar alle sectoren en alle belangrijkste gebruikers. Een verdere concretisering van deze stappen en mijlpalen verwachten we in de projectplannen.

  Bij beide projecten spelen veelal dezelfde stakeholders een rol. Naast de stakeholders die bij het project statistische beveiliging onder bullit 3 worden genoemd bij governance, speelt het veld’ nog een belangrijke rol bij de opdracht ten aanzien van open data.

  Het veld is breed, wij denken daarbij vooral aan gemeenten, onderwijsinstellingen, onderzoeksbureaus. In overleg met de voorzitters dient dit voor elke onderwijssector nog nader afgebakend te worden in het projectplan.

  De beide projecten zijn deels afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van compliance en informatiehuishouding. Daarnaast is er bij het project Open data een afhankelijkheid met het project Vervanging DWH-IP en het DUO brede programma Grip op Gegevens.

  De projectleider is verantwoordelijk voor :

 • Het opleveren van twee projectplannen, geaccordeerd door het MT IP.
 • Zorg dragen voor de tijdige uitvoering van beide projectplannen en de terugkoppeling van het verloop en resultaten van de activiteiten aan het MT IP op regelmatige basis.
 • De projectleider levert op :

 • Twee projectplannen.
 • Een document met een helder beschreven en breed gedragen beleidsregel, die voldoende verankerd is om een legitieme basis te geven voor het leverbeleid van IP : aan wie mogen we wat leveren.
 • Een notitie met DUO brede richtlijnen omtrent herleidbaarheid, inclusief DUO standpunt (beleid) omtrent de risicobereidheid voor situaties waarin herleidbaarheid kan optreden.
 • Een open data site (onderdeel van DUO.nl) met op wensen uit het veld afgestemde gegevens.
 • De projectleider rapporteert aan : De business manager IP.
 • Achtergrond opdracht

  De afdeling Informatieproducten (IP) van de directie Onderwijsinstellingen houdt zich bezig met het bewerken van onderwijsgegevens tot informatieproducten.

  Dit houdt in dat de afdeling gegevens over leerlingen en studenten, onderwijspersoneel en onderwijsinstellingen met gebruik van informatietechnologie integreert, analyseert, verrijkt en onderzoek doet om deze informatie duiding en betekenis te geven.

  Deze informatie wordt vervolgens aangeboden op verschillende manieren : bijvoorbeeld in rapporten, dashboards, presentaties, of via open databestanden op onze website.

  Zo maakt IP onderwijsdata toegankelijker en geeft de afdeling inzicht in de onderwijssituatie in Nederland.

  De huidige beleidsregel bij de publicatie van bestanden is dat cellen met een vulling kleiner dan 5 niet worden getoond, omdat personen herleidbaar kunnen zijn.

  In de praktijk is de status van deze beleidsregel onduidelijk, waardoor deze niet consequent wordt nageleefd en IP een compliance risico loopt.

  Het is dan ook belangrijk dat op korte termijn IP een eenduidige koers gaat hanteren omtrent :

 • Welke partijen bestanden mogen ontvangen, waarin personen eventueel herleidbaar zijn.
 • Redenen voor levering / publicatie van bestanden, waarin personen niet herleidbaar zijn.
 • Statistische beveiliging van bestanden, waarin personen niet herleidbaar zijn.
 • De plaatsing van bestanden op de open data site en OIC.
 • Daarnaast speelt ten aanzien van de open data site al langer de wens om een projectleider aan te stellen die de verschillende aandachtpunten op dit gebied aanpakt.

  Naast het bovenstaande betreft dit de stroomlijning van de productie open data, de aansluiting op RIO (Register Instellingen Onderwijs) en ROD (Register Onderwijsdeelnemers), het overleg over nieuwe mogelijkheden en het genereren van open data direct uit de Registers.

  Locatie : Den Haag

  Start : ZSM, 32-36 uur per week

  Einddatum : 31-12-, met optie tot verlenging

  Recruiter : Lorenzo Boyé, , +31 6

  Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen.

  Attentie :

  Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd.

  De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces.

  Privacy :

  Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren.

  Reageren :

  Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan de volgende gegevens :

 • 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto);
 • 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel;
 • 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
 • 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

  Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden.

  Wie zijn wij?

  ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor.

  Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren.

  ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt.

  De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc).

  Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid.

  Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden.

  Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.

  deze vacature melden
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Solliciteren
  Mijn E-mail
  Door op "Doorgaan" te klikken, betekent dit dat je neuvoo toestemming geeft om je gegevens te verwerken en je e-mails met vacatures te sturen, zoals beschreven in neuvoo's -Privacybeleid . Je kunt je toestemming altijd intrekken
  Doorgaan
  Aanvraagformulier