Taxberg
13 €
Netto salaris
3 €
Belasting betaalt de werkgever
8 €
Belasting die u betaalt
Totaal betaalde belasting
11 €
Wist je dat jouw werkgever ook belasting betaald op je salaris? Het kost de werkgever 3 € om je 21 € te betalen. In andere woorden, elk keer dat je 10 € uitgeeft van je hard verdiende geld, gaat 5.48 € naar de overheid.
Echt belastingtarief
47.2%
Dus, nu dat jij en de werkgever beide belasting betalen, is de 38.7% belastingtarief gestegen naar 47.2%, dus jouw belastingstarief is eigenlijk 8.5% hoger dan wat het eerder bleek te zijn.